Walter Freeman

Detta är Dr. Freeman, han var grundaren av Lobotomi som är kirurgi på hjärnan.
Lobotomi användes på psykiskt sjuka patienter för att få bort deras ångest och oro men många utav patienterna blev helt apatiska istället.

  • Nära Göteborg

Gillar

Kommentarer