Något att tipsa Zlatan om


I Tyskland så finns de en tävling för folk med stora näsor så att dom inte ska känna sig utstötta. Denna tävling är många många år gammal och för att kunna vara med i tävlingen så måste din näsa vara mer än 60 millimeter lång och bredare än 40 millimeter. Idag har "the big nose club" runt 400 registrerade medlemmar och tävlingen hålls var femte år. De som tävlar får göra ansiktsuttryck för att göra näsan större när domarna mäter näsan men det är förbjudet att ta droger för att få näsan att växa. Kvinnor och men tävlar inte mot varandra efter som att det är vanligare att kvinnor har mindre näsor än men.
Denna tävlingen än inte för att skratta åt dem som har stora näsor utan mer för att hylla de som vågar visa att stora näsor är minst lika bra som små.

Gillar

Kommentarer