Att ständigt hamna mellan stolarna är ett vanligt begrepp när man lever med personskydd. Man har inte samma rättigheter som andra du får inte använda elegitimation inte bank-id inte ha mina sidor hos skatteverket, F-kassan inom vården. Du ska inte vissa id kort kan inte använda bankkort där du vet att det kan registreras. Lär du känna ny människor träffar ny partner så måste man länge över väggar om det är värt att berätta något för den eller dessa. Nä vi ska gömmas förövaren går fri. Dom har rättigheter att gå fritt medan vi bara har skyldigheter å ingenstöttning någonstans. Jag drar inte in alla kommuner eller platser men dom platser jag har befunnit mig på under flykten gång så har jag bra möt att du ska göra di och inte så. Mm vad får vi göra då???

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Alla ni som vill och kan skriver om eran och er erfarenhet inom detta är hjärtligt välkomna att göra det här.

Likes

Comments

Man läser om många som som får lämna allt dom äger och har för att söka skydd i skyddat boende bra för att där sedan bli ytterligare bli ut satt för press från socialen och andra instanser som ska vara inblandade i deras fal att gör du inte si eller så kan du förlora rätten till dina barn din ekonomi ska dom också ha koll på du har inga rättigheter bara skyldigheter. Jag säger inte att alla fått uppleva detta men många har det.En kvinna /barn familj eller man som lever med detta har fyllt upp med att försöka rädda. sig själv och sin familj. Det vi behöver är människor som finns där å då menar jag inom socialtjänsten och staten.
Vi har inte själv valt att få fly.
Vi ska fly medans förövaren får gå fritt och hota Vi ska bli av med våra identitet våra saker mm. Och framför allt våran trygghet.

Likes

Comments

För 10 år sedan rasade min tillvaro samman att kunna leva som en normal människa i mitt eget land. Att behöva fly från det som va min trygghet min vardag. Att lämna allt och alla. Att inte kunna ha kontakt med dom som jag kallat å kallar min familj ännu idag. Har varit svårt och är svårt.

Likes

Comments