Kråkerøy rundt i bilder

Hællæ

Ny tur som jeg tenkte å legge ut om, den her gangen en rundtur på Kråkerøy, i Erling Johansens fotspor som den heter i boka 40 trivelige turer i Østfold. Vi gikk hjemmefra men turen tar utgangspunkt fra parkeringsplassen ved Solliheimen sykehjem på Kråkerøy. Herfra går turen langs veien helt til man kommer til krysset ved Veidebakken og grusveien videre rett frem, går man litt opp Veidebakken ser man til høyre et skilt hvor det står boplasser, går man inn hit ser man er område hvor de første boplassene ble funnet på Kråkerøy og stedet hvor Kråkerøymannen ble funnet.

Googler man opp Kråkerøymannen kommer blantannet dette opp på Wikipedia:

Kråkerøymannen er navnet på et skjelett fra bronsealderen som ble funnet i 1945 på gammel havbunn like ved steinalderboplassen Rødsmyra på Kråkerøy i Østfold.


Kråkerøymannen ble funnet ved en tilfeldighet da samledammen for vannverket på Kråkerøy ble gravd ut i 1945.[1] Skjelettet ble undersøkt av arkeolog Erling Johansen, og senere av professor i anatomi Per Holck.


Mannen var rundt 60 år gammel da han døde, og ble trolig drept av et sverdhugg som ødela ryggsøylen hans. Også hodeskallen har spor etter et hugg, og mannen kan ikke ha levd lenge etter at han fikk hugget i hodet, for skallen er ikke helet. Hodeskallen ble funnet langt unna resten av kroppen. Forferdelig fakta her med andre ord. Vi går videre og ned veien igjen og inn på grusveien, her går vi til venstre opp en sti før vi gikk til høyre og kom inn i skogen igjen, her gikk vi en rundtur i skogen, som man kan se på kartet over, før vi endte opp ved steinhytta også kalt for Tom og Mette hula.

Søker man opp Steinhytta Kråkerøy, kommer det opp info om Kråkerøy og steinhytta på Wikipedia blantannet:

Fra 1. januar 1994 ble Kråkerøy kommune slått sammen med Borge, Fredrikstad, Rolvsøy og Onsøy til den nye Fredrikstad kommune. Innbyggertallet på Kråkerøy var 7.459 da den ble del av Fredrikstad og har et areal på 20 km².Berggrunnen er hovedsakelig granitt. Kommunesenteret var på Bjølstad, helt nord på øya.

På Kråkerøy med sine lune viker og løvskog holdt det til fangstfolk fra yngre steinalder. Strandlinjen lå den gang 20-25 meter høyere enn i dag. Selv i den minste vik er det spor etter eldgammel bosetning. På et område på ca. 20 kvadratkilometer er det registrert og delvis gravd ut bortimot 30 boplasser. På hvert sted har det ikke bodd mer enn to-tre familier, men spor av hustufter vitner om en viss bofasthet.

Ved Rødsmyra er det funnet flere boplasser. De tre mest kjente ligger på en avskjermet sandbanke som skrådde ned mot stranden. Tre hus har ligget her med samlet boflate ca. 50 kvadratmeter, og det største ble ødelagt av brann. Veggene bestod av leirklint risfletning. På Rødsmyr 1-2 ble det funnet en toskipet hustomt, datert til ca. 4200 – 4500 f.Kr. På Rødsmyr 3 lå en hytte med steinsatt gulv inntil en stor steinblokk som fungerte som fjerde vegg. I den brente tetningsleiren fra veggene ble det funnet avtrykk av hvete, bygg og hirse i tillegg til frø av lokale vekster. Datering for denne boplassen ligger på ca. 3200 – 3500 f.Kr. Mye historie her og man see også infoplankett med bilder av funn som er gjort her. Veien videre gikk mot peneløkka hvor det ble en rast på benken med kvik lunsj og Pepsi før vi satte nesa mot smertudammen. Smertudammen ligger idyllisk til utenfor skogen ved et boligfelt og var nå helt isbelagt, når isen er hard og trygg er det mange som bruker isen for å stå på skøyter og dammen har vært gjennom en oppgradering og blitt vedlikeholdt for en stund tilbake. Vi gikk videre gjennom boligfeltet og ned mot Smertulia og Solliheimen igjen, her stoppa vi innom stedet hvor det er akebakke vinterstid som blir hyppig brukt av de fleste. Inne i skogen her ligger konturene etter en hoppbakke, Smertubakken var et yndet hoppsted i gamle dager men hoppbakken er nå revet og man ser kun konturene av at bakken har vært her.

Turen var ca 6 km lang og tok oss et par timer, vi skravla og stoppa underveis på turen men kosa oss veldig, tilgjengeligheten er veldig bra med brede og fine stier langs veien, litt inni skogen med røtter og humpete vei, men absolutt en tur som anbefales.

God tur og kos dere masse ☀️😊

Sjekk også ut: www.ostfoldbloggen.wordpress.com!

Liker

Kommentarer