Bli med til Fredrikstads mørkedal!

God kveld folkens 😀 vi ruller videre og reiser fortsatt rundt omkring i Østfolddistriktet(Viken). Denne gangen valgte jeg å ta turen tilbake der eventyret Østfoldbloggen startet ferden sin, for det var her jeg kom på idéen med å vise frem steder som ikke er så populære å besøke. Sist gang jeg var her så var det også en kamerat med, han hadde aldri hørt om stedet og da kom jeg innpå tanken på å starte Østfoldbloggen, nå to år etter sist gang er det ikke mye som har forandret seg rundt Bingedammen. Siden sist har det vært diskusjoner om bygging av småhus i området her og det har også vært diskusjon om det skal gå en anleggsvei via området og opp til Kiærsbruk som ligger rett i nærheten ved Bingedammen.

For å komme til Bingedammen så kan man parkere ved Fredrikstads tidligere stolthet Fredrikstad bryggeri og følge veien oppover mot dammen gjennom et lite skogkratt så ligger dammen her som en eventyrskog. Dammen har også vært brukt til bading og hatt drukningsulykke her oppe, isfiske og også blitt brukt som reservedrikkevannskilde. Jeg husker når jeg var mindre i ungdomsårene sa mine foreldre at her oppe var det ikke trygt å være, stedet har hatt et litt merkelig rykte på seg med at byens løse fugler har hatt tilholdssted her oppe blantannet. Denne Fredagen jeg var her oppe følte jeg meg ganske trygg, det var ingen her oppe da jeg vandret rundt i eventyrskogen men tryggheten fulgte meg, jeg vet også at både skole og barnehage bruker stedet for å utforske og gå på turer hit opp. Veien opp er ganske enkel, men stien rundt dammen er noe kuppert og noe vanskelig å krysse men anbefales absolutt et besøk. Dammen ligger rett nede ved et fjell, derfor tilnavnet "mørkedalen" og er ca 360 meter lang inneholder et mangfoldig liv her oppe, blantannet kan man være heldig å få oppleve spissnutefrosken her oppe og det går også rykter om at man kan fine andeøstersen i dammen her oppe, som forøvrig blir sett på mer som et tjern en ett vann.

Når man Googler opp om Bingedammen så kan man blantannet finne Bymiljølistas innlegg om at dammen burde vernes som kan lese her, der står det blantannet:

I dammen er det frosk, padder og salamander – jeg har ofte gått hit med barna mine på denne tiden av året og kikket på dem, og vi har følt oss privilegerte som har et så flott naturområde i nærheten.

I enden av dammen er det nøkkeroser som vil stå i full blomst senere i sommer. Over meg hører jeg munter kvitring fra fugler som stortrives i blandingsskogen nord for dammen – det området som heter Mørkedal.

Når jeg går inn i skogen merker jeg at det, foruten fuglenes kurtise, revirmarkering og lovprising av vårens komme, ellers er temmelig stille. Veistøy, anleggsaktivitet og bruset fra storbyen forsvinner bak skogens symfoni av harmoniserte lyder. Mellom trærne, på skogbunnen, er det tepper av hvitveis. Jeg merker at stresset jeg kjente på ti minutter tidligere er helt borte, og jeg føler meg avslappet og rolig. Jeg møter noen barn fra Wilbergjordet familiebarnehage som er på tur i området, og jeg hilser på to karer som lufter hundene sine her.

Det har kommet et planinitiativ fra Skolt eiendom og SG arkitekter om bygging av 26 boenheter her i Mørkedalsskogen. De foreslår å bygge en veisløyfe inn i skogen med tosidig bebyggelse. Jeg tror verken rådyrflokken som bor her, revene, frosken eller hakkespettene vil sette særlig pris på det. Området brukes flittig til rekreasjon av folk fra Cicignon til Lisleby, fra Lahelle til Trara. Barnehagene i området er her flere ganger i uken.

Altså området blir flittig brukt av personer i nærmiljøet og har et aktivt dyreliv. Når man søker videre har en Lars Oskar Svensen skrevet en rapport for bydalen.no hvor han tar for seg dyrelivet blantannet i dammen, han skriver blantannet:

Det viser seg at det fins andemusling Anodonta anatina i dammen, det er heller ikke usannsynlig at den er et leveområde for den rødlista flate dammuslingen. Andemusling og flat dammusling er to av de tre store ferskvannsmuslingene vi har i Norge.

Småsalamander er også sterkt representert i dammen. Småsalamander har status som nær truet i rødlistebasen. Det er heller ikke usannsynlig at det er forekomster av stor salamander, denne arten er sterk utryddingstruet i Norge. Dette vil bli kartlagt i løpet framover.

Han skriver også disse faktaene om dammen:

•525, Bingedammen - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi C•Beliggenhet/avgrensing: Stor dam i skogsterreng. Dammen er omkring 380 m lang og er størrelsesmessig mer et tjern eller vann, men•dammen er delvis kunstig anlagt som drikkevannsdam og lokalt omtales den også som en dam.•Naturgrunnlag: Dammen er omgitt av skog og flåfjell og dammen brukes som vannreservoir.•Artsmangfold: Totalt 3 art(er) påvist: vanlig frosk, padde, og rødlistearten spissnutet frosk (NT) (Enger 1993).•Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og småtjern i Østfold (Bolghaug 1995). Dammen vurderes som lokalt viktig på grunnlag av funnet av spissnutefrosk og at det først og fremst er dammer i kulturlandskapet som prioriteres høyt i kartleggingen.

•Hensyn og skjøtsel: Ingen

Altså man kan oppdage mye når man vandrer rundt her, går man stien opp mot Falchåsen går det en sti opp til venstre før man kommer ut på veien, der kan man følge stien for å komme opp på fjelltoppen rett ved dammen, litt vanskelig fremkommelighet men absolutt verdt turen! For for en utsikt som møter en på toppen her, man har full oversikt over dammen, området rundt dammen, Fredrikstadbrua, Øssia, Øra og Kråkerøy og helt ut til Hvaler omtrent! Her ligger det også mange steinblokker som har lagt her fra krigens dager og også blitt lagt her etter utbygningen på Kringsjå etter utsprenging av fjellet her sånn, her oppe er det mye historie rundt omkring som man kan få med seg hvis man velger å ta turen opp hit. En tur som absolutt anbefales å ta både sommer og høst, men ikke på kveldstid da det ikke er lyst her oppe, kanskje noe å tenke på for Fredrikstad kommune?

Håper dere likte innlegget om "Mørkedalen" og at dere både tar dere tid til å se reportasjen fra stedet og bildene som ligger nedover her. Også håper jeg at mange velger å ta turen opp til en av Fredrikstads skjulte skatter, for det er det, en skjult skatt og absolutt verdt turen!

Sjekk ut filmet jeg filmet fra Bingedammen og bli gjerne med på omvisning rundt på byens "mørkedal"

Sjekk også ut: www.ostfoldbloggen.wordpress.com!

Liker

Kommentarer

VeraLynn
VeraLynn,

For et utrolig flott område, og takk for at du viste hvor fint det er 🥰

nouw.com/veralynn