Bli med til dødens hellige landskap

Riktig god Lørdag!

For en stund siden var jeg på en tur ute i skogen ved Skjeberg. På veien mot Fredrikstad fra E6 ved Solbergtårnet ligger det en fornminne som jeg ikke har vært å besøkt før. Sa jeg kom frem på parkeringsplassen var det ingen biler der, så jeg var alene. Fra p plassen er stien merka opp og man følger stien som slynger seg oppover og inn i skogen, tilslutt ender man opp på en åpen slette med minner fra hus og boliger fra mange mange år tilbake, en fantastisk bevart plass som absolutt anbefales ett besøk: Velkommen til Gunnarstorp Fornminne!

Når jeg Googler opp Gunnarstorp, kommer det opp litt om stedet i Wikipedia, her står det blantannet: Gunnarstorp er en gård i Skjeberg i Sarpsborg kommune i Østfold.

Stedet er kjent for et stort gravfelt fra bronsealderen og tidlig jernalder. I løpet av årene 1956-63 ble det funnet 153 gravanlegg her, de aller fleste varianter av steinlegninger, men det finnes også gravrøyser, bautasteiner og runde steinsetninger. Feltet er ikke totalgravd, og kan romme mange flere anlegg.

Spesielt for dette feltet er at mange av de anleggene som er funnet ikke rommer noen påviselig grav. Likevel er det ikke mulig å påvise noen direkte forskjell mellom virkelige graver og de tomme. I de tilfellene der graver er påvist, er det utelukkende tale om branngraver, dvs. kremasjoner. Det er analysert flere radiologiske dateringer, som viser at feltet har vært i bruk fra yngre bronsealder til yngre romertid. Hovedvekten av anleggene synes å være fra perioden 800 – 200 f.Kr.

Altså kan man få med seg historie fra mange mange maaaaaange år tilbake, på stedet er det også satt opp opplysningsskilt hvor det står hva de forskjellige stedene har vært og hva de har inneholdt når de ble funnet. Jeg har også laget en video på YouTube som jeg håper dere vil se, bli gjerne med på omvisning på Gunnarstorp her:

Østfoldbloggens YouTubekanal

Sjekk også ut: www.ostfoldbloggen.wordpress.com!

Liker

Kommentarer