Hej!

I mitt senaste inlägg så fick ni läsa om att jag längtade hem och saker kring det. I detta inlägg så kommer jag att berätta för er att jag har bestämt mig för att åka hem, tillbaka till Sverige.

I ungefär en månads tid så har jag mått väldigt dåligt här i Thailand, rent psykiskt. Tro mig, Thailand kommer alltid att vara Thailand, men det är så mycket annat som speglar in när det kommer till hur man faktiskt mår.

Det har varit en extremt utmanade säsong med mycket konflikter, sjukdomar samt stress. Har inte känt mig säker eller fått leva ut mitt ledarskap såsom jag velat, vilket har bromsat mig. När man är i bubblan så finns det ingenting annat än att bara köra, 100%. Man känner inte efter, utan kör tills det en dag tar stopp. Konsekvensen blir att jag glömde bort mig själv och allting kom ikapp mig.
Jobbet. Situationen hemma. Längtan till vänner. Längtan till min pojkvän. Allting slog mig så hårt! Som en stor fet käftsmäll. För det slutade med att jag inte orkade gå upp ur sängen längre... Jag var känslomässigt ostabil varje dag. Jag kände inte igen mig själv. Jag var så extremt mentalt utmattad. Vad hände med den glada, positiva och lyckliga Olivia som ÄLSKAR sitt jobb? Hon försvann och det skrämde mig. Det läskigaste med allting är att jag inte kan sätta fingret på varför jag mår som jag gör eller vad som genererat allting. Jag vet bara att en förändring behövde ske!

Med mycket eftertanke så valde jag att vara klok i denna situationen och lyssna på min kropp. Vad den behövde var att få komma hem, få vila upp sig inför kommande säsong. För det är ingenting jag vill mer än att åka ner till Turkiet igen och leverera mer än någonsin!

Jag pratade med min HR från huvudkontoret i Stockholm, som är helt fantastisk. Vi resonerade fram och tillbaka, men vi båda två var överens om att hälsan är prio ett. Därav åker jag hem, redan nu på söndag.

Så i det stora hela så är detta beslutet taget på grund av en kombination mellan arbetssituationen på plats & på den privata fronten.
Jag behöver lyssna på mig själv. För första gången på väldigt lång tid så längtar jag hem till tryggheten därhemma! Vill krama om mina vänner & min familj. Samla på mig massvis med energi för att sedan åka ut på en tredje sommarsäsong, där min pojkvän väntar & världens bästa kontaktperson.

Nu när jag vet att jag ska hem, mår jag bra.

Trots allt detta så vill jag tacka Thailand för alla fantastiska vänner jag träffat, framförallt Viktor, Sara & Jannike som jag verkligen kommer hålla fast hårt i.
Jag vill tacka för all lärdom & fantastiska platser jag fått se! En dag, kommer jag förstå storheten i denna säsongen och kunskapen jag bär med mig i framtiden.


Ha det bäst nu team & kör hårt säsongen ut!

//
Hey!

In my latest post I wrote about how much I missed home & things regarding that. In this post I’ll tell you that I have decided to go home, back to Sweden.


For about one month now, I have been feeling extremely mentally bad here in Thailand. Believe me, Thailand will always be Thailand, but there are so many other things that comes across when you think about how you actually feel.

It has been an extremely challenging season with a lot of conflicts, sickness and stress. I haven’t felt secure or lead the way I want to lead, which has been stopping me from developing my work. When you are in the bubble, there is no other option then to just go and give 100%. You don’t give it an extra thought, you just go until one day it says stop. The consequence became that I forgot myself and everything got over my head.

Work. The situation back home. Missing my friends. Missing my boyfriend. Everything hit me so hard! Like a big slap. Because everything ended with me not having the energy to go up from my bed anymore... I was sensitive unstable everyday. I didn’t recognize myself. I was so mentally exhausted. What happened with the happy & positive Olivia that LOVES her job? She disappeared and that scared me. The scariest part is that I can’t put my finger on what the biggest problem is or why I’m feeling the way I do. I just know I needed a change.

So after a lot of though I decided to be smart in this situation and listen to my body. What my body and mind needs is to come home and rest for the upcoming season. Because there is nothing else I want more than to go back to Turkey and deliver like never before!

I talked with my HR from the head office in Stockholm, who’s amazingly supportive. We discussed this back and forth, but we were both united with the thought that “health comes first”. That’s why I’m going home, already this Sunday.

So, this decision has been made because of a combination between the work situation here and the private situation.
I need to listen on myself. For the first time in a long time I really miss home and the safety! I want to hug my friends & my family. Collect a lot of energy until I’m leaving for my third summer season, where my boyfriend will be & the best manager/contact person.


Now when I know I’m going home, I feel fine.

Despite everything, I want to thank Thailand for all the new fantastic friends I’ve met, specially Viktor, Sara & Jannike. You won’t get rid of me! I want to thank for the knowledge & all the amazing places I had the opportunity to see. One day, I’ll see the greatness with this season and the knowledge I’ll bring to the future missions.


Team, rock the rest of the season!
Sweden, I’ll see you soon!

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

  • 401 Readers

Likes

Comments

Jag har varit ganska nerstämd i några dagar nu, därför har bloggen hamnat på efterkälken lite då tankar har svämmat över.

Det är inte alltid lätt eller enkelt att vara på andra sidan jorden.
6-7 timmars tidsskillnad från alla jag älskar.
Vänner.
Familj.
Pojkvän.
Mycket tankar som cirkulerar i huvudet.
Allt från framtiden, saknad & vad hjärtat säger.
Hundra saker på samma gång.
Var börjar man?

Detta livet är fantastiskt, på så många sätt.
Det är underbart att få möjligheten att jobba i värmen med saker som jag älskar och har passion för.
Lärdomen är enorm!
Baksidan av detta livet, det som inte alla ser.
Det är den som är krävande, utmanade och lärorik.

Jag har 40 dagar kvar här.
40 dagar till trygghet, värme och kärlek.
40 dagar till jag landar hemma i Göteborg.

Hemlängtan tar ibland över.
Det är först nu, efter 3 säsonger ute med endast 3 månader hemma som längst - som jag faktiskt längtar hem.

Jag ser fram emot Turkiet.
Där känner jag mig trygg och betydelsefull på ett helt annat sätt!
Jag ska äntligen få träffa min pojkvän igen, som jag saknar ihjäl.
Jag ska äntligen få jobba tillsammans med världens bästa Ida & grymma teamet på Sunwing Side Beach.
Men sen, vill jag hem.

//

I have been quite down the last couple of days, that’s why the blog hasn’t been prioritized since a lot of thoughts has taken over my head. 

It’s not always easy being on the other side of the world.
6-7 hours time difference from everyone I love.
Friends.
Family.
Boyfriend.
A lot of thoughts running through my head.
Everything about the future, missing & what my heart says.
Hundred things at the same time.
Where do you begin?

This life is fantastic, in so many ways.
It’s wonderful to have the opportunity to work in the sun with things you love and is passionate about.
The knowledge is extreme!
The backside of this life, the things you don’t see.
That’s the part that’s demanding, challenging and sometimes extremely hard.

I’ve 40 days left here.
40 days til safety, warmth and love.
40 days until I’m back home in Gothenburg.

Homesickness has the power to sometimes take over.
It’s not until now, 3 seasons later with only 3 months home [in between my first and second season] - that I actually miss home.

I look forward to Turkey.
There I feel safe and significant in a totally different way.
Finally, I’ll meet my boyfriend again, that I miss like crazy.
I finally get to work together with the worlds greatest manager, Ida & the awesome team at Sunwing Side Beach again.
But after that, I want to go home.

  • 559 Readers

Likes

Comments

Hej!

Tack för allt ert engagemang och för att ni gillar min sida ”Olivia Thörne” på Facebook (klick!) Om ni vill får ni gärna dela den vidare.

Jag fick en fråga igår angående hur jag ser på min yrkesmässiga karriär & tankar kring det. Så min tanke med detta inlägget är att ni ska få ta del av mina tankar, visioner & drömmar om framtiden - rent arbetsmässigt.


//
Hey!

Thank you so much for your engagement and for liking my page “Olivia Thörne” on Facebook
(klick!) If you want, please share it.

I got a question yesterday regarding how I look on my working career & thoughts around that. So my though with this post is that all of you can take a part of my thoughts, visions & dreams about the future - regarding work and career.


Sedan väldigt tidig ålder, så har jag alltid haft en stark känsla/vision om att jag inte är menad att bo i Sverige. Därav mitt val av yrke idag. Jag får resa. Uppleva. Möta olika nationaliteter & kulturer. Lärorikt som inget annat.
Varför denna känslan har uppstått, vet jag inte men det är någonting jag känt väldigt starkt! Frågan om var jag vill bo spelar inte så stor roll, men en dröm i dagsläget är London.

I dagsläget, som de flesta vet, arbetar jag för Ving/Spies/Tjäreborg/Thomas Cook som Team Leader för produkterna Miniland, Teen & Fitness på konceptet Sunwing. Är inne på min andra säsong och ska i sommar iväg och göra säsong nummer tre. Tillbaka till Turkiet!
Jag trivs extremt bra hos Ving. Är imponerad över deras proffessionalitet från huvudkontoret och deras värderingar inom företaget! Något jag starkt står bakom.
Framtidsvisionerna inom Ving finns absolut och är högt prioriterat om tjänst erbjuds! Hade gärna suttit på huvudkontoret i Stockholm och utvecklat produkt eller någonting liknande. MEN eftersom jag gärna vill bo utomlands, så finns även drömmar längre bort än så.

//


Ever since I was a little kid I’ve always had a strong feeling/vision that I’m not meant to live in Sweden. That’s why my choice of work is what it is today. I get to travel. Experience. Meet different nationalities and cultures. Educational like nothing else.
Why this feeling has appeared, I can’t say but it’s something I feel very strong. The question about where I want to live, doesn’t really matter, but my dream at the moment is definitely London.

Right now, as a lot of you know, I’m working for Thomas Cook as a Team Leader for the products MiniLand, Teen & Fitness at Sunwing. I’m doing my second season at the moment and will go away this summer for season number three, back to Turkey.
I like it very well on Thomas Cook. I’m impressed over their professionalism at the head office and their values within the company! Something I stand by, strongly.
My future visions within Thomas Cook is absolutely prioritizing if an employment appear.
BUT since I want to live/work in another country, some dreams are further away.Jag har alltid varit väldigt inställd att läsa på universitetet, men har svårt att bestämma mig. Vet inte om jag vill läsa fristående kurser som jag kan ha nytta av inom att driva blogg, sociala medier och föreläsningar. Eller om jag vill läsa en 3-5 årig utbildning som ger mig en trygg grund att stå på.

Min vision om yrke är att få syssla med någonting där jag får utlopp till att inspirera andra. Att få andra att våga. Att få andra att tro på sin förmåga till förändring. Att lyfta andra till framgång. Inspirera med min historia. Mina kunskaper och mina tankar! Jag tror jag hade gjort skillnad. Jag har mycket att säga och har förmågan att få med mig människor i mitt tankesätt. Jag hade velat göra det via föreläsningar, texter etc. Driva mitt egna varumärke!

Om det finns utbildningar som kan ta mig dit, vill jag mer än gärna gå det. Ibland saknar jag faktiskt stimulansen i att plugga!

//


I’ve always had the thoughts to study on the university, both abroad and in Sweden. But I’ve had a hard time to decide what I want to study.
I don’t know if I want to read independent classes, that will help me develop my blog, social media’s and lectures. Or if I want to read a 3-5 year study that will give me a safe ground to stand on.

My vision about my career is to, one way or another, inspire others. To get other people do dare. To make them believe in themselves in success. Inspire with my story. My knowledge and my thoughts! I think I have the ability to make change for others. I have a lot to say and can get other people to think differently with my way of thinking. My dream would be to do it through lectures, texts etc. Run my own brand!

If there is any studies/classes that can take me there, I would love to go. I can sometimes miss the stimulation that the studies brought!


Jag och min pojkvän är otroligt säkra med varandra och vill inget annat än att båda ska få leva sin dröm. När det handlar om val om yrke och framtida karriär för min del, så vet jag att Abdel alltid finns vid min sida. Han är min största supporter och bästa vän! Vad jag anser är viktigt är att man i en relation är ärlig & låter den andra personen göra det den drömmer om. Ibland får man offra saker för att det ska funka, vilket jag vet är någonting som vi båda är villiga att göra.

Min pojkvän bor i Marrakesh, Marocko, men kommer i sommar att arbeta som Michael Jackson entertainer i Turkiet. Samma som han gjorde denna sommaren när vi träffades, i staden bredvid mig.

Så för mig handlar det om inställning. Vill man att saker och ting ska funka, så löser man det!

Vi har varit ifrån varandra i mer än 3 månader och har 2-3 månader kvar innan vi ses igen. Så om vi klarar av lång distansförhållande, så kommer ovanstående fråga vara det minsta problemet för oss.

//


Me and my boyfriend are really safe with each other and doesn’t want anything else than to see both of us live our dreams. When it comes to the choice of work or career for me, I know that Abdel will always be by my side. He’s my biggest supporter & my best friend! What I value and think it’s important in a relationship is honesty and let the other person live their dream. Sometimes that means that you need to sacrifice things to make it work, which I know both of us are willing to do.

My boyfriend lives in Marrakech, Morocco, but will come back to Turkey this summer and work as a Michael Jackson entertainer. Just the city next to me!

So for me it’s all about the attitude. If you want things to work, you can do it! Mindset is everything.

We have been apart for more than three months today and have 2-3 months left. So if we can do this long distance, the question above will be the least problem.

Jag hoppas detta gav er en bättre inblick i hur mina tankar går kring framtida val och yrke.

Har ni några fler frågor eller funderingar, kommentera gärna!

Kramar & kärlek
Olivia


//
I hope this gave you a better glimpse of my thoughts about future choices and career.

If you have more questions or thoughts, please comment!

Hugs & love
Olivia

  • 710 Readers

Likes

Comments

Hejsan allihopa!

Jag kommer från och med nu att skriva både på engelska och svenska, för att nå ut till fler ute i världen.

Först och främst så har jag varit väldigt dålig på att hålla bloggen uppdaterad, som jag tidigare nämnt. Jag älskar att skriva och det hjälper mig att avdramatisera och bearbeta! Därav kommer bloggen bli mer prioriterad. För min egna skull!

Senast så skrev jag mycket om vad jag vill att 2018 ska innebära för mig. Mycket personliga mål och även med inriktning på karriär. För mig är det viktigt att få inspirera och att få andra att växa, det är vad som stimulerar mig.

Jag vet att än så länge är det inte jättemånga som läser bloggen, men jag vill att det ska vara en plattform dit folk vill gå in och läsa. Känna igen sig, inspireras & få sig ett och annat gott skratt.

Så vad vill ni läsa/se mer av?
• Videoinlägg?
• Personliga tankar/texter?
• Tips
• Lära känna mig?
• Träning & hälsa?

Jag skulle verkligen uppskatta era svar!

Massa kramar & kärlek!


//
Hello everybody!

From now on I’ll write in both English and in Swedish to reach out to more people around the world.

First of all, I’ve been really bad to keep this blog updated, as I mentioned before. I love to write and it really helps me to play down & process. That’s why the blog will be more prioritized. For my own good!

Last time I wrote a lot about what I want to accomplish with 2018. A lot of personal goals but also within my career. For me it’s important to inspire and make other people grow, that’s what stimulates me!

I know that’s so far it’s not so many people that reads this blog, but I want it to be a platform for people that wants to read. Recognize themselves, be inspired and sometimes get a good laugh!

So what do you want to read more about?
• Videos?
• Personal thoughts/texts?
• Tips
• Get to know me?
• Fitness & Health?

I would really appreciate your thoughts & answers!

Hugs & love

  • 718 Readers

Likes

Comments

This year, my goals are to:
Develop myself as a team leader
After this current season, I’ve realized that I have a lot more to learn within my leadership. I need to focus on building up my self’s steam to be more consequent in my role & believe in my knowledge.
I have a strong team that I can learn a lot from.
I’m really having a challenging season here in Thailand, but I know I’ll do my job the best I can and maintain a positive attitude all the way. 


• Take a big step - career or personal
I don’t know what this step will be. I just feel that 2018 will bring something big! I will try to find “my thing” and focus on building up something new & exciting around that. New stimulation!


Personal & superficial
I want to make a change to feel 100% good with myself.
What can that be...? Focus on myself
With this I mean very simply to do what’s best for me and follow my dream & my heart. I want to create my own life and not be associate with anyone/anything else then my own presentations. It’s my life and how I want to live it, is up to me2017 was a great year for me with both work and personally. It brought a lot of joy & credit for my future! I hope 2018 can bring something extra.
I hope that 2018 is MY YEAR.

Last but not least, I want to be happy.
I want to wake up every day and be happy with
where I am,
who I’m surrounded with
&
what I’m doing.
That’s all up to me!
Everything on this “list” is up to me.
Mindset is the power of success & well being.
Easy.

Hugs, Olivia

  • 707 Readers

Likes

Comments

Welcome 2018 - I hope you’ll bring some awesomeness!

The year has started simple.
My beautiful mother was here and visited me from 23rd of December until 6th of January.
I really needed that.


Last week, the 10th of January, we were on a day trip to Kuala Lumpur, Malaysia.

The BIG THING that will happen
this year is that I’ll go back & work
at Sunwing Side Beach.

Turkey was so positive for me & really surprised me in all kinds of way.
(Read more about it here!)
I applied back as a Miniland & Fitness Lead, so in the end of March/beginning of April I’ll go back.

I also wanted to go back and work with my manager Ida again and the staff at the hotel.
The big plus is of course that my boyfriend will work nearby as well, so I can be with him over the summer. Right now, distance sucks.

At Side Beach I feel safe with my leadership.
I know everything around the hotel and have the opportunity to develop myself as a team leader. Really focus on building the new team & product.
I’m really looking forward to go back!

Who will come and visit me??

Right now it’s around 2 more months in Thailand. I’m trying to enjoy every day, even though I’m looking forward to have some time back home before my next adventure.

I really miss my friends.
I can’t wait to see them and take the energy with me to Turkey!

  • 790 Readers

Likes

Comments

The year is almost over.
Last year I did a resume for 2016 & I though it would be a fun idea to do it again.

So here is comes:

New Years Eve 2016/2017
Together with my best friends home in Gothenburg.
2017 was the year that I decided that I just wanted to focus on feeling good and nothing else.

And that’s exactly what happen.
2017 changed my life.
In more than one way.


Here comes some questions that I also answered one year ago, let’s see what changed...

What countries did you visit?
England, Spain, Turkey & Thailand

London, England
I fell in love with the city.
West End stole my heart and the beat of the city was amazing. I could easily see myself moving there one day.
I miss my friends there, a lot!

Mallorca, Spain
Fitness-school
Together with a lot of inspirational people we learned all the concepts for our roles as fitness instructors on Thomas Cook Sunwing & Sunprime hotels.
Wish I could do this again, again & again.
So much fun & great experience!

Side, Turkey
This 6 months changed my life.
Read more about it in this post!

Current position:
Phuket, Thailand
Doing my second season as a Team Leader for Thomas Cook here in Thailand.
Phuket is filled with a lot of nice places so explore.

A mobile note:
19th of October, 2017

Is there something you missed year 2017 that you want year 2018?
Honestly, no... I’m extremely happy with year 2017. It gave me challenges, experiences, love and happiness.

What dates will you always remember from 2017?
Two dates I’ll always remember is:
1st of September
The day I met my boyfriend, Abdel, for the first time. The man that changed my life and came in and showed me what real love is. He makes me the happiest girl on this planet & I’m so lucky that he loves me - exactly for who I am.

I love you.

Thank you for being crazy together with me!
Thank you for being the man you are!
Thank you for everything.
I’ll see you soon again. Miss you!

The second date I’ll always remember is:
14th of September
When my best friend passed away.
You are always with me, Bilbo. I’ll never forget you!
Thank you for being there for me when I grew up, my angel.

One time you cried:
When Bilbo passed away & when I had to say good bye to Abdel before I left Turkey.
I’m not good with goodbyes... No kinds.

What's your biggest career success?
Definitely saying YES to the offer of being Team Leader.
I’m really proud of myself that I’m still doing the job & I’m so proud to work for Thomas Cook Northen Europe. Thank you for believing in me!

And your biggest personal success?
My career success has been very important for me, personally.
I know who I am!
I know that I’m good at my job!
I know I’m good enough for being me!
I believe in myself!

That’s also why I decided to do the presentation “The U-turn” at Burgårdens gymnasium, because I believed that I could make a difference for someone else.

Best reading experience?
Have been really bad with the reading part this year. But the book “Omringad av idioter” have helped me a lot...

Best tv-serie?
Hmm... I love series, I really do - but I have not really been good at watching tv at all this year. But a few series I’ve watched is:
- Thirteen Reasons Why
- Suits
- Orange is the new Black
- Wahlgrens Värld


Best movie?
One I remember I really liked was: Southpaw

What songs will always remind you of 2017?
This is easy.
The first one that will not just remind me of 2017, but also of Abdel is:
Like Me Better - Lauv

Other songs:
Belong - EDX
Unpredictable - Olly Murs & Louisa Johnson
New Rules - Dua Lipa (Queen B, you know!)
Morocco - Twin n Twice
Rygg mot rygg - Molly Sandén
Hum with Me - John De Sohn
Most Girls - Hailee Steinfeld

I love to dance, so alone time in a studio with good music is all I need.

Have you been more happy/sad this year compare with last year?
HAPPY HAPPY HAPPY
Every year that passes just gets better and better.

What did you do on your birthday 2017?
Hahaha! I went home to Sweden to surprise my parents. It was a real hit, believe me!
Just payback from last years surprise, when they came to me on Rhodes.
So I woke up in Stockholm and travelled down to Gothenburg with train. Went to the gym, put on a lion mascot and when time was right - I took of the head and my parents kind of died for a second.

Biggest wish right now?
To get my position for S18 and to be with my boyfriend ❤️

What made you happy?
I’m writing a lot about my boyfriend here, but he is the one that makes me the happiest. So meeting him was the high point of my year!

When Gabriel & Glenn came to visit me in Turkey.
Also my parents & Emilia.

Another thing that made me really happy this year was that I really love my job & working together with Ida, Muammer and my team in Turkey has the biggest influence on that.
Now I’m in Thailand, which was the dream, together with a strong team that knows what it takes for the job & the products.

I’m living my dream

Who did you miss?
In this life, when you live abroad you obviously miss your friends back home.
So mostly: #arenasekten
among my parents & my aunt.

I missed being home when my best friend passed away. I really wished I could have been there and hold him one last time. I’m sad I missed out on that!

What are you most proud of?
Last question that will come to the conclusion that what I’m most proud of is myself.

I’m proud of myself because:
I took this job, that I absolutely love.
I believed in myself when times were hard.
I made this journey to grow.
I dared to listen to my heart and fell in love ❤️
I know what I’m capable of now and nothing can stop me from ever doubting myself again.

Thank you to everyone that has been a part of my year!
For believing in me & for having faith in me.
I hope that one day I can give something back to all of you that has supported me!


2018
I’m ready for whatever you might bring!

Lots of love,
Olivia

  • 1059 Readers

Likes

Comments

This photo is taken from my very first time on stage as a group training instructor.
Right here, I just turned 19 years old and my first concept ever teaching was Bodypump™️.
The class that captured my heart!

Group training have honestly saved my life, especially after I quit playing football.
Here I felt “a part of something” which was really important for me after I quit being a part of a team.
I got appreciated for being me and I finally found that “lost piece” in me that I lost after my football career. I found something that saved me.

To be a part of someone’s fitness journey & help people, small or big, to make a change for themselves. Pushing a person over the comfort zone & to see the determination in the persons eyes, that’s just magic!
Since being a team player all my life,
I found my team in group training and my arena.

- Nordic Wellness Arena, 10th of June 2015

  • 1115 Readers

Likes

Comments

Wow, what a day!
8 hours in a bus.
Together with the team.
Around Phuket.
Guided by our manager.
And
A lot of information.

I woke up this morning and I felt really bad.
I have a very sore throat and probably fever as well, but since the entire team was going on this guided excursion - I really wanted to join to.
It was a tough day for me, but I’m happy I joined and got to see all the beautiful places around the island.

I mean, just look at the pictures.

Thank you my amazing team & Khun Johan for the day!
Now: SLEEP!

  • 1112 Readers

Likes

Comments

Now I’ve been in Thailand for about 5 weeks.
Every day I learn something new.
New knowledge.
More secure with the job & position.
Feeling better work wise.

As I wrote in an earlier post.
I have already applied for S18 & I keep my fingers crossed for that
.

My body does not feel as good as the work.
I’m feeling exhausted.
I think it’s a combination with lack of sleep, new expressions & a lot of fitness.
The smart side of my brain says “REST”.
The “not so smart” side have a bigger desire.
But right now I feel that it’s bringing me down physically rather than giving me results.
Both my shin splints and my knee has been quite bad the last couple of days.
I think I’ll need to take that as a receive that my “smart side of the brain” wins even though it’s killing me.
I’m not good at listening to what my body needs and I have never been - but now I feel that it will be a bigger problem if I ignore it.

Day by day - things gets better and better.

  • 1199 Readers

Likes

Comments