En ärlig lista

1. Tre guilty pleasures?

Haha svår fråga när man har pms och är sugen på allt. Men om jag tänker efter riktigt ordentligt är det Celsius, Ben & Jerry och små tomater.

2. När grät du senast och varför?

Jag grät igår faktiskt, kanske låter konstigt men det var för att jag är så himla trött. Jag tror också att min pms kickade in lite där...

3. När kan du vara dig själv till 100 %?

Med min familj och med P <3

4. Tre saker du avskyr?

Stökigt, otrevliga/pk människor och torra läppar

5. Hur är/var du i skolan?

Oj det varierade ganska mycket! Ena stunden kunde jag vara värsta plugghästen och satsade extremt mycket och andra stunden kunde jag vara super stökig och bråkig.

6. Vad blir du stressad av?

Hahah lättare att fråga vad jag inte blir stressad av! Om jag har en dålig period blir jag stressad utav allt!

7. Hur tror du att andra uppfattar dig?

Detta kan variera från person till person men jag tror att andra uppfattar mig som rak, tydlig, ibland lite kall eller otrevlig (något jag jobbar extremt mycket med) glad och lite knäpp

8. Hur uppfattar du dig själv?

Glad, rolig, rak, tydlig, målmedveten, väldigt speciell och lite konstig haha

9. En situation som du tycker är jobbig/pinsam?

Hmm... Finns så lite få situationer som jag tycker är jobbiga eller pinsamma så jag vet inte. De är väl om man råkar gå ut från toaletten med toapapper under foten. Ja det har hänt mig på en flygplats dessutom.

10. Tre otippade saker om dig själv?

Jag ogillar handkräm i händerna, har aldrig använt foundation och jag har en gång i tiden noppat bort mina ögonbryn

11. När känner du dig som vackrast?

När jag har sovit bra, är solkysst, rör på mig mycket och har fina kläder på mig

12. Något du funderar mycket över?

Yes, väldigt många saker! Den senaste tiden har det varit döden men det har lagt sig lite nu. Tack och lov det var ganska jobbigt att gå med de i huvudet hela tiden. Nu funderar jag ganska mycket på när och hur jag ska flytta hemifrån, vad som händer nästa år och saker som gäller min framtid. Jag vet att man ska vara i nuet och njuta men ibland får man skena iväg och drömma.


1. Three guilty pleasures?

Haha difficult question when you have pms and are craving everything. But if I think about it properly, it's Celsius, Ben & Jerry's and small tomatoes.

2. When did you cry last and why?

I actually cried yesterday, maybe sounds weird but it was because I'm so tired. I also think my pms kicked in a bit there ...

3. When can you be yourself to 100%?

With my family and with P <3

4. Three Things You Hate?

Messy, unpleasant / pk people and dry lips

5. How are / were you at school?

Oh it varied quite a lot! One moment I could be the worst paddle horse and bet extremely much and the other moment I could be super messy and noisy

. 6. What makes you stressed?

Hahah easier to ask what I'm not stressed about! If I have a bad period, I get stressed out of everything!

7. How do you think others perceive you?

This may vary from person to person, but I think others perceive me as straight, clear, sometimes a little cold or unpleasant (something I work extremely hard with) happy and a little clumsy

8. How do you perceive yourself?

Happy, funny, straight, clear, purposeful, very special and a little weird haha

9. A situation that you find difficult or embarrassing?

Hmm ... There are so few situations that I think are difficult or embarrassing so I don't know. They are good if you happen to walk out of the toilet with toilet paper under your foot. Yes it happened to me at an airport in addition.

10. Three unspoken things about yourself?

I dislike hand cream in my hands, have never used foundation and once in a while I dabbed my eyebrows

11. When do you feel most beautiful?

When I have slept well, am sun kissed, touched me a lot and have nice clothes on me

12. Something you think about a lot?

Yes, a lot of things! Lately it has been death but it has settled down a bit now. Thankfully it was pretty hard to go with those in my head all the time. Now I am pretty much thinking about when and how to move away from home, what will happen next year and things that affect my future. I know you have to be in the present and enjoy but sometimes you have to shine away and dream.

Gillar

Kommentarer

Mina nya glasögon

Äntligen har de kommit, mina nya glasögon! Jag har tidigare haft glasögon som ser ut som pilotglasögon och det har alltid varit en favorit men nu var det dags. Jag har officiellt bytt ut mina pilotglasögon till ett par Harry Potter formade. Så fina! Vad tycker ni? Jag lovar att ni kommer få se mig mycket i dessa.

Finally they have arrived, my new glasses! I used to have glasses that look like pilot glasses and it has always been a favorite but now it was time. I've officially exchanged my pilot glasses for a pair of Harry Potter shaped ones. So nice! What do you think? I promise you will see me a lot in these.

Gillar

Kommentarer