Lite borderline info

Jag läste i en bok om Borderline.
Ett barn som inte får sina tankar och känslor bekräftade, eller får höra att det har fel tankar och känslor under uppväxten får ingen chans att lära sig att sätta ord på vad de känner.
Och så får man höra kontrollera dina känslor, men man vet inte hur man ska hantera känslorna på rätt sätt vare sig de är positiva eller negativa. Allt detta måste läras om på nytt.

Under sin uppväxt kan en person med en personlighetsstörning fått erfara att när hon är kompetent och duktig blir hon nedvärderad eller rentav ignorerad. This happened to me all the time. Reagerar hon impotent och hjälplöst så uppmärksammas detta. För mig blev det ”tvång” att läsa en engelsk text, eller annan hjälp så blev jag bara tvingad till att göra det så det kändes bara värre. Jag hatar att jag blev tvingad till att göra saker som jag egentlig inte ville. Att mina åsikter och sånt aldrig räknades och jag blev jämt och ständigt överkörd.


Grundorsaken till borderline är alltså i de flesta fall svåra erfarenheter från barndomen och uppväxten, hur man har blivit bemött, respekterad och sedd av vuxna personer. De vuxna har inte sett och bekräftat barnet som individ. Barnet kan därför ha saknat bl.a. omsorg, kärlek, tillit och respekt.


Gillar

Kommentarer