Dag 9

Ångest ångest, ångest.

Kämpa kämpa kämpa. Påklädd och frukost i magen.

Stress, stress, stress jag måste gå upp tidigare.

Gillar