Arbetslösa dagar

Great jag har jobbat en dag förra veckan och en dag den här veckan. Jag får ryck på arbetslösa dagar.... pengarna kommer inte in.... ofrivilligt arbetslös....

Min kille säger att jag inte ska söka vidare. Men vad ska jag göra i långa arbetslösa perioder? :(

This sucks.

Gillar