Norge , Eu.s samvittighet??

Jeg har lenge stusset på hvorfor det er så mye Tyske eiere\deleiere i norsk kraft. Med de nye utbyggingsplanene for vindkraftparker men også i eksisterende vindparker og vannkraftverk her til Lands. Et tysk investeringsselskap eier bla. Et 40 talls små kraftverk i norge.

At det er tyske kommuner som nå står som investor i vindpark kan jeg på en måte forstå, om min oppfattelse av opprinnelsesgarantier og AIB (Association of Issuing Bodies) som administrerer ordningen stemmer med virkeligheten.

Opprinnelsesgarantier er en ordning der europeiske selskaper kan kjøpe et bevis på at det et sted i Europa produseres like mye fornybar strøm som det de kjøper. AIB er en frivillig ordning. EU-medlemmene Tsjekkia, Portugal og Storbritannia er eksempelvis ikke med, men det er Statnett(Norge)!! EUs nye fornybardirektiv, som skal gjelde for perioden 2021-2030 skal opprettholdes og formaliseres heter det fra EU. Det gjelder også Norge gjennom EØS-avtalen!

Nå er 98 prosent av all strømproduksjon i Norge fornybar, og vi produserer mer enn vi selv bruker. Er det da nødvendig å belaste norske bedrifter med å kjøpe garantier for å bevise at strømmen de bruker, er ren ? Det blir helt meningsløst at en norsk bedrift skal tvinges til å ta kostnaden ved å betale for et bevis de ikke trenger.

En bedrift i Norge som bruker 5 terawattimer strøm årlig, ville fått en regning på 80 millioner kroner hvis de skulle kjøpt opprinnelsesgarantier for å dekke sitt forbruk for et år.

I dag er det sånn at opprinnelsesgaranter ikke følger strømleveransen fysisk. Dermed kan ikke norske kraftprodusenter markedsføre strøm fra egne fornybare kilder, dersom de har solgt opprinnelsesgarantier, uten selv å kjøpe garantier for eget produkt.(lol)

Men jeg kan jo da forstå hvorfor bedrifter i EU velger å investere i Norsk kraft. Det vil bli på samme måte som å kjøpe miljøkvoter. Spesielt Tyskland sliter jo voldsomt akkurat der , samtidig som de etter mange år ser at deres egne vindmøller taper i det lange løp samtidig som de importerer kraft og bruker kull.

Regjeringen, NVE og NHO ønsker dette direktivet da det gir et par milliarder i inntekter til kraftselskapene som i 90%(staten sine tall) eies av kommuner og staten. (jada da regner det noen kroner på de stakkars kommunene!)

Norges store fornybare kraftressursen bør brukes til skape ny industri her i Norge sammen med arbeidsplasser. Slik jeg ser det er det bare ved å trekke oss fra EØS-avtalen vi kan oppnå dette. Da betaler vi ikke i dyre dommer for garantibevis vi ikke trenger. Noe som igjen kan føre til billiger strøm og ytterligere vekst av industri her til lands.

Arbeiderpartiet prøver seg i disse dager med et forslag til Stortinget som innebærer at Norge(Statnett) kan trekke seg fra AIB (eu’s organ) og dermed skal fritas fra garantiordningen innenfor de rammer som ligger til grunn i handlingsrommet i diretivet frem til 2021. Men hva så da?

Dette er nok først og fremst for å fremstå som om de vil gjøre noe tror jeg, men for alt jeg vet så kan det være at de fører til et eller annet. Men med tanke på hvordan ledelsen i partiet kjørte over sine medlemmer i ACER saken så har jeg mine tvil til at de vil stå på krava ovenfor Eu og EØS-avtalen som de faktisk er for! Her er forslaget fra Arbeiderpartiet.

https://docs.google.com/document/d/1zJCF-CwCOx1jaDGKZ7_32EK5YdyPkYS6CS2qxYW8t1U/edit

Jeg sier : ut av EØS , slutt med hele garanti tullet – Ta tilbake krafta og landet . Uten garantiene blir vi heller ikke så attraktivte for store tyske industrigiganter f.eks!


STEM RØDT

  • 653 visninger

Liker

Kommentarer