Lov og Orden


Justisminister Jøran Kallmyrs au pair måtte forlate landet 10. mai.
UDI mener at hun har jobbet ulovlig for familien siden august i fjor
– Det kan hende jeg har vurdert regelverket feil, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Da var det nok en justisminister fra Frp som velger å heve seg over loven.
Det KAN HENDE at han har vurdert regelverket feil . Det vil jo i praksis si at hans egne vurderinger ikke er i tråd med norsk lov.

En av de vurderingene han selv i spørretimen på stortinget dro frem var at nærpolitireformen virker og at det er flere politi og at det blir ennå bedre nå når politiet skal få 100 millioner til utstyr (hovedsaklig til bilpark)
Dette til tross for et opprop fra 100 ordførere og alle politidistriktenes tillitsvalgte med unntak av Troms.

La oss se nærmere på Frps justispolitikk og hvordan de systematisk gjør motsatt av hva de sier.


Nærpolitireformen
Målet med nærpolitireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Politireformen lukter stadig verre | Andreas Slettholm|Under regjeringen Solberg er politiet blitt dyrere, mindre tilgjengelig og fått svekket evne til å oppklare kriminalitet
Politiets egen årsrapport viser at politiet bruker lengre tid på å rykke ut til hendelser og en økning i behandlingstid av saker.

Politiet er først på stedet i kun 15% av utrykningene.
Politifolk opplever at de er fjernere fra lokalmiljøet og at åtte av ti respondenter mener politireformen ikke gir publikum et bedre polititilbud.
Tillitsvalgte i elleve av tolv politidistrikt melder om kriselignende tilstander. De viser til at grove overgrepssaker liggende


Økonomi
Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund (PF) har fått mer enn nok av Politidirektoratet (POD) og anklager politiets øverste ledelse for sløsing med penger og flere lovbrudd.

Merverdiprogrammet: Et prestisjeprosjekt som skulle revolusjonere den digitale arbeidshverdagen til politiet. IT-prosjektet kostet rundt en kvart milliard, men ble skrinlagt etter fire år.

Pass- og ID-prosjektet: Nok et prestisjeprosjekt som hadde som mål å levere ut nye pass og nye nasjonale ID-kort med elektronisk ID. Prosjektet er kraftig forsinket og koster politiet 378 millioner kroner mer enn planlagt.

Lønnsutgiftene og antall ansatte i Politidirektoratet (POD) har eksplodert under årene med blåblå regjering, til tross for at Frp gikk til valg i 2013 på å nedlegge hele POD.
– Det stemmer at 22 av om lag 320 personer på lønnslistene har en lønn på over én million. Lønnsnivået er konkurransedyktig og reflekterer lønnsnivået i dagens jobbmarked sier Avdelingsdirektør Frede W. Hermansen i POD.


  • 293 visninger

Liker

Kommentarer