Challenges I wanna try

#Challenge #Challenges #Challenge2019

So this year I wanna challenge my self, I wanna push my comfort zone, and I wanna try to add more of things in my life that I love to do, so that more of my life is filled with the stuff that I love. Some of the challenge I thought I’m gonna add this year is:

Photograph & Bullet Journal

Meditation

Instagram

InstaStory & Snapchat

Blogging

Yoga

Dansk

//Så I år vil jeg gerne udfordre mig selv, jeg vil gerne gå ud af min komfort zone, jeg vil gerne tilføjede flere ting i mit liv som jeg elsker at gøre, så mere af mit liv er fyldt med ting som jeg elsker. Nogle af de challenge som jeg har tænkte på kan i se ovenover. //

Photograph & Bullet Journal

I’m that kind of person who love pictures, I think that it is a beautiful way to express yourself, and I love that everything is beautiful in their own way. Every times I looks at a pictures, I'm brought back to the place I was wen I took them. I love to edit picture and I love taking them. So this year I wanna that aspekt in my life to fill more, and wanna try to push my comfort zone, cause some times I don’t take the pictures cause I’m shy and in public, and don’t wanna have people looking at me.

This year I wanna try to take that part of my life and try to see how I can make a Bullet Journal with it. I wanna make a picture as a part of my diary. I always being writing in diary, and I always love that part of my life, but I wanna add those element in my life permeant, and I wanna have fun with it, and I wanna make it beautiful, so that it end of being an lookbook of my life.

Dansk

//Jeg er den type af menneske som elsker billeder. Jeg synes det er en smuk måde at udtrykt sig selv på, og jeg synes at alt har en skønhed på deres egen måde. Hvergang jeg ser et billedet så er jeg tilbage til det sted hvor jeg tog det. Jeg elsker at redigere billeder og jeg elsker at tage dem. Så i år ønsker jeg dette aspekt af mit liv til at fylde mere, jeg vil gerne prøve at teste min komfort zone, fordi nogle tager jeg ikke billeder fordi jeg er genert og er i offentligthed, og ikke ønsker at folk skal se på mig.

I år vil jeg gerne prøve at tage den del og se om jeg kan lave en slags “Bullet Journal “ med det. Jeg vil gerne gøre billede en del af min dagbog. Jeg har altid skrevet i dagbog, og jeg har altid elsket den del af mit liv, og jeg ønsker at gøre den del af mit liv mere perment* og jeg ønsker at have det sjovt med det, og jeg vil gerne gøre det smukt sådan så det er en slags lookbook af mit liv. //

Meditation

Last year I start doing the meditation, and I love it. I really do love it, but I want it to fill more of my life. I don’t do it so often as I like to. So I’m gonna challenge my self to try it for 100 days, because last year I try a 30 day challenge and I manage to only do 10 days, and then I would take a break, so this year I really wanna try to challenge my self out of my comfort zone. Meditation is very good for me, and every times I starte my day with meditation or end the day with meditation, my mind is more calm, and I feel more relax, and I feel more motivated and inspired to do more and try more, and I want more of that in my life.

Dansk

//Sidste år startet jeg på at lave meditation, og jeg elsket det. Jeg vil gerne have at mit år er mere fyldt med det. Jeg laver ikke meditation så tit som jeg gerne vil, så jeg har planer om udfordre mig selv til at prøve 100 dag. Sidste år så prøvet jeg 30 dags challenge, og jeg fik kun gjordt det i 10 dage, og så endte jeg med at tage en pause, så I år vil jeg gerne prøve at ændre udfordre mig selv ud af min komfort zone. Meditation er virkelig godt for mig, hver gang jeg starter min dag med meditation eller ender min dag med meditation, så er min tanker/hoved mere roligt, og jeg føler mig mere roligt og afslappet, og jeg føler mig mere motiverende, til at gøre mere og prøve mere, og det vil jeg gerne have mere af i mit liv. //

Instagram

I love my Instagram, and I love sharing my picture, but I do know that sometimes I overthink it. I know that I sometimes I won’t put picture up, not because they are ugly, but more because I think that pictures doesn’t match the theme that I have, and this year I wanna challenge my self to try more and share more of my pictures. So one week in every month I’m gonna have to put a picture up every day. I usually only put a picture up two or three days of week, or sometimes I can go weeks before putting a picture up, because I don’t like the pictures I have or it can be because I don’t wanna mess up the theme. So this challenge is gonna be intersting.

Dansk

//Jeg elsker mit instagram, og jeg elsker at dele mine billeder, men nogle gang så overtænker jeg det. Nogle gang så sætter jeg ikke billeder op, ikke fordi jeg synes de er grimme men mere fordi at jeg ikke synes at billederne passer til det tema som jeg har. I år vil gerne udfordre mig selv til at prøve mere og dele flere af mine billeder. Så en uge i hver måned, så skal jeg sætte billeder op hver dag. Jeg sætter normalt kun et billedet op, en eller to dag om uge, og noge gang kan jeg gå flere uge før jeg sætter billeder op, fordi jeg ikke kan lide de billeder jeg har, ellers kan det være fordi jeg ikke ønsker at ødelægge mit tema, så denne udfordringer kommer til at være interessant.//

InstaStory & SnapChat

I love Snapchat & InstaStory, I think that it is a beautiful way to share a part of ones life. Even tho I use them difference, I love to edit my InstaStory more and I like that my Snapchat are more natur, because my Snapchat is more to my friends, and InstaStory has a bigger audition. So I always try to make it different. I’m also a very private person and I can sometimes overthink it, and therefore end up not putting things up on Snapchat or InstaStory, and I wanna challenge my self to try more and go out of my comfort zone. So I wanna try to Snapchat & InstaStory for 100 days. So I just has to put picture on my InstaStory or Snapchat for 100 day, the point is more to get more comfort about sharing small part of my life. I’m looking very forward to this challenge, because I love to edit my instaStory picture, and I wanna share more of my life.

Dansk

//Jeg elsker Snapchat & InstStory, jeg synes det er en smukt måde at dele ens liv på. Selvom jeg bruger disse platform på to forskellige måder, fx ved InstaStory så elsker jeg at redigere min billeder/videoer mere, og på SnapChat så elsker jeg at kører den mere naturligt stil, og det er fordi på min snapchat, så er den mere til mine venner, og min InstaStory har en større målgruppe, så jeg prøver på altid at gøre det anderledes. Jeg er også et meget privat menneske, og jeg kan nogengang overtænke det, og derfor ender jeg med slet ikke at sætte tingene op på Snapchat eller InstaStory. Jeg vil gerne udfordre mig selv til at prøve SnapChat & InstaStory i 100 dag. Det vil sige at jeg skal sætte et billedet op på min SnapChat eller InstaStory i 100 dag. Pointen med denne udfordring er at få mig til at føle mig bedre tilpas med at dele små dele af mit liv. Jeg ser frem til at denne udfordring, fordi jeg elsker at redigere min InstaStory video/billeder, og jeg vil gerne dele mere af mit liv. //

Blogging

Last year I try to make a 30 days blogging challenge and I only end up doing a 21 days on this challenge, and this blog. I really do wanna be an blogger, and for that to happen, I need to starte blogging more, because I do love to blog. I need to put more work and time on the stuff in my life that I love. So I challenge myself to blog for 30 days, for it to be more than I did last year I decide to do it 4 times this year. So if i fail, I can always try again. I will starte with the Nouw30Daychallenge, that normal starte in February. It is about find a rhythm.

Dansk

//Sidste år prøvet jeg på at lave en 30 dags udfordring, hvor jeg kun endte med at lave 21 dage på denne udfordring og denne blog. Jeg vil virkelig gerne være en blogger, og for at det skal kun lad sig gøre, så bliver jeg nød til at blogge mere, fordi jeg elsker at blogge. Jeg bliver nød til at sætte mere arbejde og tid ind i ting i mit liv som jeg elsker at gøre. Så jeg udfordre mig selv til at blogge hverdag i 30 dage, og for at det skal være mere end sidste år, så vil jeg gerne gøre det 4 gang i år. Så hvis jeg fejler, så kan jeg altid prøve igen. Jeg vil starte med #Nouw30DayChallenge, som normalt starter i february, og det hele handler om at starte med at finde en rytme. //

Yoga 

This last challenge I wanna do this year is Yoga, I wanna do more and more Yoga. Because it make my body feel so relax after I done it. It is like my body takes a big breath and is more relax. Some point in my life I wanna make it as my night rutine, so my body isn’t so stiff, and since I have OI (or glasbones as some call it), It will be very good for my body, and help ease some of the pain in my back. I'm haven't put a number on this, because I don't really know how many days, or how much I wanna do this, but I will absolut share more with you when I know.

Dansk

//Den sidste udfordring som jeg vil prøve i år er Yoga. Jeg vil gerne prøve at lave mere og mere Yoga. Grunden til dette er yoga får min krop til at være mere roligt. Det er som om mit krop trækker vejret og er mere afslappende efter jeg har lavet yoga. Et sted i mit liv, så vil gerne gøre det til min aften/dag rutine, sådan så min krop ikke er så stiv, og siden jeg har Oi (Også kendt som knogleskørhed), så vil det være meget godt for min krop, og det hjælpe en del på min smerte i ryggen. Jeg har ikke sat et tal på denne udfordring fordi jeg ikke er helt sikkert på hvor mange dage eller hvordan jeg vil håndtere denne udfordring, men jeg skal nok dele mere med jer når jeg finder ud af det. //

I hope that you find a bit of magic to challenge yourself. 

Synes godt om

Kommentarer