Konst för nybörjare

Innehåller affiliate-länkar

Övning ger färdighet

Konst är ingen konst för någon med talang, men inte en omöjlighet för någon utan talang. Du kan äga all talang i världen men sakna kraft att utveckla din talang eller så kan du äga kraft att utföra men äga väldigt lite talang. Den som utvecklas är den som lägger ned arbete på att lära sig och genom att flitigt öva kommer skicklighet.

Traditionellt måleri eller modern konst?

Traditionell föreställande konst eller modern konst har alla samma början. En förståelse för färg och form. När grunden väl är lagd kan du utveckla ditt måleri i den riktning du själv vill.

Art 1 - Grundkurs i måleri

Är en nybörjarkurs som fokuserar sig på grunderna, men även en kurs för dig som brukar måla men vill få en återkoppling till grunderna. Du lär dig hur du "ser" och hur du ska få det du ser på papper. Du lär dig färger och vad du ska använda dig av för att måla, teknik och hur du blandar färger samt materialkännedom. Tillsammans studerar vi *stilleben som vi tecknar och/eller målar. Vi lär oss att syfta, måla skuggor för att få djup i bilden.. osv.

*Stilleben = med betoning på andra stavelsen: stillében (tyska Stillleben, troligen av nederländska stilleven, av stil 'stilla' och leven 'liv'), även kallat nature morte, är en motivkategori inom måleri och fotografi, som bara innehåller föremål. Ofta gäller det sådant som hör till hemmet: bordsserviser, blommor, böcker mm.

5 eller 10 lektioner

Kursen är uppdelad på 5 eller 10 lektioner. I kurslokal eller distans. Bokar du 5 lektioner och inte hinner att måla klart fortsätter du hemma i din egen takt, du har nu grunden för att fortsätta själv. Alternativt att du fortsätter med 5 lektioner till eller tar lektioner online. De följande 5 lektionerna (Art 1 - 10 lektioner) målar vi klart stillebenet och går igenom vad som kan förbättras och börjar med att måla efter ett stilleben som vi själva arrangerar och tar tillvara på den kunskap vi lärt oss från det första stilleben vi målade.

Välkommen!

Gillar