Humanistiska innebörden

Handlar om odling av kunskap och kulturella uttrycksformer såsom konst, musik och dans.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

kulturbegreppet är ett av de största begreppen som finns i vårt språk.

ordboken definierar ordet kultur som odling eller bildning.

Likes

Comments

ENVÄGSKOMMUNIKATION:

ENSIDIG KOMMUNIKATION UTAN ÄTERKOPPLING.

TVÅVÄGSKOMMUNIKATION

tvåsidig kommunikation där mottagaren kan svara och ge återkoppling.

Likes

Comments

Kommunikation sker inte bara mellan människor utan också mellan oss och saker och företeelser i vår omvärld. vi har mängder med apparater som kommunicerar med oss och med andra apparater.

under en hel dag kommunicerar du förmodligen med ett stort antal personer och föremål.

Du har troligtvis varit såväl sändare som mottagare:

_LÄRARE

_SOCIALA MEDIER

_BUNSSCHAUFFÖR

_TV

_VÄNNER

_MUSIK

_BÖCKER

_FILM

_MOBIL

FÖRÄLDRAR

Likes

Comments

På vägen mellan sändaren och mottagaren kan det uppstå brus, alltså störande faktorer som förvränger budskapet eller gör det otydligt. Kan vara buller eller hög musik men också överflödig information, eller motsägelser som skapar förvirring

Likes

Comments

Innan sändaren skickar iväg sitt budskap kodas den det. Sändaren färger alltså budskapet med egna erfarenheter, känslor och värderingar.

Mottagaren tar emot budskapet och gör en avkodning av budskapet. Den är personligt färgad.

Likes

Comments

INTELLEKTUELL BETYDELSE:

den gör att vi kan förmedla och ta emot viktig information och kunskap.

SOCIAL BETYDELSE:

DEN GÖR SÅ ATT VI KAN FÅ VÅRA SOCIALA BEHOV TILLFREDSTÄLLDA OCH UPPRÄTTHÅLLA RELATIONER MED FAMILJ OCH VÄNNER.

PSYKOLOGISK BETYDELSE:

DEN GÖR SÅ ATT VI KAN UTTRYCKA VÅR IDENTITET OCH VÅRA KÄNSLOR OCH FÅ DESSA BEKRÄFTADE.

Likes

Comments

Här i bloggen, kommer jag att dela mina kunskaper,informationer, uppfattningar och materialen som jag har eller får genom läraren eller andra typer av källor.

Nikita Amiri


Likes

Comments