Ghost in the shell Cosplay Photography!

I fjor sommer var jeg på tur til Trondheim for å skrive en artikkel for Pegasus. Om Torucon, en convention som fortjener all skryt de får! Samtidig som jeg var der oppe fikk jeg tid til å møte opp med kjente og kjære. Og jeg var såpass heldig å få muligheten til å ta bilde av min venninne Lise Bollum (CryoCanine Creative) som cosplayet Motoko Kusanagi fra Ghost in the Shell.
I så mange timer satt jeg med dette bilde, testet ut ting og fant ut hva som fungerte. I full frustrasjon begynte jeg nesten å tvile på om jeg faktisk kunne noe i det hele tatt. Men etter mye hardt arbeid gikk det ganske så bra! Og dette er ett av de bildene jeg er faktisk mest fornøyd med.

Last summer I was on a trip to Trondheim to write an article for Pegasus. About Torucon, a convention that deserves all the kind words de get! At the same time that I was up there, I got some spare time to meet up with friends. And I was so lucky to get the opportunity to have a photoshoot of my friend Lise Bollum (CryoCanine Creative) that was cosplaying Motoko Kusanagi from Ghost in the Shell.
For so many hours I was working on this picture, testing out stuff and found out what would work. In full frustration I was starting to almost doubt if I actually could do something at all. But after much hard work it went pretty darn well! Og this is one of the pictures I actually is the most happy with!


🦄 Bilde i større format HER! ------ Picture in a bigger format HERE! 🦄

#creative #photography #cosplay #ghostintheshell

Likes

Comments