They way of all flesh

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Ambrose Parry.
Genre: Historisk roman/historical fiction, deckare/crime.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 407.

(English below)


Handling: Will Raven är en läkarstudent i 1800-talets Edinburgh och ska göra praktik hos den välkända och högt respekterade dr Simpson. För att ens ha en chans att studera medicin har Raven tvingats dra till med ett par lögner här och där för att mörka sin bakgrund.
Sarah Fisher är piga hos dr Simpson och är lika intelligent som varenda manliga läkare hon träffar på i sitt arbete men hon har noll chanser att studera medicin och bli läkare - hon är ju trots allt en kvinna...

Plötsligt börjar det dyka upp döda kvinnor lite varstans i staden och de verkar alla ha dött på samma sätt, men av vad? Varken polis, läkare eller någon myndighet är intresserade utav liken, de tillhör den fattiga delen av samhället så vem bryr sig. Men Raven har en personlig koppling till dödsfallen och börjar nysta i mysteriet. Tillsammans med Sarah blir de båda snart indragna i en komplott större än de någonsin förväntat sig. Svek, mord, girighet och människans mörka sidor kommer snart upp till ytan. Kan de stoppa mördaren i tid?


Min åsikt om boken: Det här ska föreställa en historisk roman/deckare men jag tyckte den fokuserade väldigt lite på mysterielösandet/brotten och mer på historiken, vilket i sig inte behöver vara fel så klart. Men jag hade nog ändå velat ha en bättre balans mellan historisk fakta och deckare. Boken i sig är dock bra, väldigt intressant och karaktärerna känns levande tillsammans med trovärdiga miljöer. Det märks att det ligger mycket kunskap och research bakom boken. Det är också kul att författarens namn är en pseudonym för ett gift par vid namn Chris Brookmyre och Marisa Haetzman. Chris är författare och har skrivit ett flertal böcker, bland annat "Black Widow" och Marisa är narkosläkare med en master i medicinsk historia och tillsammans har de vävt ihop sina färdigheter. Jag gillar som sagt boken, även om jag nog hade velat ha lite mer mysterier och detektivarbete, men själva handlingen är aldrig tråkig. Gillar man historia bör man definitivt läsa den, speciellt om man inte vet så mycket om den medicinska utvecklingen.

Tänkte även inkludera ett citat från boken som jag tyckte om:

"Yes. Gifted of mind but an altogether odd creature. Set upon an ostensibly humanitarian undertaking
and yet giving off as much warmth as a dying pengiun's last fart"

Sid 82✨ ✨ ✨ ✨Story: Will Raven is a medical student in Edinburgh during the 1800's and is about to become an apprentice to the well known and highly respected Dr Simpson. To even get this chance to study medicine Raven has been forced to tell a lie or two here and there to cover up his background.
Sarah Fisher is a maid in dr Simpson's house and is as intelligent as every male doctor she meets in her job but she has zero chances of ever studying medicine and become a doctor - after all she's a woman...

All of the sudden dead women are popping up all over town and they all seem to have died the same why, but of what? Neither the cops, doctors or any government officials are interested in the deaths, it's just the poor so who cares. But Raven has a personal connection to the deaths and is beginning to search for an answer. Together with Sarah they both soon find themselves emerged in a scheme bigger than they expected. Betrayal, murder, greed and the darker aspects of humans are surficing. Can they stop the murderer in time?


My opinion of the book: This is supposed to be a historical fiction/crime book but I felt like it had a bit too much historical facts and a bit less crime solving, which isn't necessarily wrong but I think I would've liked to have a bit more balance between the facts and the crime solving. The book in itself is good though, very interesting and the characters feel real along with believable descriptions of the environment. It's very clear that there's alot of knowledge and research behind this book. It's also fun that the author's name is a pseudonym for a married couple by the name of Chris Brookmyre and Marisa Haetzman. Chris is an author who's written alot of books, like "Black Widow! and Marisa is a consultant anaesthetist with a master in history of medicine and together theyv've used their skills to creat this book. I like the book as I said, even though I would have wanted a bit more crime solving but the plot in itself is never boring. If you like history then you should really read this book, especially if you don't know so much about the medical development.

I'm also including a quote from the book that I liked:

"Yes. Gifted of mind but an altogether odd creature. Set upon an ostensibly humanitarian undertaking
and yet giving off as much warmth as a dying pengiun's last fart"
Page 82

Gillar

Kommentarer