The Witches of St Petersburg

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Imogen Edwards-Jones.
Genre: Historisk roman/Historical fiction, övernaturligt/paranormal.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 426.

(English below)

Handling: Militza och Stana är prinsessor av Montenegro och deras far bestämmer sig för att gifta bort dem. Han behöver alla allianser han kan få tag på, så han gifter bort två av sina döttrar till mäktiga män i det ryska Romanovhovet. Där får systrarna se efter varandra, då ingen vill acceptera dem. De andra vid hovet fnyser åt dem och kallar dem för "getdöttrarna", därför att Montenegro ses som en byhåla istället för ett mäktigt kungadöme. Men Militza är bestämd av sig, hon tänker klättra i graderna vid hovet och bli en nära vän till både Tsaren och Tsarinnan. Vad folk inte vet är Tsarinnans desperata jakt efter en manlig arvinge och systrarna är inte främmande för att ta till mörk magi för att uppfylla diverse önskningar.

Snart står en "helig" man framför dem, kallad Rasputin. Är han den de har väntat på så länge? Rasputin verkar kunna utföra mirakel och han blir snart allas favorit. Men är han så helig som han utger sig för att vara? Varför står kvinnorna på kö utanför hans hus? Intrigerna avlöser varandra och maktspelet vilar aldrig. Militza måste se till att hålla sig på toppen, kosta vad det kosta vill.


Min åsikt om boken: Jag gillar ju både historiska romaner, historiska biografier och mysticism så den här boken kändes väldigt passande. Systrarna har existerat på riktigt och hade en stor påverkan på det Romanovska hovet under sin tid. De var båda intresserade av mystik och det ockulta. Jag tyckte boken var oerhört spännande! Det var dels intressant att få veta mer om systrarna som kallades för "the Black Peril" på grund av sitt mörka hår och svarta ögon och dels att veta mer om Rasputin, även om mycket av boken så klart är fiktion. Men Rasputin i sig har ju blivit en legend och folk flockades runt honom. Han hade i princip ett harem av kvinnor. Vad var det med honom som var så speciellt?
Gillar man historia, mystik och magi bör man definitivt läsa den här boken. Den blandar verkligen allt från grandiosa baler, seanser och sommarutflykter i stora palats till mord, intriger och maktspel. Mycket bra bok! Vill man läsa mer om systrarna kan man göra det här och här.


"And when I die, what no one knows is that Russia will perish along me".
- Rasputin, s. 409.✨ ✨ ✨ ✨Story: Militza and Stan are princesses of Montenegro and their father decides to marry them off. He needs every alliances he can get his hands on, so he marries them off to powerful men in the russian Romanov court. There the sisters must fend for themselves, no one is willing to accept them. The other people at the court frowns upon them and calls them "the goat daughters", because they see Montenegro as a small village instead of a mighty kingdom. But Militza is decisive, she intends to climb up the social ladder at court and befriend the Tsar and Tsarina. What people don't know is the Tsarina's desperate hunt for a male heir and the sisters are not unfamiliar to using dark magic to get what they want.

Soon there's a "holy" man standing in front of them called Rasputin. Is he the one they've been waiting for for so long? Rasputin seems to be able to preform miracles and soon he's everyone's favorite. But is he as holy as he claims to be? Why are there so many women standing in line outside hos house? The intrigues replace each other and the fight for power never sleeps. Militza must keep herself at the top, no matter the cost.


My opinion of the book: I'm very fond of historical fiction, historical biographies and mysticism so this book seemed really fitting. The sisters are real and had a big impact on the Romanov court during that time. They were both interesed in mysticism and the occult. I thought the book was very suspenseful! It was interesting to know more about the sisters that were called "the Black Peril" because of their dark hair and black eyes, but also because Rasputin was in it. Very interesting to know more about him, even though much of the book is pure fiction. But Rasputin became a legend and people flocked around him. He pretty much had a harem of women. What was so special about him?
If you like history, mysticism and magic then you should really read this book! It mixes everything from grandios balles, seances and summer stays in great palaces to murders, intrigues and power games. Such a good book! If you want to know more about the sisters you can do that here and here.


"And when I die, what no one knows is that Russia will perish along me".
- Rasputin, page 409.

Gillar

Kommentarer