The Winter of the Witch

Serie/Series: Ja, del tre/Yes, part three.
Författare/Author: Katherine Arden.
Genre: Fantasy, folktro/folklore, historia/history.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 354.

​(English below)

OBS! Potentiella spoilers nedan!Handling: Vasya lever i 1300-talets Ryssland. Hon är en sorts bro mellan den nya religionen och den gamla, något som ofta försätter henne i farliga situationer. Inte sällan kallas hon för häxa och människor ser på henne med rädsla. När en stor ondska släpps lös i hennes land blir det upp till Vasya att rädda sitt älskade rike med hjälp av varelser de flesta varken ser eller kommer ihåg - varelser som sakta håller på att tyna bort.
Samtidigt som hon försöker stoppa krig och svält är det flera krafter inblandade som kämpar för att få makt - både människor och demoner. Vasya upptäcker också egna krafter hon inte visste om att hon hade.

Min åsikt om boken: Jag tycker det är så tråkigt att den här trilogin är slut nu. Språket är så vackert och gammalmodigt på nåt sätt, trots att det samtidigt är lättförståeligt! Jag tycker om hur envis och stark Vasya är. Hon trotsar alla lagar kring hur flickor och kvinnor ska bete sig, klä sig och hålla på med. Hon bryr sig inte, för hon har viktigare saker att göra. Det är oerhört skönt!
Sen är det kul att få veta mer om medeltidens Ryssland och deras gamla folktro. Ryssland grundades av (mestadels svenska) vikingar (Ruser), vilket jag tycker är rätt coolt, även om vi inte har så mycket gemensamt med varandra längre. Men vi har ändå kopplingar till varandra. Hur som, en jättebra serie som är oerhört mysig, intressant, spännande och vacker! Riktigt jäkla bra faktiskt.


✨  ✨  ✨  ✨


Warning! Spoiler alert below!Story: In Russia during the 14th century lives a girl named Vasya. She's kind of a bridge between the new religion and the old, something that puts her in dangerous situations. She's often accused of being a witch and people are afraid of her. When a great evil is released in her country it becomes up to her to fight for her beloved land with the help of creatures most people can't see or remember - creatures that are slowly vanishing.

As she tries to stop wars and starvation more forces are at play, fighting for power - both humans and demons. Vasya also discovers that she has powers of her own that she didn't know anything about.

My opinion of the book: I feel sad that this trilogy is at and end. The language/storytelling is so beautiful and old fashioned in some way, but easy to understand at the same time. I like how stubborn and strong Vasya is. She disobeys laws concerning how girls and women are supposed to act, dress and occupy themselves with. She doesn't care, she's got more important things to do. Feels great!
I also think it's fun to get to know more about medieval Russia and their old folklore. Russia was founded by (mostly swedish) vikings (Rus), which I find pretty cool, even though we dont have that much in common with each other anymore. But we are still connected in a way! Any way, this is a great series that is very cosy, interesting, suspensefull and beautiful. Really freaking good!

Gillar

Kommentarer