The monsters we deserve

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Marcus Sedgwick.
Genre: Skräck/Horror.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 262.

(English below)


Handling: En man bor tillfälligt i en stuga uppe i bergen och ska försöka skriva en bok, men det verkar gå sådär. Samtidigt som han kämpar med skrivandet så finns Boken där, som han både älskar och hatar. Den är både ett mästerverk och en katastrof av flera orsaker, i alla fall enligt denne man (vars namn inte nämns). En dag får han besök av den han minst anade, nämligen av författaren till Boken. Men hon är väl död sen länge?


Min åsikt om boken: Det här är en väldigt skum bok, minst sagt. Den beskrivs som "läskig" och "filosofisk", vilket den kanske är men det flög över mitt huvud i så fall. Jag tyckte den var intressant på nåt sätt, troligen på grund av sättet den är skriven på, men jag kan inte säga att den egentligen handlar om nånting. Verkar mest handla om huvudkaraktärens tankar och synsätt på världen, att vara kreativ och hur ens skapelser kan påverka en. Och så handlar den ju om en klassisk bok som är välkänd men jag förstod inte riktigt syftet med det? Det här verkligen en bok som man antingen älskar eller hatar, som man förstår eller inte. Tyvärr var omslaget läskigare och bra mycket bättre än själva boken.

Mitt favoritcitat ur boken (dock redigerad pga vill ej spoila något):

"In chapter twenty-one, V, wrongly accused of H's murder, declares:
'I could not help being struck by the strange coincidences that had taken place'

And in a similar way, I could not help throwing the book across the room"

sid 65✨ ✨ ✨ ✨Story: A man lives temporarily in a cabin in the mountains and is trying to write a book, but it's not going well. At the same time as he's struggling to write the Books is there, that he both loves and hates. It's both a masterpiece and a disaster for many reasons, at least according to this man (who's name is never mentioned). One day he gets visited by the person he least expexted, the author of the Bok. But isn't she supposed to be dead?


My opinion of the book: This is a very strange book to say the least. It's described as "scary/creepy" and "philosophical" and it might be but that flew straight over my head in that case. I thought it was interesting in a way, probably by the way it's written but I can't say that it's really about anything. It mostly seems like it's about the main character's thoughts and views of the world, of being creative and how one's creations might affect you. And it's also about a classical book that is well known but I didn't really understand the purpose? This is really a book you either love or hate, that you understand or dony. Unfortunately the cover was alot more scarier and awesome than the book itself.

My favorite quote from the book (edited to avoid spoilers):

"In chapter twenty-one, V, wrongly accused of H's murder, declares:
'I could not help being struck by the strange coincidences that had taken place'

And in a similar way, I could not help throwing the book across the room"

page 65

Gillar

Kommentarer

Josefin,
Ett riktigt snyggt omslag! Synd att den inte levde upp till det bara. Annars tackar jag inte nej till en skräckis i bokformat! 😊 Jag gillade citatet, det var bra och fint skrivet.
ettmystisktbibliotek.blogspot.com