The Dark Days Deceit

Serie/Series: Ja, del tre/Yes, part three.
Författare/Author: Alison Goodman.
Genre: Historia/History, unga vuxna/young adults, övernaturligt/paranormal.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 545.

(English below)OBS! Potentiella spoilers nedan!
Handling: Lady Helen och Lord Carlston tränar tillsammans varje dag inför den slutgiltiga striden mot the Grand Deceiver och den magiska journalen som kallas för "Ligatus", som ska hjälpa the Grand Deceiver att öppna en portal till sin hemvärld, har blivit integrerad inuti Lady Helen och hon hotas att förgås av dess galenskap. De måste komma på ett sätt att förankra Ligatusen inom henne, så att den inte kan sprida sig till hennes sinne och själ.

Samtidigt är det snart dags för Lady Helen och Duke of Selburn att gifta sig. De har mycket att planera inför det stundande bröllopet men mycket av Helens tid tas upp av the Dark Days Club och hennes åtaganden till den. Hon måste balansera mellan sitt jobb som den ena del av the Grand Reclaimer och sin lojalitet mot sin framtida make och sin familj.

När the Grand Deceiver väl slår till måste Helen vara beredd att försvara sina nära och kära men också hela landet, tillsammans med Lord Carlston (och deras förbjudna känslor). Men hinner de förbereda sig innan striden tar vid?

Min åsikt om boken: Detta var den tredje och sista boken om Lady Helen och the Dark Days Club, vilket känns rätt tråkigt. Jag tycker de här böckerna är så mysiga, för de innehåller både historisk fakta och fiktion. Lady Helen och hennes piga Darby har en fin och nära vänskap som gör väldigt mycket för handlingen samt att man hela tiden vill att Helen och Carlston ska bli ett par! När jag läste bok 2 så ropade jag till i slutet att det inte var så det skulle gå, för man vill liksom se de bli det här omöjliga paret med sin "förbjudna" kärlek och när det inte blev så, blev man lite sur, haha.
Jag tyckte att handlingen höll en lagom takt, det blev aldrig tråkigt eller tjatigt, trots att boken egentligen handlar om samma sak hela tiden och jag gillade den överraskande twisten i slutet, även om jag hade mina misstankar redan i början av boken. Det fanns väl egentligen ingenting som tydde på att det jag misstänkte stämde, men jag tänkte ändå att den twisten hade varit kul och så var det precis som jag tänkte! Rätt kul faktiskt. En bra och uttänkt sväng i handlingen av författare.
Gillar man 1800-talets England med en släng av övernaturliga händelser och varelser lär man gilla de här böckerna. Jag tycker att de är fantastiskt bra!✨ ✨ ✨ ✨Warning! Spoiler alert below!
Story: Lady Helen and Lord Carlston are training together every day before the final battle with the Grand Deceiver and the magical journal called "the Ligatus", which will help the Grand Deceiver to open a portal to its home world, has been absorbed by Lady Helen and that is threatening to consume her with madness. They have to find a way to ancor the Ligatus within her, so that it will not spread to her mind and soul.

At the same time it's soon time for Lady Helen and the Duke of Selburn to get married. They have a lot to plan before the coming wedding but a lot of Helen's time is spent on the Dark Days Club and her commitment to it. She must balance between her job as one part of the Grand Reclaimer and her loyalty to her future husband and her family.

When the Grand Deceiver strikes Helen must be ready to defend her loved ones but also the whole country together with Lord Carlston (and their illicit feelings). But do they have enough time to prepare before the final battle?

My opinion of the book: This is the third and final book about Lady Helen and the Dark Days Club, which feels a bit sad. I think these books are really delightful, because they have both historical facts and fiction. Lady Helen and her maid Darby have such a close and beautiful friendship that does alot for the story and you also want Helen and Carlston to become a couple! When I read book 2 I shouted in the end that that was not the way it was supposed to go, because you wanted them to become this impossible couple with their "forbidden" love and when that didn't happen, you get a bit pissed, haha.
I felt like the story had a good pace, not too fast but not too slow, just right. It never got boring or repetitive altough the story is pretty much about the same thing all the way through and I also liked the surprising twist in the end, even though I had my suspicions in the beginning of the book. There was nothing in the book that gave it away that my suspicions were correct but I thought that a twist like that would be funny and it was exactly what happened! A good and well thought through twist by the author.
If you like England during the 1800's with a pinch of supernatural events and creatures then you'll like these books. I think they are amazing!

Gillar

Kommentarer