Stockholmspesten

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Sofia Albertsson.
Genre: Skräck/Horror.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 285.

(English below)

Handling: Det är något som händer i Stockholm. Elen kommer och går, vattnet luktar surt och lokaltrafiken slutar gå men ingen verkar veta vad det beror på. Inom kort utbryter kaos. Det är något som sker i tunnlarna under staden och gör människor sjuka. Smittan sprider sig och det verkar växa trådar eller rötter ur människors näsor, munnar och öron. Stockholm går från att ha varit en livfull och aktiv stad till att bli något som liknar en krigszon. Vad är det egentligen som händer?

Min åsikt om boken: Jag såg fram emot att läsa den här boken men måste tyvärr säga att jag blev besviken. Handlingen är seg och repetitiv, det händer inte så mycket. Sen var det svårt att placera handlingen. Utspelar det sig i nutid eller framtid? Jag undrar det eftersom karaktärerna Elin och Martin vid ett tillfälle pratar om olika radiostationer som sänder ut kodade meddelanden och Elin säger något i stil med "Den senaste stationen började sända 2027 och den tidigaste 1950". Är det en felskrivning eller ska handlingen utspela sig i framtiden? Sedan springer det runt udda typer i skogen som ser väldigt speciella ut och alla är dessutom klädda likadant, men där fick man ingen förklaring på vilka det var. Och var kom sjukdomen ifrån? Ingen aning. Man fick ju inte riktigt någon förklaring till nånting.
Sedan störde jag mig på att det fanns en hel del felskrivningar i boken ("Sprakar" istället för "spakar", "måna" istället för "många" t.ex.) och att karaktärerna ibland satt i en bil och sen helt plötsligt satt de vid ett bord på sitt kontor och videochattade med någon. Det beskrevs inte i texten att karaktärens biltur var över och det fanns ingen styckeindelning som visade på det heller. Så ibland blev man väldigt förvirrad. Tyvärr inte en jättebra bok i mina ögon, även om idén var både intressant och tilltalande!✨ ✨ ✨ ✨Title: The Stockholm plague.

Story: There's something happening in Stockholm. The electricity comes and goes, the water is foul smelling and the public transport is not working, but no one knows why. Shortly there's chaos in the streets. Something is going on in the tunnels beneath the city and it's making people sick. The sickness is spreading and it seems like there's threads or roots coming out of people's noses, mouths and ears. Stockholm goes from being a lively and active city to something resembling a war zone. What is going on?

My opinion of the book: I was looking forward to read this book but I must say that I was a bit disappointed. The story was slow and repetitive. There wasn't much happening. It was also hard to place the story, did it take place in the present day or in the future? I'm wondering about this because at one point the characters Elin and Martin are talking about radiostations that are broadcasting encoded messages and Elin says something like: "The recent station began broadcasting in 2027 and the oldest in 1950". Is it a misspelling or is the story taking place in the future?
There were also strangers running around in the woods who looked pretty special and they were all dressed the same, but you never got to know who those people were or what they were doing. And where did the sickness come from? I have no idea. There weren't any explanations for anything.
I was also annoyed by a bunch of misspellings in the book ("Sprakar" in stead of "spakar" (means "levers"), "måna" istället för "många" (means "many") for example) and the characters were sometimes sitting in a car and all of the sudden they were sitting by a table at their office videochatting with someone. There was no indication in the text that the car ride was over so it got confusing at times. Unfortunately not a great book in my eyes, even though the idea was both interesting and appealing!

Gillar

Kommentarer