Six of Crows

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Leigh Bardugo.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 491.

(English below)

Handling: Kaz Brekker är den inofficiella ledaren i ett av alla de gäng som finns i Ketterdam. Han får ett erbjudande som han inte kan motstå, att bryta sig in i det militära och ointagliga fortet Ice Court och frita en vetenskapsman med kunskaper som skulle kunna sätta hela världen i brand. I utbyte skulle han bli ofantlig rik och kanske äntligen få den hämnd han är ute efter. Men han kan inte göra detta ensam, så han värvar ett manskap bestående av Inej, den mänskliga skuggan med sylvassa knivar, Nina, en grisha med Heartrender-kraft, Matthias, en Fjerdan tränad att jaga och döda Grishas, Jepser, en gängmedlem med ett bra handlag för pistoler men desto sämre i kortspel och Wylan, en förrymd rikemansson.
Tillsammans ska de utföra tidernas kupp, men kommer de att lyckas? Och ännu viktigare; kommer de ens att överleva?

Min åsikt om boken: Jag har läst Shadow & Bone-trilogin av Leigh tidigare och tyckte att den var riktigt bra, så jag hade rätt höga förväntningar på den här boken och jag blev inte besviken! Sjukt bra och oerhört spännande. Karaktärerna är komplexa och har ett djup som man först kanske inte ser, men som senare avslöjas ju längre in i boken man kommer. Leigh skriver väldigt bra och får en verkligen att dras in i handlingen, allting är spännande och intressant!
Independent beskriver boken så här: "Ocean's Eleven set in a Game of Thrones-esque world... electric prose" och jag kan inte annat än att hålla med!


✨ ✨ ✨ ✨


Story: Kaz Brekker is the unofficial leader in one of the many gangs in Ketterdam and has been given an offer he cant refuse; to break into the military stronghold the Ice Court and free a scientist with knowledge that could set the whole world in flames. In exchange he would become filthy rich and maybe finally get the revenge he's been waiting for. But he cant do it himself, so he puts together a crew consisting of Inej, the human shadow with her shapr knives, Nina, a grisha with Heartrender power, Matthias, a Fjerdan trained to hunt and kill Grishas, Jesper, a gang member and a extraordinary sharpshooter but lousy at card games and Wylan, a rich runaway.
Together they are about to do the heist of the millennia, but can they do it? Will they even survive?

My opinion of the book: I've read the Shadow & Bone triology by Leigh before and I really liked it, so I had high expectations on this book and I was not disappointed! So good and suspenseful. The characters are really complex and has a depth that might surprise you because it's not there in the beginning but the more you read the more it comes to light. Leigh is such a good writer and she really draws you into the story, everything is exciting and interesting!
Independent describes the book like this: "Ocean's Eleven set in a Game of Thrones-esque world... electric prose" and I wholeheartedly agree!

Gillar

Kommentarer