Ödesgudinnans val

Serie/Series: Ja, del ett/Yes, part one.
Författare/Author: Caroline Hurtig.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 350.

(English below)

Handling: Kol är en svartängel på väg till Ödesgudinnornas boning tillsammans med sin farbror. De har blivit kallade och man nekar inte Ödesgudinnorna någonting, men de ser inte fram emot sitt besök. Ödesgudinnorna vakar över alla själar och försöker hålla dem på den rätta vägen, men det är lättare sagt än gjort. Just därför behöver en av gudinnorna hjälp utav Kol och hans sort.

Dimensionen de bor i tillhör inte bara ödesgudinnor och svartänglar utan också alver, troll, tomtar, vättar och demoner. Människorna lever helt avskilda ifrån dessa varelser på grund av sin våldsamma natur. Men nu verkar en av dem behöva deras hjälp.

När Kol möter Aria får han häftiga känslor för henne, men det ligger i deras natur att vara oemotståndliga. Få klarar av att skåda en gudinna utan att falla pladask för henne. Men av någon anledning verkar inte Kols känslor svalna som de normalt gör, utan snarare tvärtom. Hur länge ska han behöva gå och våndas?

En händelse hotar att slita hela deras dimension itu och demonerna rustar för krig, vilket gör att Kol måste ta ett ödesdigert beslut för att rädda det han håller kärt. Allt de har vetat om är på väg att förändras och ingen vet om det slutar i katastrof eller välgång.

Min åsikt om boken: Jag fick chansen att testläsa manuset till den här omarbetade versionen av boken och oj, vad glad jag är för det! Det är jättesvårt att på ett rättvist sätt förklara handlingen utan att avslöja för många viktiga detaljer i boken, så förlita er inte helt på min beskrivning av handlingen, den är så mycket bättre än så och enormt mer spännande! Miljöbeskrivningen och karaktärerna är riktigt bra och intressanta, handlingen är trovärdig och man blir genast indragen i den. Den innehåller romantiska inslag utan att för den delen bli för mycket, om ni förstår vad jag menar. Man sympatiserar lätt med karaktärerna och engagerar sig i deras liv, vilket jag tycker är svårt för en del författare att lyckas med, men här fanns inte det problemet! Jag gillade boken väldigt mycket! En riktigt, riktigt bra fantasybok som jag tycker fler ska läsa! Förhoppningsvis kommer den snart från tryckeriet och då borde ni skaffa er ett exemplar så fort som möjligt, för ni får inte missa den!✨ ✨ ✨ ✨


Title: The coice of the goddess of faith.

Story: Kol is a black angel on his way to the house of the goddesses of faith together with his uncle. They've been summoned and you don't deny the goddesses anything, but they don't look forward to their visit. The goddesses watch over all the souls and tries to keep them on the right path, but it's easier said than done. That's why one of the goddesses need the help of Kol and his kind.

The dimension they live in doesn't only belong to the godesses and the black angels but also elves, trolls, brownies, goblins and demons. Humans live serperated from these creatures because of their violent nature. But now it seems like one of them is in need of their help.

When Kol meets Aria he is affected with fierce emotions for her but it's in their nature to be irresistable. Few can handle to behold a goddess without falling for her. But for some reasons it seems like Kol's feelings just keeps growing instead of cooling off, like they normally do after a while. How long must he suffer with this burden?

An event threatens to rip their dimension in pieces and the demons are getting ready for war, which forces Kol to make a fatal decision to save what he holds dear to his heart. Everything they know is about to change and no one knows if it will end happily or in catastrophy.

My opinion of the book: I got the chance to test read the script for this adapted version of the book and oh, how happy I am for that! It's really hard to accuretly portray the story without disclosing important details of the book, so don't trust my words too much, because it is even better than that and oh so suspenseful! The environment and characters are really well done and interesting, the story is believable and you're instantly pulled into the story. It has some romantic features without it getting too much, if you know what I mean. You easily sympathize with the characters and become engaged in their lives, which I find is hard for many writers to accomplish, but that problem is nowhere to be seen here! I liked the book alot! It's a really, really good fantasy book that I think more people should read! Hopefully it will leave the printers shortly and when it does, you should get a copy as soon as possible because you can not miss this book!

Gillar

Kommentarer