King of Scars

Serie/Series: Ja, del ett/Yes, part one.
Författare/Author: Leigh Bardugo.
Genre: Fantasy, äventyr/adventure.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 511.

(English below)

Handling: Nikolai Lantsov är kung av Ravka. Han är också en krigshjälte men få vet vad han fick utstå i inbördeskriget och fortfarande lider av. Mörka krafter växer inom honom för varje dag som går och hotar att förstöra allt han har byggt upp. Han är i desperat behov av att finna ett botemedel innan det är försent.
Tillsammans med sin general Zoya Nazyalensky reser Nikolai land och rike runt i med målet inställt på en specifik plats där både han och Zoya har många smärtsamma minnen ifrån. Vad de möts av där hade ingen av dem kunnat föreställa sig.

Samtidigt är Nina Zenik på uppdrag i Fjerda. Tillsammans med två andra spioner letar de efter andra Grishas att rädda och information att vidarebefordra till sin kung. Efter Ninas upplevelse med parem har hennes krafter förändrats, istället för att påverka de levande kan hon nu höra de döda och de för henne till ett speciellt fort, där värre saker är i görningen än Nina hade kunnat tro. Hon måste göra något.

Min åsikt om boken: Jag älskar som sagt Leigh Bardugos tidigare böcker, men jag tyckte att den här var lite svag. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men jag kände inte att jag fick någon direkt kontakt med varken handlingen eller karaktärerna. Jag brukar annars kunna försvinna in i själva berättelsen men nu kände jag inte att jag var med karaktärerna, som om jag vore en av dem, utan att jag fick en historia berättad för mig. Jättesvårt att förklara, men skillnaden är ungefär som att uppleva något på riktigt jämfört med på film. Det kändes som att kolla på en film istället för att uppleva det själv. Det hände liksom inte så mycket tyckte jag, men sen i slutet hände tusen olika saker. Dialogerna var få och korta, så det var mest bara beskrivningar av saker och ting. Inte riktigt i min smak faktiskt, vilket förvånade mig! Men jag kommer helt klart läsa bok nummer 2, nåt annat val har jag ju inte. Får hoppas att den är bättre. En helt ok bok med andra ord.

Ps: Förstår inte folks besatthet med Nikolai förresten. Han är en rätt tråkig karaktär i mina ögon.✨ ✨ ✨ ✨Story: Nikolai Lantsov is the king of Ravka. He is also a war hero but few people know what he had to endure during the civil war and still suffers from. Dark powers are growing within him for each day that passes and threatens to destroy everything he's accomplished. He is in desperate need of finding a cure before it's too late.
Together with Zoya Nazyalensky Nikolai travels the kingdom with a specific place in mind where both he and Zoya have many painful memories from. What they'll meet there is something none of them had in mind.

At the same time Nina Zenik is on a mission in Fjerda. Together with two other spies they're looking for Grishas to save and information to gather for their king. After Nina's experience with parem her power has changed. Instead of affecting the living she can now hear the dead and they take her to a special fort, where horrible things are happening than Nina could have ever imagined. She must do something about it.

My opinion of the book: I've loved Leigh Bardugo's previous books as I've mentioned before but I found this book to be a bit weak. I can't really put my finger on it, but I didn't feel like I got a connection to the story or the characters. I usually disappear into the story but now I didn't feel like I was THERE with the characters, like if I was one of them. I just told a story. Really hard to explain, but the difference is like experience something IRL compared to through a movie - it's not the same. It felt like I was watching a movie instead of experience it by myself. Not much happened in the story until the ending, where alot of things happened at the same time. Like an explosion. The dialouges were few and short, so the book was mostly descriptions of things. Not really in my taste, which surprised me! But I will of course read book 2, I don't have any choice. I hope it will be better. The book was alright but that's it.

Ps: Don'get get people's obsession with Nikolai by the way. He's a pretty boring character in my eyes.

Gillar

Kommentarer