Ett hov av dimma och vrede.

Serie/Series: Ja, del 2/ Yes, part 2.
Författare/Author: Sarah J. Maas.
Genre: Fantasy, Young adult.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 665.

(English below)

Spoilervarning! Om du inte har läst första boken än, men vill göra det så läs ej vidare!


Handling: Det är efter Amaranthas skräckvälde och Feyre försöker överleva de trauman hon utsattes för, vilket är oerhört svårt. Hon plågas av mardrömmar så gott som varje natt och Tamlin verkar vara lika traumatiserad som henne. Deras relation går från att ha varit stabil och stark till kontrollerande. Tamlins trauman gör att han vägrar låta Feyre röra sig fritt och Freyre står inte ut med att vara inlåst och ständigt beskyddad.

Överenskommelsen med Rhysand står fortfarande kvar och en vecka i månaden måste hon spendera vid hans hov, hos höglorden som hon hatar så innerligt. När situationen med Tamlin blir allt sämre händer något otippat, Feyre försvinner in i nåt sorts mörker och blir hämtad av en kvinna. Kvinnan för henne till en plats där Feyre får veta sanningen och det förändrar verkligen allt. Allt hon har trott på verkar ha varit en lögn. Där upptäcker hon också att hon har krafter. Kan Feyre ta sig ur sitt inre mörker och utveckla sina nya förmågor för det som väntar? Kan hon möta den fruktade kungen av Hybern innan det är försent och hela världen står i lågor?

Min åsikt om boken: Jag vet inte om jag kan göra den här boken/serien rättvisa genom min förenklade förklaring av handlingen. De här böckerna är magiska, på riktigt! Författaren är så oerhört skicklig på att måla upp både karaktärerna, situationer, platser och känslor att man verkligen känner det karaktärerna känner. Det är först när man slutar läsa som man kommer på sig själv med att karaktärerna inte existerar på riktigt, för de är så levande. Man tror liksom att man är där med dem när man läser. För mig är det magi, att man kan få läsare att känna så. Och jag blir sorgsen varje gång jag återkommer till verkligheten och inser att allt jag läser inte är på riktigt. De existerar inte! Och jag är väldigt svår att påverka emotionellt. Jag är verkligen ingen emotionell person. Tack vare min autism har jag liksom två känslolägen: Ingenting (då det varken är bra eller dåligt - det bara är) och ilska. Så när en bok kan få mig att känna nästan alla känslor som finns, då vet man att författaren är skicklig och att boken är bra!
Boken slutade ju så klart inte som jag ville, så nu köpte jag en box med hela trilogin på engelska för jag orkar inte vänta på att bok nummer 3 ska bli översatt till svenska. Köpte även den fjärde boken! Har ni aldrig läst nåt av Sarah J. Maas så se till att göra det!

PS: Jag kommer ge bort första och andra boken så småningom. Men det kommer i ett separat inlägg längre fram när jag har hittat första boken (bland tusen flyttlådor på vinden).


✨ ✨ ✨ ✨


Spoiler alert! If you haven't read the first book yet but want to, don't read on!


Original title: A court of mist and fury.

Story: It's after Amarantha's reign of terror and Feyre is trying to survive the traumas she was subjected to, which is really hard. She is tormented by nightmares pretty much every night and Tamlin seems to be as traumatized as her. Their relationship goes from stabile and strong to controlling. Tamlin's traumas will not let Feyre come and go as she likes and Feyre cant stand being locked up and always protected.

The deal with Rhysand still stands and she must spend one week each month at his court, with the High Lord she hates so much. When the situation with Tamlin goes even more bad something unexpected happens, Feyre is engulfed in a sort of darkness and is picked up by a woman. The woman takes her to a place where Feyre uncovers the truth and it changes everything. Everything she thought she knew seems to have been a lie. She also discovers that she has powers. Can Feyre get out of her inner darkness and evolve her new powers for what awaits her? Can she meet the dreaded king of Hybern before it's too late and the whole world is in flames?

My opinion of the book: I don't know if I can make this book/series any justice with my simplified explanation of the story. These books are magical, for real! The author is highly skilled at telling the story so that you actually experience and feel whatever the characters are feeling. It's when you stop to read that you realise that this isn't real, the characters are not real but they feel real. You think you're there with them when you read the book. To me that's magic, to be able to make your readers feel that. I get sad every time I'm forced back to reality and I realise that this is all made up, they don't exist! And I'm hard to get to emotionally. I'm not a emotional person. Thanks to my autism I have two emotions: nothing (when it's neither bad or good - it just is) and anger. So when a book can make me feel pretty much any emotion there is, that's when you know the author is very good and that the book is awesome! The book didn't end the way I wanted it to (of course not!) so I bought the box with the trilogy in english because I can't wait to read book 3 until it's been translated to swedish. Also bought book no 4. Have you never read anything of Sarah J. Maas you really have to!

PS: I will give the first and second book to someone eventually. There will be a seperate post about it further on when I've found the first book (among 1000 moving boxes in the attic). Only for swedish speaking people though, since the books are in swedish!

Gillar

Kommentarer