Drakens Dotter - Viljornas krig

Serie/Series: Ja, del två/Yes, part two.
Författare/Author: Ulrica Edvinsson Sundin.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 519.

(English below)


OBS! Potentiella spoilers nedan!


Handling: Drokina befinner sig i Drakdemonernas rike - Rexmond har äntligen lyckats med att få med henne dit men mot hennes vilja. Demonkungen Kiboch försöker bryta ner henne för att få henne att göra som han vill, något som visar sig vara rätt så svårt. Men han ger inte upp.

Nicki, Rachel, Mark, Ricki och Tommy befinner sig på flykt. Som vänner till Drokina är de i fara - Kiboch använder dem gärna som brickor i spelet om Drokinas vilja och motvilja till att bli styrd, så de håller sig gömda för allas skull. Men när födan börjar ta slut och de inser att de är fångade i sitt gömställe blir det en kamp om att överleva.

Damien känner sig som en levande reklamskylt för sin far. Han måste hela tiden följa med sin far på olika uppdrag och visa upp en enad front, men få vet hur ofta slagen haglar där hemma. Damien blir ofta besökt av "Den åttonde" och mot hans bättre vetande avslöjas det att allt han vet om sitt liv och sin bakgrund är en lögn. Vem är han och varför har det blivit så här? Han upptäcker nämligen snart att han inte riktigt är som alla andra...

Min åsikt om boken: Alltså, allvarligt talat! Ulrica Edvinsson Sundin är lätt Sveriges Fantasydrottning nummer 1! Sjukt bra serie, som jag önskade fick mer spridning! Hade Ulrica inte varit ifrån lilla Sverige utan från typ USA hade hon lätt blivit enorm. Den här serien är originell, spännande och så otippad. Man vet aldrig vad som ska hända och hur eller när. SÅ JÄVLA BRA! Jag kan inte komma på ord nog för att beskriva hur mycket jag gillar de här böckerna! Jag kan knappt vänta tills del tre kommer ut, för jag måste läsa den så fort jag kan! Får du nånsin chansen att läsa de här böckerna så GÖR DET! ❤


✨ ✨ ✨ ✨


Warning! Spoiler alert below!


Title: The Dragon's Daughter - battle of the wills.

Story: Drokina finds herself in the realm of the Dragon demons - Rexmond finally got her where he wanted, but against her will. The Demon king Kiboch is trying to break her will to get her to do what he wants, but he might be in over his head. But he wont give up.

Nicki, Rachel, Mark, Ricki and Tommy are on the run. As friends of Drokina they're in danger - Kiboch wouldn't mind using them as pawns in the game of Drokina's will and resistence against being controlled, so they're in hiding. But when the food resources are diminishing and they realise that they're trapped in their hiding place it becomes a battle for survival.

Damien is feeling like a living billboard for his father. He must accompany his father on different missions and show a united front but few knows how often he is beaten behind closed doors. Damien is often visited by "The eight" and against his better knowledge everything he thought he knew about his life and past is revealed to be nothing but lies. Who is he and why is this happening? He also discovers that he's not like everyone else either...

My opinion of the book: Seriously! Ulrica Edvinsson Sundin is the Fantasy Queen of Sweden! This series is beyond awesome and I wish it would be more known! Had Ulrica not been from tiny Sweden and from like USA instead she would have been huge! This series is so original, exciting/suspenseful and surprising. You never know what is about to happen or when or where. It's so freaking good! I can't think of words enough to describe how much I love these books.! I can hardly wait until part three comes ut, because I need to read it as soon as I can! If you ever have the chance to read these books, please do! ❤

Gillar

Kommentarer