As old as time - a twisted tale

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Liz Braswell.
Genre: Fantasy, sagor/fairytales
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/pages: 484.

(English below)


Handling: Belle är ung och klipsk kvinna med en förkärlek till böcker. Hon bor i utkanten av en liten by tillsammans med sin far Maurice, som alltid håller på att bygga på någon ny uppfinning han har kommit på.
Belle har ingen mamma och Maurice verkar inte komma ihåg henne, eller så väljer han att inte prata om henne. Belle är trött på sitt lantliga liv och vill ut för att upptäcka världen, se nya länder och pröva på nya saker. Hon är trött på att bli sedd som något "udda" och att hennes far anses vara lite galen.

I ett litet kungadöme bor det både människor och magiska varelser tillsammans. Men snart börjar saker och ting förändras, vilket den regerande kungen och drottningen inte verkar bry sig om. Detta får en trollkvinna att förbanna deras enda son till ett Odjur...

I en fängelsecell sitter en kvinna fastkedjad i väggen. Hennes kropp är benig och full av ärr. Runt om henne sitter andra likt henne fastkedjade, utsatta för samma behandling som hon. Varje dag hör hon de plågsamma skriken och minns de vidriga behandlingarna. Hon vet inte hur länge hon kan tänkas stå ut i sin mörka och kalla cell.

Belle och Odjuret möts och tillsammans försöker de bryta förbannelsen, men det leder dem in på en väg kantad av svek, smärta och tårar men också styrka, mod och kärlek. Det här är den "riktiga berättelsen" om Skönheten & Odjuret.


Min åsikt om boken: Skönheten & Odjuret i en ny, mer vuxen tappning kan ju sällan vara helt fel. Jag är ju själv ett fan av Odjuret, så jag läste den här boken med förhoppningen om att den skulle vara bra, vilket den också var! Det var inte förrän jag läste boken som det slog mig att vi aldrig har fått veta nåt om Belles mamma. Vad hände med henne? Vem var hon? Var är hon nu? Nämns hon ens en gång i den gamla klassiska filmen? Jag tror inte det! Men här kommer en version om den här kvinnan vi aldrig har hört talas om. En mycket spännande bok med ett par twistar. Jag tyckte det var kul att författaren höll sig till grundstoryn men ändå kom med något nytt, så att berättelsen inte blev så förutsägbar. Den slutar inte alls som i filmen t.ex., vilket jag tyckte var kul. Det finns 4 böcker till i samma tappning av författaren och jag har nog köpt hem tre av dem. Måste nog köpa in de resterande också. Hur som, ett tips om man gillar Disney men vill ha något mer "vuxet" och oväntat!✨ ✨ ✨ ✨Story: Belle is a young and bright woman with a love for books. She lives in the outskirts of a small village together with her father Maurice, who's always buildning on some new invention of his.
Belle doesn't have a mother and Maurice doesn't seem to remember her or he's chosing not to speak of her. Belle is tired of her provincial life and wants to explore the world, see new countries and try out new things. She's tired of being seen as "odd" and that her father is considered to be a bit mad.

In a small kingdom both humans and magical creatures are living side by side. But soon things begin to change, which the ruling king and queen doesn't seem to care about. This makes an Enchantress to curse their only son and turn him into a Beast...

In a prison cell sits a woman chained to the wall. Her body is slim, bony and full of scars. Around her are others like her, chained to the wall and subjected to the same treatment as her. Everyday she hears the tortured screams and remembers the awful treatments. She doesn't know how long she'll last in her dark and cold cell.

Belle and the Beast meet and together they must find a way to break the curse, which leads them on a way full of betrayal, pain and tears, but also strength, courage and love. This is the "true story" of the Beauty and the Beast.


My opinion of the book: The Beauty and the Beast in a new, more grown up version can never be wrong. I am myself a fan of the Beast, so I read this book with the hope that it would be good, which it also was! It wasn't until I read this book that it occured to me that we've never heard one thing about Belle's mom. What happened to her? Who was she? Where is she now? Is she mentioned once in the old, classical movie? I don't think so! But here comes a version about this woman we've never heard about before. A very trhilling book with twists. I thought it was fun that the author stayed true to the story but still brought something new to it, so it doesn't get too predictable. It doesn't even end like the movie for example and I liked that. There's 4 more books in the same form by the author and I think I have three of them. I think I should probably by the rest as well. Anyway, a huge tips if you like Disney but want something more "grown up" and unexpected!

Gillar

Kommentarer

Vargnatts bokhylla,
Det här låter spännande!
www.vargnattsbokhylla.blogspot.se
nerdreadingbooks
nerdreadingbooks,
Det är helt klart ett tips om du gillar Disney!
nouw.com/nerdreadingbooks