Hormon är ett signalämnen körtlarna sprider i kroppen med hjälp av blodet den främsta av dessa är bukspottkörteln. Nerverna och hormonerna samarbetar då nervsystemet ger hjärnan information om kroppens tillstånd på insidan och utsidan av kroppen. När denna information når hypotalamus i mellanhjärnan säger den åt hypofysen att frisätta hormoner beroende på behovet. Kontrollsystemet som tar upp hormoner kallas endorkina körtlar vilka regleras genom negativ återkoppling. Hyppofysen kan avge exempelvis hormonet TSH som arbetar för att stimulerar sköldkörteln vilken då sprider tyroxin som är ett hormon som ska påskynda cellandningen alltså kroppens förbränning. När TSH har fått tyrosxin att sprida sig och tillslut kommit fram till hypofysen så är den nöjd och bromsar TSH. Hypofysen får mindre tyroxin och tillslut är det förlite så den ökar produktionen av TSH igen och det börjar om. Hormoner kan skapa olika sjukdomar som diabets, struma samt den psykiska ohälsan stress.

Sköldkörteln ska styras av det tidigare nämnda hormonet TSH som då reglera tyroxinet. I sköldkörtelhormonet finns det jod som vi får i oss genom vår föda. Sköldkörtelhormonerna ökar cellernas ämnesomsättning i iprincip alla organ och höjer med det även kroppstemperaturen. I struma är sköldkörteln i obalans och producerar antingen för mycket eller för lite sköldkörtelhormon. Just struma är ett gemensamt namn för olika sjukdomar när man har en förstorad sköldkörtel vilket kan ha orsakats av tillexempel infektioner i körteln, medfödda rubbningar, jodbrist men även ämnen eller läkemedel man fått i sig.

För att veta att man har struma kan man känna att man har en ökad trötthet, är orkeslös eller ser en viktökning och denna typ av struma behandlas med medicin. Det finns även struma som producerar för mycket sköldkörtelhormon kallad giftstruma och detta ger istället en hög viktnedgång, hjärtklappning, svettningar och oro i kroppen. Giftstruma behandlas med radioaktiv jod, operation eller medicin. Man kan få struma i alla olika åldrar men det är vanligast att man får det i puberteten eller vid graviditet och kvinnor är mest utsatta.

Struma är en mycket svår sjukdom som alla kan få och att leva för att inte få den kan vara mycket svårt då den ofta är ärftlig. Idag är jod en vanligt tillsatts i vanligt bords salt och enda sättet att möjligtvis förebygga struma är just genom att äta en ökad mängd salt och inte röka. Det svåra i det är att mycket forskning visar på att salt i stora mängder inte heller är bra för oss främst för äldre då kroppen inte kan stöta ut överblivet salt. Idag äter en svensk uppemot 10 till 12 gram salt medan en sund förbrukning ligger på 5 till 6 gram. Saltet lagras i kroppen istället för att gå ur systemet och utsätter oss för högt blodtryck som i sin tur ger kroppen ännu farligare sjukdomar så som stroke eller hjärtinfarkt. Sköldkörteln blir även påverkad av rökning och alkohol alla olika sjukdomar som kan komma i sköldkörteln har en risk att uppstå från cigaretter.

Källor : struma.se stegforhalsa.se greatlife.se

Brist på hormonet insulin gör att cellerna inte kan ta upp socker från blodet. Det blir förhöjda halter glukos alltså socker i blodet vilket då skapar sjukdomen diabetes. Tecken på diabetes kan vara trötthet, en ökad törst och ett behov av att kissa mycket. Med förhöjd halt glukos kan blodkärlen ta skada vilket ökar risken för hjärtinfark, stroke samt skador i ögon och njurar. Om man plötsligt öka i vikt så påverkas kroppens inuslinbehov och cellerna börjar svarar dåligt på insulinet och kräver mer insulin än vad bukspottkörteln kan tillverka. Detta kallas för diabetes typ 2 vilken är den man kan få av sina egna handlingar exempel genom att gå upp i vikt eller äta mycket sött men kan också vara ärftlig i viss mån. Om kroppens istället själv börjar angriper cellerna i bukspottkörteln som ska tillverka insulinet så har man diabetes typ 1. Typ 1 är den som oftare är ärftliga men man kan få denna typen trots hälsosamt liv då immunförsvaret själv får för sig att angripa sina egna celler som tillverkar insulin.

Det är väldigt mycket eget ansvar när man fått diabetes då det krävs att man kan ta sin insulinspruta samt veta mycket om kost och fysisk aktivitet som också påverkar blodsockernivån. Det är bra att äta vid samma tider under dagen och helst ha fler små mål jämt fördelade över dagen vilket gör att blodsockernivån håller en jämn nivå. Motion gör att muskelcellerna trots insulinproblem kan ta upp en mindre grad socker från blodet utan hjälp av insulinet. Man ska hålla sig ifrån för mycket alkohol utan helst inta det i liten mängd i samband med måltid. Om man ändå blir berusad så är det viktigt att äta något innan man går och lägger sig då man kan få ett blodsockerfall som i värsta fall kan leda till medvetslöshet. Röka är inte heller bra för en diabetiker då rökning kan leda till hjärtinfarkt, försämrad blodcirkulation, njursvikt och även en förhöjd risk för stroke. Dessa faktorer är beroende av blodet och rökning försämrar blodets funktion ännu mer då alla de ämnen som finns i cigaretter går ut i kroppen via blodet. Motion är bra även de allra minsta rörelserna och det kan räcka att bara dammsuga eller ta trapporna för att få upp lite blodcirkulation. Motion har en tendens att hjälpa blodtrycket, blodfetter och skelettes kalk vilket minskar risken för hjärt och kärlsjukdomar.

Källor: 1177Diabetestyp2 1177Diabetestyp1

Det finns många olika körtlar i kroppen som producerar våra hormoner. Binjurarna är en av dessa och sitter över njurarna. Dessa är i nära kontakt med det sympatiska nervsystemet som förbereder kroppen på fysisk ansträngning i stressituation exempelvis. Binjurarna sprider noradrenalin och adrenalin vilket skapar ökad vakenhet, ökad hjärtverksamhet och höjt blodtryck. Denna stress är egentligen i grunden en naturlig reaktion som gör att man kan fokusera och prestera bättre. Men idag är denna stress ofta återkommande och den kan istället leda till hjärt och kärlsjukdomar och även spända muskler som leder till värk i axlar, nacke och rygg.

Hormonet kortisol som sprids i samband med stress kan orsaka minnes- och koncentrationsproblem i längden men även ångest och depression. Depression och stress gör att hormonet kortisol rubbas och får oss att vara aktiverade konstant vilket tillslut bränner ut hjärnan och påverkar alla organ i kroppen. Efter stress behövs tid för återhämtning men det händer sällan att vi idag har tid för det. För att hantera långvarig stress kan man tackla den genom att tillexempel sova, motionera och äta nyttigt och regelbundet. Enligt 1177 kan en halvtimmes motion varje dag öka motståndskraften till stress. Även att sova mycket under stress gör att man kan återhämta sig bättre och orka igenom den stressiga perioden. Stress i samband med rökning skapar endast negativa reaktioner då det räknas som en dubbelstress. Pulsen och blodtrycket ökar när man får in nikotinet i blodet från lungorna och nikotin har även en förmåga att få blodet att bli trögflytande vilket kan resultera i blodproppar. Alkohol är inte heller bra för den som är stressad då en del precis som med cigaretter kan känna att det är enda sättet att varva ner. Istället för att som man för tillfället känner att alkohol får en att slappna av så ökar den istället mottagningsförmågan till stress.

Källa 1177

Gemensamt för alla dessa olika sjukdomar är att motionera, inte röka och inte dricka för mycket alkohol. Enligt hälsotips är det inte heller bra att äta soja då det har en förmåga att orsaka problem i sköldkörteln som är den huvudsakliga körteln för hormonerna. Stress är också en stor faktor för att påverka sköldkörteln negativt. Hälsosam mat är viktig för att hormonerna ska vara balanserade och då särskilt för att undvika diabetes typ 2 och stress. Struma är en svårare sjukdom då det inte finns mycket att göra för att undvika den. Idag är det inte vanligt med jodbrist utan sjukdomen kommer oftare i samband med faktorer man inte kan hjälpa så som med infektioner man kan ha fått i bandomen eller från läkemedel.

Likes

Comments

För att kroppen ska kunna ta upp den födan vi äter så behöver vi bryta ner maten till små så kallade molekyler. Exempel på detta är fett, protein, disackarider samt polysackarid som sedan ska tas upp av cellerna genom tarmväggen och vidare i transportsystemet med blodet.

Det finns olika sjukdomar som kan uppstå i matspjälkningssystemet och magsår är en av dessa. Detta uppstår när lemskiktet från magens insida som ska skydda magväggen från saltsyra får frätskador. Magsår kan även drabba tolvfingertarmen och oftast är det faktiskt där skadan för det mesta sitter. En vanlig orsak till magsår är bakterier från exempelvis helicobacter pylori. Denna bakterie kan överleva i den kemiskt sura miljöer som magsäcken har. Men magsår kan orsakas av andra faktorer exempelvis mediciner med coxhämmare ämnen så som acetylsalicsyra som finns i treo-tabletter. Man kan få magsår av vissa mediciner men det kn gå över om man bara slutar ta just dom medicinerna. Det är även vanligt att magsår sprids inom familjen, genom munnen och man kan få sjukdomen redan som barn, utan att den märks förens senare. Magsår orsakas vanligtvis av cigaretter mem dålig hygien har även det en bidragande faktor samt alkohol och kaffe. Stress var tidigare en orsak till magsår men idag ses den inte som en huvudorsak. Magsår kan orsaka blödningar och hål på magsäcken och måste undersökas av en läkare.

Bukspottkörtelcancer är en vanlig sjukdom för äldre över 70år och en återkommande faktor är aktiva eller före detta aktiva rökare men sjukdomen är även ärftlig. Frukt och grönsaker har en förmåga att minska risken till bukspottskörtelcancer. En syptom till bukspottkörtelcancer är att man får ont i magen mot ryggen, precis som många andra magrelaterade problem men man kan även få gulaktig hud och ögon, tappa matlusten och minska i vikt. Det går att operera men det är ett mycket stort ingrepp och om cancern har spridit sig kan man bara stoppa den så gott det går med cellgiftbehandling. Bukspottkörteln är väldigt viktig för att sockerhalten ska vara i balans samt för matspjälkningen. Bukspotten bildar de enzymer som behövs när man bryter ner maten i magsäcken. Denna körtel producerar även hormonet insulin samt glukagon som reglerar sockernivån. Anledning till att man får cancer är dels genom rökning men även genom kronisk inflamamtion av dåliga alkohol vanor. Lite motion och övervikt kan dessutom öka risken för bukspottkörtelcancer. Man kan få diabetes om man fått cancern, och hade man diabetes innan man fick cancern så kan det bli svårare att hålla blodsockernivån i balans. Enligt cancerfonden har det visat sig att socker har en stor påverkan på risken till bukspottkörtelcancer

IBS innebär olika besvär vid mag-tarmkanalen som är en förkortning på den engelska titeln irritable bowel syndrom. IBS är en rubbning i upplevelsen på hur tarmarna fungerar och den kallas även känslig tarm på grund av detta. I mag-tarmkanalen ska maten utsöndras till mindre partiklar och tas upp av blodet genom blodkärlen i tunntarmsvggarna. Tjocktarmen ska sen suga upp vattnet så avföringen blir fast. Musklerna längs tarmen ska blanda innehållet och pressa fram det vilka styrs tillsammans med nerverna och hjärnan. IBS gör att nerverna blir extra känsliga i detta stadie vilket medför smärta. Anledningen till sjukdomen är ännu okänd och det finns många olika faktorer som spelar in i diagnosen. Det kan vara allt från psykosociala faktorer, förändringar i tarmens egna muskler och nerver och samspelet mellan nerverna och hjärnan. Många försöker bli av med sina besvär genom att hitta den kost som orsakar smärtan och sluta med den, men detta kan istället bilda bristsjukdomar.Saker som kan påverka ibs är både rökning och snus, ingen motion, dålig sömn. Det finns ingen utsatt orsak till att ibs uppstått och inte heller någon medicin specifikt för bis mer än medicin som dämpar besvären. Depression stress och oro kan orsaka problem med ibs och det är viktigt att analysera sin livssituation. Ibland kan man äta mat utan problem och andra gånger kan man inte äta något då allt ger magbesvär. Tips är att äta små måltider oftare och undvika fet mat. Regelbundna toalett besök, och inte vänta med att gå på toa. Motionera regelbundet är bra då man i allmänhet mår bättre, men det är inte vetenskapligt bevisat att det hjläper mot ibs. Hypnos kan hjälpa en att slappna av och få tarmen i rörelse.

Gemensamt med dessa sjukdomar är att motionera så för att magspjälkningssystemet ska fungera så bra som möjligt. Man ska undvika rökning för att magspjälkningssystemet ska kunna fungera så optimalt som möjligt. Många gånger kan mediciner orsaka problemen i magen som i exempelvis magsår och det är viktigt att inte överanvända smärtstillande medicin.

Likes

Comments

Stress är en naturligt reaktion vi fått för att kunna fokusera och prestera om en fara är framme. Stress skapar koncentration och fokuset ligger på uppgiften vilket gör att kroppen inte kräver lika mycket sömn och mat. Dock vid återkommande- eller långvarigstress kan det istället bli farligt. Man kan få en rad kroppsliga problem så som värk i muskler, ångest, sömnbesvär och en spridning av hormoner. Det finns de som påstår att hormonet kortisol medför den farliga bukfettman till kroppen medan andra anser att det bara är kroppen som begär mer sött under stress. Men kan man verkligen gå upp i vikt på grund av stress?

Fjällen med klassen 2015

I en undersökning har forskre på Ohios state univeristy via tidningen news.osu upptäckt att kombinationen stress och fettma har ett samband. Forskarna upptäckte att fettförbränningens effektivitet påverkades av höga stressnivåer. Deras undersökning gick ut på att 58st kvinnor fick frågor om stress följt av en bastant middag med höga fetthalter bland annat korv, kakor och hamburgare. All föda skulle intas på 20 minuter och under det kommande dygnet togs tester på blodsockernivån, halten av insulinet triglycerid samt kortisolhalten. Resultat visade att kvinnor med stress förbrände 104 kalorier mindre än de kvinnor utan stresspåslag.

Signy Reynisdottir överläkare med inriktning på överviktsenheten i Norrtulls sjukhus i Stockholm menar istället att stress har många olika utseenden. När vi känner oss hotade frisätts stresshormornerna adrenalin och noradrenalin. Är stressen istället under en längre period så sätts även kortisol igång vilken kräver energi. Intressant är som Reynisdottir tar upp att kortisolet med den energin den kräver egentligen borde förbränna fett istället för att lägga på sig men långvarig stress sätter igång kortisolfristänningen som i sin tur bildar bukfettma menar hon.


Expressen skriver att utmattade binjurar, brist på sköldkörtelhormon och höga nivåer av kortisol är bidragande faktorer till svårigheterna att gå ner i vikt. Kortisol slår ut könshormonen och sköldkörtelhomonen som ska hindra kroppen från att lägga på sig den farliga bukfettman vilket gör kortisol till ett rent ut sagt tjockhetshormon. För att kroppen ska kunna tappa fett så måste kroppen vara i balanserad. Känner kroppen sig trygg så kan den även bränna fett. Vi ska prestera i allt vi gör, vara engagerade på sociala medier och vara bra föräldrar. Enligt Catherine Schück är majoriteten av de som söker för sin fettma påverkade av just stress.

Fjällen med klassen 2015

Vad är då orsaken?

Orsaken till stress menar forskarna i Ohio beror på allt ifrån högt tempo på jobbet, arbetsrelaterad stress, konflikt med vänner eller i hemmet. Reynisdottir anser att det blir svårare att prioritera bra mat samt vanligt är att man under den stressade perioden blir sugen på sötsaket och detta pågrund av de ojämna matvanorna.

Författaren Dr Libby Weaver, närings biokemist menar istället att problemet kretsar runt kortisol där långvarig stress frigör hormonet som orsakar viktökning vid buken, ryggen och underarmarna. Detta överflödiga fettet är till för att hålla en vid liv under hungersnöd men just hungersnöd är inte lika vanligt i västvärlden idag, utan det är oftare fler e-post meddelanden, fler arbetsuppgifter och mer ansvar i livet som skapar konstant tillstånd av otillräcklighet. Tysan Lerner skriver i artikeln ‘Sambandet mellan stress och viktökning’ att Sinnet tvingar fram en längtan efter cigaretter, kaffe, läsk och sötsaker för att få kroppen att lugna ner sig. Detta i sin tur skapar mer stress i form av dåligt samvete som samtidigt gör livet kaotiskt och rörigt och skapar ofärdiga projekt och misstag.

Fjällen med klassen 2015

Hur kan man påverka fettman som kommer av stressen?

Enligt forskarna på ohios univeristet ska man förbereda innan en stressig period om man vet att den ska komma. Med hälsosamma val i kylskåpet blir det enklare att välja hälsosamt istället för det snabba och onyttigt. När kroppen redan har minskad ämnesomsättning så ska man helt enkelt undvika onyttig mat precis som Signy Reynisdottir anser.


Dr Libby tipsar om att man planera hur lång tid varje sak man ska göra tar och anpassa sig efter det i sin dagsplanering. Om man i slutet av dagen känner sig stressad av allt man har på listan som inte bockats av är det ett enkelt sätt att lägga på sig stress. Ett tips är att ta sig tid till längre frukost och lunch, hitta ett lugn, möta sig själv och tugga sakta. Det blir istället en stund att, som hon säger “ta ett steg tillbaka och observera och fråga sig själv vart obehaget kommer ifrån” det skapar större självmedvetenhet och ger dig nycklen till hur du ska hantera dina egna stressfaktorer.


Det många kanske inte tänker på är det faktum Catherine Schück berättar där träning kan vara en stor orsak till stress. Det blir ännu ett stressmoment i vardagen och de finns de som tränar 4 gånger i veckan utan resultat men som sen trappar ner med träningen och då istället får markanta resultat. Tips är att istället kolla över vad man äter, hålla nere på kolhydraterna, sova bra och träna på en nivå som gör en glad - inte stressad. En balanserad kost är en bra proteinkälla med ljust kött, rejält med grönsaker och en fettkälla. Även tillskott av soja, speciellt för kvinnor då det innehåller fytoöstrogen. Ost ät istället en dåligt fettkälla och Schück rekomenderar kvinnor att sluta med mejeriprodukter så mycket som möjligt då det skapar en hormonell obalans. Att få ordning på denna kroppsliga obalans tar lång tid och man får räkna med månader innan man börjar se resultat.


Fjällen med klassen 2015

Kan då stress få oss att gå upp i vikt? Svaret är ganska sjävlklart ja. Stress hämmar ämnesomsättningen och kroppen gör allt i sin makt för att få oss att ta det lugnt. Om det inte är hormonerna så är det sötsuget för varje person är inte den andre lik. Och vem har egentligen tid eller lust för den delen att köpa bra mat när man känner ett tryck överbröstet och allt man vill är att trösta sig själv lite. Det är man ju värd efter allt slit. Ett intressant resultat är det faktum att träningen i sig även kan vara en påverkande faktor då det bildas ännu ett krav i den redan fulla kalendern. Stress kan helt enkelt få oss att gå upp i vikt. Aldrig har minfullnes och yoga varit så viktigt i västvärlden som idag. Men aldrig har kraven och och ansvaret heller varit så höga som det är idag för så många.


Likes

Comments