I januari 2018 kommer Sverige få ett ramverk för sin klimatpolitik. Detta genom att en ny lag träder i kraft som gör det olagligt för politiker att strunta i miljöfrågor/miljöaspekter. Anledningen till denna lag är att klimatarbetet ska bli stadigare, både partier emellan samt över mandatperioder. Beslutsfattare kommer när lagen börjar gälla inte längre kunna bortprioritera klimatfrågor oavsett om det finns andra frågor som tar större plats eller om budgeten inte riktigt har rum för detta.

Lagen innefattar en klimatlag, nya klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det är även dessa tre som benämns som det klimatpolitiska ramverket. Denna reformation är historisk inom svensk klimatpolitik eftersom Sverige nu kommer ha klimatmål som sträcker sig bortom 2020 och även ett fristående råd som granskar klimatpolitiken helt oberoende. Dessutom gör detta att kommande regeringar måste fortsätta arbeta mot samma mål och även redovisa för hur detta går till.

Vad innebär då själva klimatlagen? Regeringen beskriver den med fyra punkter i det faktablad som publicerats om lagrådsremissen för klimatpolitiskt ramverk för Sverige:

  • Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå från klimatmålen och hur arbetet ska bedrivas.
  • Regeringen ska varje år presentera en klimatredovisningen i budgetpropositionen.
  • Regeringen ska var fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.
  • Den nya klimatlagen ska träda i kraft 1 januari 2018

I Storbritannien har en liknande lag införts för drygt 10 år sedan. The Climate Change Act (som är deras fristående klimatråd) påpekar dock att det kräver fortfarande mycket arbete efter att lagen klubbats. Exempelvis så sjunker utsläppen av växthusgaser i Storbritannien, men Matthew Bell som är Chef för The Climate Change Act förklarar att organisationen fortsatt arbetar med att få regeringen att göra ytterligare satsningar för att kunna nå målen i tid.

"Vi har sagt att parlamentet måste börja fatta beslut om olika satsningar nu om vi ska klara det. Grejen med klimatpolitik är att besluten du fattar idag skapar utsläppsminskningar först om tio, femton år" säger Matthew Bell.

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments