To give in or give up

To give in or give up. Det kan stundtals vara ouppnåeligt att leva upp till de krav som ställs när man är som mest utsatt. Det borde vara en självklarhet att kunna få hjälp men inget är självklart.

Boken, Livet efter dig är fantastisk, den kan vara lite seg i början, innan man ser vad författaren vill uppnå med att skriva boken.
Jag blev själv förlamad efter en vårdskada. I princip alla tänkter på dödshjälp som en utväg under första, kanske andra året. Jag gjorde det för att jag blev tillskriven psykosomatiska symtom, hysterisk förlamning, när de inte kunde fastställa rätt diagnos.


Som straff fick jag se på när de andra patienterna fick hjälp. Jag var hon på sal 7b som simulerade en förlamningsskada. Jag bet ihop, för jag visste att jag en dag skulle få den bevisning jag behövde för att ställa rätt diagnos. Det skulle ta nio månader ytterligare. När jag nio månader senare lade fram ett utlåtande från en specialist på den sjukdom, sade läkarens blick allt. Efter den second opinion jag fick så gjordes en operation.


I boken, Livet efter dig, får man följa hans liv räknat två åt efter olyckan. Boken är välskriven utifrån den totala vanmakt och brist på förståelse som man känner. Allt är utanför ens egna kontroll, bottenlöst och man vill bara bort, bort för att allt är förlorat och man står på noll.

Dödshjälp
Frågan om dödshjälp har alltid varit kontroversiell. När en person vill ha det är det vanligt att önskan om dödshjälp uppstår i ett skede då förmågan att ta livsavgörande beslut är som svagast.

To give in och give up. Detta är skälet till att jag började skriva den blogg jag nu har.


Bilden av bottenlös vanmakt beskrivs så bra i denna film. Det är inte behränsningen i sig som är värst, det är hur man kan förhålla sig till den.

Första boken blev en succee, både som bok och film. Nu läser jag den andra boken, livet efter dig.

Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar

Kommentarer