Smärtlindring

Just nu håller jag på att lägga om min medicinering. Det är en jobbig med effektiv åtgärd för att få så bra behandling som möjligt.

Om man har en kronisk sjukdom eller skada och medicineras kan man ha stor nytta av att gå igenom all medicinering en gång om året. För ex. smärtlindring kan man ibland få en effektivare smärtlindring genom att byta mediciner. Ibland kan man behöva fasa ut mediciner som man fått tidigare.

Detta gör att jag kan använda den kapacitet jag har på ett sundare sätt. Man får komma ihåg att smärtlindring inte får vara ersättning för vila. Det är oerhört viktigt med medicinsk vägledning för att få med en sund balans mellan vila och aktivitet.

Om man använder smärtlindring kan man uppnå fördelar med att byta medicin emellanåt för att kunna få en effektivare smärtlindring. Vid långvarig användning så vänjer sig kroppen och för att slippa höja dosen kan man byta ut den medicin man har mot en likvärdig och byta till det som fungerade bäst igen. Ibland kan det vara så att det kommit ett mer anpassat läkemedel som är bättre anpassat för just den typen av smärta man har. Så var det för mig med ett läkemedel. Jag fick tips om att det hade kommit ett läkemedel som var skräddarsytt för den symtom jag hade. Det gjorde att jag kunde ta bort en medicin och därmed slippa biverkningar från den jag haft tidigare.


Engagemang 

För mig innebär det att jag kan ha ett engagemang som ambassadör och kontaktperson. Jag gör en officiell sak i veckan och skriver om detta. För mig resulterar detta i att kunna ha en meningsfull vardag där jag kan bidra med den del jag kan. Jag har ur detta kunnat bidra till att bygga upp en organisation som samordnar administrationen i ärenden mellan vård, myndigheter och försäkringsbolag. Nu digitaliserar vi och planerar finnas på vårdcentraler runt om i landet 2020. I detta projekt blir jag både patient, patientkontakt och ambassadör.“Snart på en vårdcentral nära dig


Läkemedel och särläkemedel

Om man har en sällsynt diagnos är det långt ifrån standard att det finns skräddarsydda läkemedel. Särläkemedel är namnet för skräddarsydda läkemedel som kan användas vid sällsynta diagnoser. Det förekommer att man i brist på särläkemedel tittar på effekten av både verksam substans och biverkningar hos de tillgängliga läkemedel som finns.

Jag har avstämning gällande min medicinering varje månad. En gång om året har jag läkarbesök där jag går igenom min medicinering med behandlande läkare. Jag har en särskild medicin för att kroppen inte ska stöta bort den ställning som opererats in i nacken. Utöver det har jag smärtlindring för den smärta som uppstår till följd av att bindväven går sönder.


Utebliven behandling 

Bindvävssjukdomar är oftast genetiskt betingade. Det går inte att bota. Behandlingen fokuseras till att undvika att göra fel, överbelasta kroppen på ett för bindväven skadligt sätt.

Det enda som vi idag vet kan påverka tillväxten av bindväven är tryckkammarbehandling. Det som sker i tryckkammaren är att bindväven läker ihop i snabbare takt än vad den bryts ner. Detta var en av de fördelar man noterade som en biverkning vid behandling i tryckkammaren vid den svåra infektion jag hade i nacken.

Dessvärre är inte behandlingen godkänd i Sverige för detta ändamål även om det är vetenskapligt bevisat att så är fallet. De första fem åren fick jag behandling i tryckkammaren varje gång jag fick en svår infektion i nacken. Det var då vi upptäckte att bindväven läkte ihop och jag fick mindre ont. Efter att överläkaren granskat saken närmare kunde man konstatera att läkningsprocessen gick snabbare än nedbrytningsprocess i kroppens bindväv. Vad man också vet är att stamcellsprocuktionen ökar mångfaldigt efter sex veckors behandling.
Det finns många studier som pekar på många fördelar.

Det händer att tryckkammarbehandling står i konkurrens med läkemedel i valet av tillgängliga behandlingsmetoder.


”Eftersom man inte kan patentera syre så tjänar man minst pengar på tryckkammarbehandling, och väljer bort den även i de fall som det är det bästa alternativet”.Biverkningarna är få och metoden kan användas på fler medicinska tillstånd än vad man talar öppet om. I Sverige finns tryckkammarbehandling i läkemedelshandboken för tillstånd som dykarsjuka, svåra infektioner, diabetessår och strålskador. Behandlingen används sparsamt trots goda resultat. Landstingen drar in allt mer på behandling i tryckkammaren.
Idag tillhör tryckkammarbehandling intensivvårdsbehandling och har successivt gjorts allt mindre tillgänglig.Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar

Kommentarer