Nya tider

Snart kan du få hjälp hos en vårdcentral nära dig. Nu går jag in i en ny fas. För att kunna ge fler hjälp snabbare som kontaktperson kommer den hjälp jag ger även finnas att nå direkt via vårdaktörer som vårdcentraler. Vanligast är att man behöver hjälp med vårdkontakter och myndighetskontakter vid sjukdom, när man av medicinska skäl inte kan arbeta heltid.

Det är ett stort problem att många inte kan styrka medicinsk grund enligt villkoren som inträder vid sjukdag 181. Många tvingas ut i ett arbete som de inte klarar av och blir till följd av det istället sjukare. Alternativet till att forceras ut i felaktiga arbetsuppgifter är utförsäkring. Felaktig utförsäkring är ett av de problemen som sker till följd av att all administration sköts manuellt. Ett annat problem är att manuell hantering av administration till vård och myndigheter inte är anpassade till de nya tidsramar som finns. De nya tidsramsrna kräver snabbare hanteting för att undvika felaktig utförsäkring. Många saker som blir fel sker här. Den största andelen fel ligger i felaktiga formuleringar som kan tolkas på olika sätt av olika professioner. Handlingarna som skrivs ska läsas av en mängd läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och handläggare på Arbetsförmedlingepn, Försäkringskassan och försäkringsbolag.

Felaktiga beskrivningar och formuleringar kan skapa stora skador för dig som enskild. Den försäkring som du förväntas ha gäller helt plötsligt inte oavsett om den är statlig eller privat. Arbetsgivarna kan inte hantera administrationen på det sätt som Försäkribgskadsan och försäkringsbolag kröver. Det kan vara svårt att överblicka konsekvenserna och det är däri som många avslag har sin grund. 


Fler kan få hjälp

Ett sätt att förebygga att det blir fel är att göra allt i rätt ordning från början. Något som är en egen nich av specialistkunskap.  Fler behövder hjälp än vad jsg kunnat förutse. Under våren påbörjas därför en lansering av denna hjälp ut direkt till vårdcentralerna. Det betyder att fler kan få rätt hjälp snabbare med administration till vård och myndigheter. 

I de tester som gjorrs kunde de jag hjälpt få en första åtgärd sjukdag 31. Bäst av allt är att man kan styrka medicinsk grund på korrekt sätt redan från början. Så den som inte kan återgå i någon form av arbete vid sjukdag 365 nu istället har fått en säker bedömning med nödvändigt medicinskt underlag, redan innan prognosen för återgång i arbete görs. Prognosen för planerad återgång i arbete görs senast sjukdag 180. Detta blir missvisande och många tvingas tillbaka för hårt och för tidigt. Det finns inte heller den flexibilitet man skulle önska fanns. Om man kunnat vara flexibel i sina bedömningar hade fler kunnat prova sina vingar med annan sysselsättning.

Flexibilitet saknas
Jag vill uppmana alla till att agera som av medicinska skäl har svårt att uppnå arbetsförmåga 100% i standardmodell heltid 8-17; måndag till fredag. Om det fanns möjlighet till individuell anpassning i större grad skulle fler kunna vara aktiv i större omfattning.


Rollen som kontaktperson ger mer utrymme för vård

Rollen som kontaktperson har olika namn beroende på i vilket forum hjälpen ges. På Karolinska institutet heter det #Spetspatient, hos sällsynta diagnoser heter det #PatientAdvocacy.

Oavsett vilket form hjälpen ges så bistår jag läkarna i processen av diagnostik, behandling och administrationen av de medicinska uppgifter som ska vidare till andra instanser. Det är avgörande att det blir korrekta formuleringar för att underlaget ska kvalificera för försäkringsmedicinska utredningar hos myndigheter och försäkringsbolag.

Byråkrati

Har du själv eller någon du känner hamnat mellan stolarna i vården och den byråkrati som finns?


I intervju med #Tv4, Sverige är sämst på bemötande. För mycket tid går åt till administration. För lite tid finns för kvalitativ vård. Ett besök varar i genomsnitt sju minuter. Genom att administrera rätt från början blir det bättre kontakt mellan läkare och patient. Risken för fel hantering minskar väsentligt.

I intervju med #SVT om bättre hjälp direkt från vårdaktörerna. Det är hos vårdcentralen som all administration börjar.

På Karolinska Institutet som #Spetspatient. Jag är en av de patienter som kan bidra till bättre kontakter med vården. Min specialistkunskap är den administration som sker i ärenden till vård och myndigheter.

Snart finns denna hjälp att få hos en vårdcentral nära dig. Här besöker jag en vårdcentral som även satsat på rehabilitering. Mer vård nära dig kan bli en verklighet för långt fler under året.

Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar

Kommentarer