Läs i Aftonbladet - Allt fler söker vård utomlands

Som patientkontakt kan jag se att kvinnor oftare är representerade då de har diagnoser som är svårare att ställa. En effekt som detta bidragit till är att fler söker sig utomlands, på egen bekostnad, för att få vård.


Dagens artikel i Aftonbladet. Läs mer .

I dagens Aftonbladet finns en intervju där jag beskriver min roll som patientkontakt. Jag är adopterad och har en genetisk bindvävsdiagnos vid namnet aEDS (Ehlers Danlos syndrom Arthrochalasia) Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

Jag började med att hjälpa patienter med sällsynta diagnoser, idag är jag även sk. Spetspatient. Merparten av den hjälp jag ger är direkt till läkare som behöver stöd i den administration som de gör till myndigheter och försäkringsbolag.Efter 90 dagar mår många sämre av den myndighetsadministration som ska utföras än
vad de mår av den ursprungliga skälet till att de blev sjukskrivna.Det innebär att den som behöver vägledning i ärenden som rör vård och myndigheter kan få hjälp med en handlingsplan, ibland redan direkt via sin läkare.


Byråkratisk djungel


Det ställs helt orimliga krav på att patienten på egen hand ska kunna orientera sig i den djungel som finns av blanketter, utredningar och ärenden till olika instanser. Det förväntas att man ska veta vilka ärenden och utredningar som ska göras och att man får dem gjorda i rätt ordning.

Det är många som blir felaktigt utförsäkrade för att ett ärende inte är hanterat korrekt. Det är vanligt att det finns många små faktafel i utredningar. Många små fel kan leda till att det blir en skev bild vilket i sin tur kan leda till en felaktig bedömning av rätten till både vård, rehabilitering, ersättning och hjälpinsatser.

Att få en korrekt bedömning och snabb vård är de förutsättningar som krävs för att kunna ta sig tillbaka till en vardag med arbete och sysselsättning.


Jag fick göra en utredning på klinisk genetik där man fann att jag har aEDS. Som adopterad är det svårare att känna till vilka gener man bär på. Då kan det vara av stor vikt att man gör en genetisk utredning för att kunna kartlägga vilken variant av bindvävsdiagnoserna som är aktuella.Får kvinnor sämre vård? 


Kvinnor och män kan ha skilda syntombild för en och samma diagnos. Skälen till att det finns skillnader är många men kunskapsbrist är absolut en av de främsta skälen. Denna kunskapsbrist gör att allt fler tvingas söka vård utomlands. Om man inte gör någon utredning i Sverige kan man inte få behandlingen bekostad av staten.Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar

Kommentarer