Kortare väntetider för diagnos och vård

Jag har blivit ombedd att berätta om mitt engagemang som kontaktperson (eng. Patient Advocate). Hur jag kunnat lyckats hitta mitt forum där jag kan använda min restförmåga på bästa sätt. Jag vill kunna hjälpa fler snabbare.


Brist på kontinuitet i kontakten mellan läkare och patient. Idag ägnar läkare 20% av sin arbetstid åt administration. Tid som läkarna behöver för kontakt med patienter. Mitt mål är att fler ska kunna erbjudas - bättre hjälp snabbare.

Väntetider för att få diagnos och behandling är allt oftare längre än vad försäkringstiden omfattar. Något som leder till att många blir utförsäkrade. Orsaken är att när de på grund av sjukdom inte kan möta kraven på att söka ett annat arbete i väntan på diagnos och behandling tvingas ut ur samhällets skyddsnät. Ett skyddsnät som de senaste decennierna blivit allt tunnare.


I väntan på hjälp utvecklar många patienter kroniska sjukdomstillstånd som försvårar både vård, rehabilitering och återgång i sysselsättning.


Isolerade system 


Idag görs all administration separat. Många gånger görs samma sak flera gånger om fast av olika personer. Ett onödigt moment som drar ut på tiden i väntan på vård.

Den ena handen inte vet vad den andra gör eftersom all dokumentation sker i isolerade nätverk där ingen talar med varandra. Detta för att det finns många olika versioner av en patients hälsotillstånd. Det är vanligt att information och medicinska uppgifter överlappar varandra och ger en selektiv bild av patientens hälsotillstånd.

Det är välkänt och det finns vetenskapligt stöd som styrker att den som finner meningsfull aktivitet vid sjukdom och/eller skada får bättre förutsättningar för återgång till vardagen. Fördelarna är många, man förebygger psykisk ohälsa, men också att meningsfulla sammanhang förbättrar förutsättningarna för återgång i arbete.Kafka-liknande tillstånd


Den som drabbas av sjukdom eller skada längre än 30 dagar har fått det väsentligen svårare att kunna återgå i sysselsättning. Läkarens tid för patienter har successivt minskat och vården handlar mer om att skjutsa läkarutlåtanden mellan vårdcentralen och Försäkringskassan än att kunna erbjuda vård i tid.


Tidigare har man som försäkrad givits möjligheten till att prova använda sin resterande förmåga, något jag valde göra genom att bli kontaktperson. Det innebär att jag koordinerar medicinsk och juridisk information mellan olika parter som vårdaktörer och myndigheter som ex. Försäkringskassan, kommunen, skola/arbetsgivaren och försäkringsbolag.


Fler måste kunna få hjälp snabbare


Att kunna erbjuda en samordnande funktion som koordinerar allt som händer i ett patientärende har fördelar som alla parter gynnas av.

Jag kommer under de närmaste veckorna berätta om det Kafka-liknande tillstånd som både patienter, läkare och handläggare upplever. Jag talar förstås om den inbyggda tröghet som finns i systemet.

Jag kommer också att berätta om hur jag som kontaktperson kan bistår med att samordna administrationen i ärenden mellan de olika instanserna hos vård och myndigheter. Men även om den digitalisering vi nu gör för att fler ska kunna få hjälp snabbare.

Eftersom varje instans är sin egen arbetar varje myndighet isolerat från de andra.Något som innebär att patienter annars själva får vara den som samordnar och koordinerar kontakter och administration.
Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar

Kommentarer