Kompetenskraft

Det hörs inte på telefon att du kör rullstol var det en som sade till mig. Folk med rullstol är funktionshindrade och ska inte tänka så mycket var det en som uttryckte. Erfarenheter visar att det är enklare i USA. Där ses en skada som en tillgång då kunskapen om den kan användas som en kompetens.


Jag möter allt däremellan som kontaktperson. Kompetens är relativ och värderas olika i olika sammanhang. Jag märker att i vissa sammanhang värderas den högre än i andra. Så är det för alla. När någon tittar nedlåtande på mig brukar jag fråga om jag kan hjälpa dem. Det behöver inte finnas något samband mellan bristande kompetens och en förlamningsskada. Om lam i benen automatiskt skulle ha ett samband med lam i huvudet så är det dags att omvärdera den institutionaliserade synen.


IRL och digital
Vi lever idag i ett samhälle då våra liv förflyttas mellan IRL och digitala plattformar. Det går inte att sortera och kategorisera människor i vem som är vad på samma sätt. Det händer att folk blir överrumplade av vetskapen att jag kör rullstol. En sade till mig att det inte märks att jag kör rullstol när vi har videosamtal. Det stämmer, jag har suttit någon annanstans än i rullstolen. Om det är bra eller dåligt beror på vem du frågar. En del blir inspirerade av att jag endast låtit skadan bli en del av mitt liv, som ett kapitel i en bok, inte hela. Andra blir provocerade av att jag inte går att placera i något fack. Det finns fortfarande folk med uppfattningen att dem med rullstol är funktionshindrade och ska inte tänka så mycket eller vara på fel ställe. ungefär 10% av befolkningen har någon nedsatt funktion.


Starka & Svaga gener i harmoni
Det man inte tänker på är att en nedsatt funktion ofta kompenseras med andra styrkor. I USA har man kommit längre med att ta tillvara på denna insikt. Naturen har försett oss med starka och svaga gener. Mer fokus borde ligga på att utveckla de starka sidorna och balansera de svaga sidorna. Många med diagnoser som ex. Adhd har en enorm styrka och egenskaper som borde lyftas fram mer. Detta ör en av de största vinsterna ned att vara kontaktperson, att få se när andra nås av den insikten.


Kompetenskraft utvecklas i ständig utveckling. Digitaliseringen suddar ut gränserna melkan IRL och digital.

Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar

Kommentarer