Hur det går ihop

En vanlig fråga jag brukar få är hur jag får ihop livets olika delar med den begränsade energi jag har. Att ta hjälp, delegera och planera är den huvudsakliga strategin.

Nyckeln är att ha rätt människor runt omkring mig. Utan dem skulle det aldrig gå. Redan innan jag blev sjuk hade jag denna strategi. Skillnaden är att jag fått acceptera att ta hjälp även med basala saker, saker som man annars tar för givet att kunna göra själv. Jag fick utveckla denna strategi till att omfatta fler saker och människor runt omkring mig.

Det tog mig tio år att hitta rätt team och rutiner flr att få vardagen att flyta på, på det sätt som jag har det idag.


Privat
Personligen handlar det om att sortera bort fysiska moment som någon annan kan utföra. Jag försöker få in alla moment på ett naturligt sätt i vardagen. Ex. för mig är det mer naturligt att duscha med min man än med assistenter. Genom att planera all hygien i anslutning till morgonrutiner och kvällsrutiner behöver jag inte göra så många klädbyten.

Vardagssysslor
Saker som kräver fysisk förflyttning och aktiv insats. Det kan vara vardagliga sysslor som laga mat, diska, tvätta, handla mm. Vi fördelar dessa uppgifter inom familjen där jag gör min del med assistenterna, resterande gör min man och barnen. Detta har gjort att barnen fått vara delaktiga på ett sätt som gör att de tidigt fått lära sig planera och att vi gör saker tillsammans. Detta sätt att lösa fysiska göromål ska inte förväxlas med att få en lista eller vara någons betjänt. Det handlar om att vara tillsammans och göra olika saker där jag inte kan utföra alla moment.

Vardagliga sysslor som träningsaktivitet
Att laga mat har för oss varit en gemensam aktivitet där alla är samlade runt vår köks ö. Att vika tvätt gör vi som genensam delaktighet.


Denna strategi gör att jag kan fokusera på att använda mina resurser rätt fördelade. Träna regelbundet, väva in träningsmoment i vardagliga sysslor. Jag har lagt all fysisk aktivitet i mikropauser. Det betyder att hela tiden varva aktivitet med vila. Minst en gång om dagen gör jag avslappningsövningar.

Sysselsättning
Min motsvarighet till arbete är att vara kontaktperson. Detta kan jag göra genom att fokusera på digitala lösningar. Dem jag hjälper talar jag med på telefon, ibland videosamtal. När jag är på olika event så är jag bara med då det är av betydelse att jag är dör. Ex. när jag berättar om min resa från att bli sjuk till där jag är idag.
När det blev fler än jag kunde hjälpa själv startade vi en organisation så att vi blev några till som kan hjälpa. När jag får fler förfrågningar på deltagande i olika sammanhang är vi fler som kan turas om att åka. När jag får frågor om hur jag gör olika saker i vardagen öppnade jag en blogg för att fler ska kunna följa mig.
Denna strategi har gjort att jag kan möta både mina egna behov men även andras.


En sådan enkel sak som att ta sig ut för att fika. Jag har nog alktid haft en viss förkärlek för militär ordning. Allt övas in i minsta detalj och uppgift med stor precision.  

I början kändes det som att flytta en marinbas varje gång jag skulle utanför hemmet. Nu har jag olika väskor för olika saker som alltid är färdigpackade. Att öva in varje litet moment har visat sig ha stor framgång. Idag krävs det 45 minuters förberedelse för varje sak. Det kan mötas mot 1,5 timmar som det tof i början.

Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar

Kommentarer