Brister i LUH = Utan ersättning

Flera har blivit utförsäkrade till följd av brister i vård dokumentation.

Det är helt orimligt att det ska vara så svårt att hantera information. Den som drabbas av sjukdom har inte bara sjukdomstillståndet att hantera. Brister och felskrivningar i journaler och läkarintyg måste bevakas då misstag kan leda till utförsäkring.


Den som drabbas av sjukdom har en ännu större uppgift att hantera. Jag talar om att manövrera den oöverskådliga administration som påbörjas redan från första sjukdagen.


Det krävs att man är frisk för att klara av att vara sjuk.


Journaler, utredningar och läkarutlåtande är fyllda till bredden av åsikter. Det som står skrivet att läsa av den dokumentation som förs är ibland mer åsikter än medicinsk fakta. Detta är samtidigt den dokumentation som ligger till grund för vidare bedömning av rätten till vård, rehabilitering, hjälpinsatser och ersättningar som ska betalas ut under sjukperioden.


Felaktiga uppgifter kopieras vidare och skapar missförstånd. Kunskap är vägen till korrekta uppgifter. ​

Bristen på saklighet är stor


Läkare upplever många gånger svårigheter i kommunikationen med handläggare, som i sin tur har svårt att förstå medicinska frågor. Något som gör att många beslut mer baseras på antaganden än konkret fakta.

Ändå är det inte din läkare som bestämmer om du är tillräckligt sjuk, det är Försäkringskassans handläggare som bedömer rätten till ersättning under en sjukperiod.

Detta mantra används regelbundet av Försäkringskassan till följd av att så många läkarutlåtanden behöver kompletteras och förtydligas.

I väntan på bedömning händer det att Försäkringskassan inte betalar ut någon ersättning alls. Många får vänta flera månader på att få ersättning. Det är inte ovanligt att många drabbas hårt ekonomiskt på ett sätt som gör att det kan ta flera år att komma ikapp.

Många mår sämre än nödvändigt och en del känner skam. En skam som endast kan läggas på beslutsfattare och ett system som inte fungerar som det ska.

Känner du igen dig själv eller någon annan i denna situation?

Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar

Kommentarer