Avundsjukans mörka makt

Målinriktade personer beskrivs ofta i negativa termer som prestationsinriktade och elitistiska monster.

Vi talar om en såkallad A-personlighet och hur personligheten ofta beskrivs i psykologiska profiler.

Sanningen bakom resultaten är hårt arbete. Något den som vill är fri att ägna sig åt. Det har tagit mig tio år för att hitta en strategi som fungerar att vara aktiv den lilla tid jag kan. Trots allt arbete och den tid detta tagit så finns det dem som tror jag fått allt serverat och klart. Jag har fått ta hjälp av andra eftersom jag inte klarar att göra alla delar själv. Jag har en tanke som någon annan förverkligar.

Det handlar inte om vem som är bättre eller sämre. Det handlar om att vara olika personligheter.

Vilken strategi som passar bäst, oavsett förutsättningar och omständighet är högst personlig. En stor förebild som hittat sin strategi är Emma Lundin som är proffsspelare i fotboll och har MS. Läs mer.


Vad avundsjuka människor inte ser är den ständig smärta jag har på grund av trasig bindväv. De ser inte heller alla de dagar jag är helt utmattad och stänger in mig. De ser inte heller all planering som görs, eller alla försök som misslyckats och att det tog 32 assistenter innan jag hittade rätt team.

Avundsjuka är en irrationell känsla som bygger på en könsla. Möjligheten är öppen för alla. Man kan helt på egen hand göra samma sak. Metoden är inte hemlig det jag skapat är resultatet av målinriktad planering på samma sätt som idrottsmän gör. Skillnaden är att mitt mål är en fungerande vardag med en lämplig sysselsättning medan deras mål är att vinna VM, OS och andra tävlingar. Min tävling är vardagsracet i anpassad form.


Målinriktat resultat
Självklart upplever jag ett visst mått av framgång genom att leva mitt eget liv. Men att vara avundsjuk på att jag uppnått en strukturerad vardag utefter mina behov, intressen och egen vilja, är mer en irrationell illusion, en känsla om vad personen som är avundsjuk skulle vilja göra själv. Jag brukar uppmuntra till att alla borde hitta sin grej för att finns sin mening med livet. För mig är meningen med livet min familj och en meningsfull sysselsättning som motiverar mig att utvecklas mentalt.


Nio månader att komma i form för nya rutiner
Så hör gör du om du vill göra samma sak. Bestäm dig för vilja områden i livet du vill strukturera. Bestäm ett mål och beskriv vad du ser krävs för att nå det. Glöm inte att sätta realistiska mål mött i tid. Det mesta tar nio månader.

Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar

Kommentarer