This weekend I received three stamping plates from Nicole Diary to review. You can buy their stuff off from AliExpress or Amazon and if you do make sure to use the code Lo2016 to get a free small gift worth 2$-5$ with your order :)

I helgen fick jag tre stycken stämpel plattor från Nicole Diary för att göra en recension på. Du kan köpa deras grejer från AliExpress eller från Amazon och om du beställer så kom ihåg att använda min kod Lo2016 för att få med en liten gåva värd 2$-5$ med din beställning :)

Now to the plates that I got. They come in these super cute pakaging with a hole in the back so you can see which is which.

Nu då till de plattor jag fick. De kommer i dessa supersöta förpackningar med ett hål på baksidan så att man kan se vilken som är vilken.

And these are the plates. From left to right it's number ND006, ND104 and ND018. ND006 with the anchor designs is PERFECT for summer and i love the mix of big and small designs so you can alternate if you want to cover the entire nail or just a piece of it. ND104 have a tribal feeling over it and as you will see later in this post I chose to place them over a gradient, but you can definitely do reverse stamping with this plate. And last but not least its ND018 that is the perfect stamping plate for reverse stamping and you can just choose different parts of the plate to get different, but matching, designs on all of your nails!

Och dessa är alla plattor. Från vänster till höger är det nummer ND006, ND104 och ND018. ND006 med ankardesigns är PERFEKT för sommaren och jag älskar att det är en blandning mellan stora och små motiv så att du kan alternera om du vill täcka hela nageln eller bara en del av den. ND104 har lite tribal-känsla och som du kommer se senare i detta inlägg valde jag att stämpla över en gradient, men du kan definitivt göra en reverse stamping med denna stämpel plattan. Och sist men inte minst så har vi ND018 som är den perfekta stämpel plattan för reverse stamping och du kan bara välja olika delar av plattan för att få olika, men matchande, designer på alla dina naglar!

during the week I've been doing some nail art with these stamping plates to try them out and I must say that I really like them! you can get super creative and make really cute designs! Hope this can give you some inspiration :)

Under veckan har jag gjort lite nail art med dessa stämpel plattor för att testa dem och jag måste säga att jag tycker väldigt mycket om dem! Du kan vara jättekreativ och göra väldigt fina designer. Hoppas detta kan ge dig lite inspiration :)

​I have used so many different polishes in these designs so I will not list them all, but if you are wondering feel free to ask :) 

Jag har använt väldigt många olika nagellack till dessa designer så kommer kommer inte skriva upp alla. Men om du undrar över någon färg så är det bara att fråga :)

Thank you so much for reading my blog!

Tack så mycket för att du läser min blogg!

xoxo

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

A while back I got a nail art decoration wheel with studs from LadyQueen to review and finally here it is! The first picture shows simple Nail Art using silver round studs.

För ett tag sen fick jag ett nageldekorationshjul med studs från LAdyQueen för att göra en review på och äntligen är den här. Första bilden visar enkel Nail Art där jag använt runda, silvriga studs.

In the pictures below you can see the entire wheel and all the studs that are in it.

I bilderna nedan kan du se hela hjulet och alla studs som finns i det.

And next picture shows all the different shapes and sizes that the wheel contain. And as you can see the wheel has a great variety of them that could suit any nail art.

Nästa bild visar alla de olika former och storlekar som hjulet innehåller. Och som ni kan se finns det en stor variation som passar till all sorts nail art.

Here's a close up shot of the studs on my middle nail. I just stick them to my nail using a top coat, but you can use nail glue as well.

Här är en närbild på de studsen jag har på mellannageln. Jag använder mig av top coat för att sätta dit dem, men det går även bra att använda nagellim.

And of course if you shop at www.ladyqueen.com don't forget my 15 % off code HLES15 for you entire order!

Och såklart om du shoppar från www.ladyqueen.com så glöm inte min rabattkod HLES15 för att få 15 % rabatt på hela ditt köp.

​Thank you for reading my blog!

Tack för att du läser min blogg!

xoxo

Likes

Comments

Yesterday I got some product from LadyQueen to review in my mailbox. Visit their website www.ladyqueen.com and use my code HLES15 to get 15 % off your order 🙌 So today I tried a clear jelly stamper and a stamping plate that I got and this is the result.

Igår fick jag några produkter från LadyQueen för att göra en recension på. Besök deras hemsida www.ladyqueen.com och använd min rabattkod HLES15 för att få 15 % rabatt på hela köpet 🙌 Så idag provade jag en clear jelly stamper och en stamping plate som jag fick och här är resultatet.

I am in love with how quick Nail art gets when you use stamping! Once you get the technique of course... that takes a lot of practice! I used OPI I am what I amethyst and essie Penny talk for this design.

Jag älskar hur snabbt det går med stamping! När du väl fått in tekniken det vill säga... och det kräver övning! Jag använde mig utav OPI I am what I amethyst och essie Penny talk för att göra denna manikyr.

This is the stamping plate I got. It is the product number NA0864 and you can get it direct here http://www.ladyqueen.com/1pc-6-12cm-stainless-steel-new-design-diy-nail-art-image-stamp-stamping-plates-manicure-template-jq-l12-na0864.html I really love that you get designs that both covers you entire nail and just a part of it.

Detta är stamping platen som jag fick. Den har produktnumret NA0864 och du kan se den genom direktlänken http://www.ladyqueen.com/1pc-6-12cm-stainless-steel-new-design-diy-nail-art-image-stamp-stamping-plates-manicure-template-jq-l12-na0864.html Vad jag verkligen älskar med denna platen är att du får med designer som både täcker hela nageln och delar av nageln.

And then we have the stamper and a scraper with product number NA0365 and the link http://www.ladyqueen.com/1set-clear-jelly-nail-art-stamper-clear-silicone-marshmallow-nail-stamper-scraper-stamp-tools-na0365.html I'm not gonna talk too much about this one now because I might do a blog post reviewing only this product.

Och så har vi stampern och en skrapare med produktnummer NA0365 och länk http://www.ladyqueen.com/1set-clear-jelly-nail-art-stamper-clear-silicone-marshmallow-nail-stamper-scraper-stamp-tools-na0365.html Jag ska inte prata för mycket om denna nu eftersom jag eventuellt kommer skriva ett inlägg med en review på bara denna produkt.

Close up shot so that you can see how smooth the lines get when using a stamper.

Närbild så att du kan se hur jämna linjer det blir när du använder en stamper.

Don't forget to use my code at www.ladyqueen.com 🙌

glöm inte bort att använda min kod på www.ladyqueen.com 🙌


Thanks for reading my blog

Tack för att du läste min blogg

xoxo

Likes

Comments

OPI Soft Shades 2016 is finally here and I got lucky to get them in my mailbox yesterday! So here are swatches on all six polishes and some of my thought about them :)

OPI soft shades 2016 är äntligen här och jag hade turen att få dem i brevlådan igår! Så här är swatches på alla sex stycken lack och mina tankar kring dem :)

First up is Stop it I'm Blushing and this is one of my favorites! It is a very light peachy pink and it goes so well with my skintone. This is two coats

Första är Stop it I'm Blushing och denna är en utav mina favorites. Det är en väldigt ljus persikorosa och den passa väldigt bra med min hudton. Detta är två lager

Next we have One Chic Chick. A very wearable pastel yellow. This is two coats but you might end up needing three depending on your application.

Sedan har vi One Chic Chick. En väldigt användbar pastellgul färg. Detta är två lager men du kan behöva använda tre beroende på din applicering.

It's in the Clouds. A sort of off white that isn't so much in your face white, if you now what I mean. This is three thin coats.

It's in the Clouds. Typ en off white som inte är så mycket utstående vit, om du förstår vad jag menar. Detta är tre tunna lager.

It's a Boy! Oh my, this is such a beautiful color! It is a pastel baby blue color but it is still very bright and really pops on your nails. I really like this one! This is two coats.

It's a Boy! Ojoj, detta är en så fin färg! Det är en pastellig bebisblå men ändå väldigt klar och den står verkligen ut på naglarna. Jag tycker verkligen om denna. Detta är två lager.

I Am What I Amethyst. This is a very light purple/grey/blue and it is amazing. Also one of my favorites. This is two coats.

I Am What I Amethyst. Detta är en väldigt ljus lila/grå/blå färg och den är fantastisk. En utav mina favoriter. Detta är två lager.

This Cost Me a Mint. Very light minty green (almost a dupe ofThat's Hula-rious! from Hawaii 2015). This will be perfect for florals during spring! Two coats.

This Cost Me a Mint. Väldigt Ljus mintgrön (nästan en kopia av That's Hula-rious från Hawaii 2015). Denna är perfect för blommiga designer i vår! Detta är två lager.

Likes

Comments

Today I got one of those amazing ideas again, and this time it turned out really well! Stone marble nail art in all pink! I am super happy with the result. I used a light pink for my base and then went by with the saran wrap method using four different shades of pink (one of them being the base color) and then did some strokes with the darkest pink. To soften the look a little bit I took a clean up brush with some nail polish remover and softly went over the entire nail. Lastely i added som pink glitter because I'm a princess.

Idag fick jag en sån där riktigt bra idé igen, och denna gång blev det riktigt bra! Marmor naglar helt i rosa! Jag är riktigt nöjd med resultatet. Jag använde en ljusrosa som bas och körde sen med "plastfolie-metoden" då jag använde fyra olika nyanser av rosa (en utav dem var min basfärg) och gjorde sedan streck/strykningar med den mörkaste rosa färgen. För att mjuka upp allt lite grann tog jag en clean up brush med nagellacksborttagningsmedel och gick över hela nageln med det. Till sist la jag till lite rosa glitter för jag är en prinsessa.

Here are the polishes that I used. From left to right it is Let's Be Friends (base color), Small + Cute = ❤, Look at My Bow, Super Cute in Pink and Starry-eyed for Dear Daniel.

Här är lacken jag använde. Från vänster till höger är det Let's Be Friends (basfärg), Small + Cute = , Look at My Bow, Super Cute in Pink and Starry-eyed for Dear Daniel.

​Thank you so much for reading my blog and have an amazing weekend!

Tack så mycket för att du läste min blogg. Ha en riktigt bra helg!

xoxo

Likes

Comments

Yesterday I did my first easter nail art for this year! I made a mix & match design with different easter motives such as eggs, rabbits, flowers, feathers and dots. I think it turned out really cute and I like it.

Igår gjorde jag min första påsk-manikyr för i år! Jag gjorde en mix & match design med olika påskmotiv som egg, kaniner, blommer, fjädrar och prickar. Jag gillar resultatet och tycker att det blev väldigt gulligt.

Here's a close up on my thumb were the feathers went.

Här är en närbild på min tumme där fjädrarna hamnade.

And this is the polishes that I used. From left to right it is OPI Where did Suzi's mag-go? That's hula-rious, Mod about you, I just can't cope-a-caband and Can't find my czechbook.

Och här är nagellacken jag använde. från vänster till höger är det OPI Where did Suzi's mag-go? That's hula-rious, Mod about you, I just can't cope-a-caband and Can't find my czechbook.

​Thank you for reading my blog and have a happy easter!

Tack för att du läser min blogg och glad påsk!


xoxo

Likes

Comments

I have to be the latest person on earth to try stamping nail art! And the reason is that I am waiting for a brand new stamping plate and a clear jelly stamper from www.ladyqueen.com (use my code HLES15 to get 15% off your entire order when shopping from there) So I thought that maybe I should practice a little bit before I recieve it. And the picture below shows the result. I kind of like it, but it is clear though that the stamping plate that I used is sort of old, I have a picture of the stamping plate and the stamper that i used below as well.

Jag måste vara den sista personen som tester stamping nail art! Varför jag testar det nu är för att jag väntar på en ny stamping plate och en clear jelly stamper från www.ladyqueen.com (använd min kod HLES15 för att få 15% rabatt på hela ditt köp från den hemsidan) Så jag tänkte att det kunde vara bra att öva lite innan jag får grejerna. Bilden nedan visar resultat. Jag gillar det typ, dock kan man se ganska tydligen att den stamping platen (Vad heter det ens på svenska???) jag använde är ganska gammal. Jag har även bild på stampern och stamping platen jag använde nedanför.

For this design I used OPI Alpine Snow and Where did Suzi's Man-go from the springcollection Hawaii 2014

Till denna design använda jag mig av OPI Alpine snow och Where did Suzi's Man-go från vårkollektionen Hawaii 2014

And last but not least, the old stamper and stamping plate. Both of them is actually my mother's and I have no idea where she got it from. But it doesn't matter because I don't really recommend them. The designs are too small and too detailed to get good nail art out of it. But well, I am waiting for some new stuff and this was just practice!
However, it is a lot of fun with stamping and I am looking forward for my things to arrive


Och sist men inte minst, den gamla stampern och stamping platen. Det är faktiskt min mammas grejer och jag har ingen aning om vart hon köpte dem. Men det spelar inte så stor roll för jag rekommenderar dem inte precis. Designerna är för små och för detaljerade för att man ska kunna göra bra nail art med det. Men som sagt så väntar jag på nya grejer och detta var bara lite övning.
I vilket fall så är det väldigt roligt med stamping och jag ser verkligen fram mot att mina grejer kommer!

Thanks for visitng my blog. Have a great day!

Tack för att du besökte min blogg. Ha en bra dag!

xoxo

Likes

Comments

​So the other day I had the amazing idea that what if you used three colors to make a classic quatrefoil design. I thought that this would be revolutionary for the nail art community. However, it did not turn out to be that amazing. But I like the outcome a lot anyways. For this design i used ​Black Onyx ​and ​Alpine Snow ​from OPI and ​Penny Talk ​from essie. 

Hope you like the design!

xox

Likes

Comments