Header

Hej från Istanbul!
Nu har vi precis ätit på en italiensk restaurang på Istanbuls flygplats och ska snart gå runt och kolla lite i de olika butikerna som finns.

Första flygresan gick bra och om några timmar väntar den 12 timmar långa flygresan till Kapstaden...

Hälsningar från ett peppat na14!

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Planering inför Sydafrika

Bakgrund

·        Sydafrikanska pingviner lever i kolonier på densydafrikanska kusten och är monogama.

·        Beståndet består av ungefär 75 000- 80 000individer som lever vid Afrikas sydvästra kustlinje och på östkusten.

·        Ruggningsperioden för sydafrikanska pingviner pågår ica 20 dagar och under denna tid fastar pingvinerna. Detta eftersomfjäderdräkten då inte är vattenavvisande.

·        De tappar nästan halva sin vikt underruggningsperioden.

·        I Sydafrikadricker de saltvatten (saltet filtreras med körtlar vid ögonen) för attbibehålla vätskebalansen. Saltet lämnar kroppen via näsan som en koncentreradvätska.

·        Föda (inte underruggningsperioden) är bl.a. kräftdjur, fisk och bläckfisk som jagas och fångasunder vattnet.

·        Häckningsperioden pågår under hela året men främstmellan mars och maj.

·        När pingvinerna når 4 års ålder börjar de häcka.

·        Pingvinerna lägger vanligen 2 ägg åt gången ifördjupningar på stranden.

·        Ungarna genomför en ruggningsperiod efter ungefär tremånader då de anlägger sin adulta fjäderdräkt.

·        De unga pingvinerna har grått ansikte och saknar detfläckiga mönstret som vuxna pingviner har. Den vuxna fjäderdräkten ärfärdigutvecklad efter ca 14 månader.

·        Fjäderdräkten är svartvit och väldigt tjock, tät ochvattenavvisande för att pingvinerna ska hålla värmen.

·        Pingvinersover stående med huvudet bakåt och ett öga vänt bakåt. Det öga de har väntinåt är slutet.

·        De haranpassats sig till att sova i flock där vissa individer är vakna och vissasover.

·        Sovandepingviner är mer svårväckta av känselintryck från övre delen av ryggen än frånfötterna.

·        Pingvinens läte låter ungefär som en åsna.

·        Individerna känner igen varandra med hjälp av rösten,som är unik för varje individ.

·        Även honor och hanar har olika typer av läten, vilkettroligtvis utnyttjas under parning.

·        Pingviner har tre huvudtypen av läten, dels ettkommunikations-läte som används för att känna igen vem som tillhör vilkenkoloni, dels ett läte mellan partners som är väldigt komplext som framförinformation om territorium och sexuellt igenkännande, och även ett läte somanvänds vid hot som används när man ska försvara sitt territorium och varnaandra individer i den egna kolonin.

·        Det är svårt att känna igen en pingvin på utseendeteftersom de är väldigt lika.

·        Beståndet av Sydafrikanska pingviner har minskat pågrund av ökad fartygstrafik och oljeutsläpp och arten är starkt hotad ochfridlyst.

·        En fokalstudie innebär att man studerar en enskildindivid.

·        Kontinuerlig sampling innebär att alla händelser inomvalda kategorier registreras under hela observationstiden, som skall vara minst30 min.

·        Momentan sampling innebär att observationen delas in iflera sample-intervall. Djurets beteende inom valda kategorier registreras iett protokoll efter varje intervalls slut- samplepunkt.

·        Aktivitetsbudget är hur man presenterar resultatet idiagramform. Ger grund för analys av resultat.

 

Syfte: Syftet med undersökningen är att få större förståelseför pingviners beteende och studera ett visst beteende genom en fokalobservation.

Frågeställning: Preciseras i Sydafrika efter kontakt medpingvin-forskare.

Hypotes: Fastställs efter val av vilket beteende som skastuderas och fastställande av frågeställning.

Material: Anteckningsmaterial, tidtagarur, kamera, protokoll,kikare.

Arbetsgång: Undersökningen börjar med att göra ett etogram. Därefterbörjar ett valt beteende hos pingvinerna studeras på ett av två sätt:kontinuerlig eller momentan sampling. Det förs anteckningar i ett protokoll ocheventuella bilder tas. Resultaten bearbetas där protokollvärden sammanställs.Sedan görs en aktivitetsbudget.

Likes

Comments

Nyheter

Regeringen börjartröttna på kritiken president Jacob Zuma får motta och varnar kritiker att demåste börja bete sig annars kommer regeringen slå tillbaka.

Vice-Rektor DrAlbert van Jaarsveld på KwaZulu-Natals Universitet gav i onsdags ut 24stipendier till elever så de kan slutföra sina studier på universitetet. Hanuttalade sig även om de dyra kostnaderna för studier; "Vi måste somsamhälle uppnå gratis utbildning för de fattiga … och vi måste tillsammansarbeta för att detta ska ske så snabbt som möjligt"

Bildresultat för Dr Albert van Jaarsveld

​Dr Albert van Jaarsveld, vicerektorn på universitetet KwaZulu-Natal.


Universitet iKapstaden har stängts ner till nästa vecka på grund av de pågående protesternaför de "icke-stridande" studenternas säkerhet i och med exempelviseldning i klassrum.


EFF:s (EconomicalFreedom Fighters) ledare har uttalat sig om att de skulle kunna tänka sig attsamarbeta med ANC i framtiden. De menar att ANC behöver EFF för att i framtidennå majoritet i parlamentet. EFF vill om ett samarbete ska ske att de ska byta namnför att få en "nystart".

Likes

Comments

Nyheter

Studenter på universitet i Sydafrika strejkar eftersom de vill ha gratis undervisning. 18 universitet har skadekostnader på mer än 460 miljoner rand totalt (förra året). Det finns kritiker som menar att det inte funkar med gratis undervisning, eftersom det inte är tillräckligt många i Sydafrika som arbetar och har en fast anställning och därmed betalar skatt. Här i Norden fungerar det eftersom de flesta vuxna människorna har en anställning och kan betala skatt, som bl.a. går till skolundervisning. 


Likes

Comments

· Självbefruktning- pistill befruktas av pollen från samma blomma.

· Korsbefruktning- pistill befruktas av pollen från annan blomma.

· Ståndare bildar pollen.

· För att pollineras måste pollen föras från ståndare till pistillens märke eller direkt till fröämnet där frön bildas.

· Vindpollinerade växter - dess blommor har ej uppseendeväckande färger och doftar inget. Av växter med blommor är det 10% som pollineras av vinden.

· Väldoftande och praktfulla färger indikerar på insektspollination.

· Växter som pollineras av flugor har en kväljande och obehaglig doft som t.ex. hundkex och dess släktingar.

· Arter som pollineras i skymningen öppnar sina blommor först vid skymningen, nattglim kan hålla ihop dem under dagen, insekter kan lockas dit på natten om de doftar starkare då, blommorna kan vara ljusa så de lättare upptäcks när det är mörkt.

· Getingar är steklar men pollinerar inte.

· Bin,humlor och andra midjesteklar pollinerar mestadels vita, blåa och gula blommor.I regel pollinerar de inte röda blommor.

· Fjärilar kan se röda och orangea blommor så de pollinerar endast blommor med dessa färger. Blommorna är formade som en lång tub eftersom fjärilarna har en snabel för att komma åt nektar. Blommorna är ofta landningsplattform runt tuben för att fjärilarna ska kunna landa.

· Nattfjärilars vävar när de pollinerar, dessa blommor har inte någon landningsplattform men är tubliknande.

· Fåglar gillar röda och gula blommor. Fåglar känner inte av doft så bra så blommorna dessa pollinerar doftar mycket lite. Blommorna fåglar pollinerar har långa tubliknande blomkronor.

· Skalbaggar gillar stora, platta eller koppformade blommor.

· Andra organismer som pollinerar är människor, primater, smågnagare, fladdermöss och pungdjur och skalbaggar.

- Stora viktiga grupper av pollinatörer: fåglar, steklar, flugor, skalbaggar, fjärilar, fladdermöss.


Källor:

http://gu.se/digitalAssets/1323/1323412_ekobok-pdf.pdf

http://www.botany.wisc.edu/courses/botany_400/Lecture/0pdf/18Pollination.pdf

http://www.mbgnet.net/bioplants/pollination.html

http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3408000240.html

http://www.sanbi.org/documents/buzz-food-educators-powerpoints

Bildresultat för pollinering

Stekel pollinerar en blå blomma.

Likes

Comments

Bakgrundsarbete, Dagens lektion, Planering inför Sydafrika

Pollinationsbiologi:

Syfte: Syftet med undersökning är att ta reda på vilken pollinatör som dominerar i olika biotoper och om det finns några skillnader och likheter mellan biotoperna.

Hypotes:

H1: Steklar är den dominerande pollinatören i biotop 1.
H2: Fåglar är den dominerande pollinatören i biotop 1.
H3: Fjärilar är den dominerande pollinatören i biotop 1.


H1: Steklar är den dominerande pollinatören i biotop 2.                                                                                              H2: Fåglar är den dominerande pollinatören i biotop 2.                                                                                              H3: Fjärilar är den dominerande pollinatören i biotop 2.

Frågeställning: Vilken typ av pollinatör dominerar i två olika biotoper/ekosystem? Finns det några skillnader/likheter mellan de två olika biotoperna med avseende på vilken pollinatör som dominerar?

Material: Flora, anteckningsmaterial, kamera, kikare.

Arbetsgång: Se ut en ruta med storlek beroende på hur vegetationen ser ut. Homogen- samma arter inom ett stort område, exempel en granskog. Heterogen- flertalet växter inom ett område, som med samma sannolikhet kan förväntas hittas inom området. Mosaikartad- stort artdiversitet inom ett område, beror främst på slumpen.
Rutan skall observeras under en viss bestämd tid. För anteckningar över vilka pollinatörer som pollinerade och eventuellt utseende som kan ha betydelse. Exempelvis en fågels näbb. Anteckna blommans utseende.

Bildresultat för pollination

Likes

Comments

Dagens lektion, Planering inför Sydafrika

Lektionerna under denna vecka har vi ägnat åt att fundera över val av undersökningar vi ska genomföra i Sydafrika.

Under måndagens lektion "brainstormade" vi med förslag på vad vi kan tänkas undersöka nere i Sydafrika. Förslagen gick allt från pingviners beteenden till att undersöka vad som påverkar jordbruket. 

Onsdagens lektion funderade Julia, Julia och Elise på förslagens genomförbarhet samt positiva och negativa aspekter. 

Tordagens lektion ägnades åt bloggen. Läsa på om Zulufolket och redigera tidigare inlägg i arkivet. 


Nästa vecka ska vi fortsätta gå igenom våra förslag och förhoppningsvis komma fram till ett beslut på vad som skall undersökas. 

Likes

Comments

Bakgrundsarbete, Dagens lektion

Idag är sista lektionen som vi jobbar med bakgrundsarbete, som går ut på att vi ska bli lite "allmänbildade" och lära oss mer om Sydafrika innan vi åker dit. Vi har sammanfattat de flesta områden som t.e.x historia, befolkning, ekonomi, naturtillgångar och utbildning. Vi har fått lite mer koll på Sydafrika och kan nu börja med planeringen inför undersökningen vi ska göra.

De källor vi har använt till bakgrundarbetet är främst landguiden.se och ne.se, och de oberoende källorna verifierar varandra vilket gör att informationen känns trovärdig. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sydafrika

http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/SydafrikaBildresultat för sydafrika

Likes

Comments

Bakgrundsarbete

Den sydafrikanska maten är ofta av hög kvalitet, närproducerad och kött är det vanligaste innehållet i en middag. Lokala specialiteter i det sydafrikanska köket varierar från struts, impala och krokodil till västerländska maträtter som innehåller mycket nötkött, fisk och skaldjur.
Sydafrikansk barbeque är känt som Sydafrka Braai. Den sydafrikanska nationalrätten är Bobotie som innehåller en smakrik blandning av kött och frukt, med ett utseende likt moussaka.

Bild 1: Bobotie. Bild 2: Kött från Impala.

Populära efterrätter som är värda att testa är till exempel Malva pudding, Milk tart, Koeksisters, Guavaglass, Soetkoekies och marshmallows med Bar one sås.

Den dryck Sydafrika är mest känt för är vin. Det produceras stora mängder vin som säljs lokalt och exporteras runt om i hela världen. Det är också väldigt vanligt att man dricker öl. Umqombothi är en öl gjord på majs, har en låg alkoholnivå samt har ett högt innehåll av B-vitamin.

Källa: http://www.sydafrikaguiden.se/mat-dryck/

Bild 1: Malva pudding. Bild 2: Milkt tart. Bild 3: Koeksisters.

Likes

Comments

Bakgrundsarbete

Religion

I Sydafrika är det religionsfrihet och cirka 80 procent är kristna. Även de andra världsreligionerna och flera traditionella afrikanska religioner är representerade i landet. Ungefär hälften av de kristna blandar även sin tro med den afrikanska religionen. I Sydafrika finns det religiösa grupper som jobbar för att bekämpa fattigdom, HIV och aids och även stödja lokal utveckling.


Kultur

Musik och dans haren betydande roll i den sydafrikanska kulturen, och musiken är både europeisk och afrikansk. En populär genre är en blandning mellan europeisk musik och afrikansk folkmusik.

Raspolitiken har präglat litteraturen, och när Sydafrika blev demokratiskt och apartheid avskaffades blev det en stor omställning för samhällskritiska författare. Bland kända författare i Sydafrika nämns bl.a. JM Coetzee som fick Nobelpriset i litteratur 2003.


Turism

Att resa till Sydafrika som turist blir allt vanligare, särskilt i och med demokratiseringen i landet. Det som lockar många turister är klimatet och den vackra naturen, nationalparker med vilda djur och rika kultur. Ungefär 10 miljoner turister besöker Sydafrika varje år.

Bildresultat för sydafrika

Likes

Comments