Nationalisme/romantikken er ikke en periode, men henholdsvis en ideologi og en kunstnerisk periode. Man kan sige at demokrati udsprang af nationalisme da man før ikke havde noget imod at danmark også bestod af noget af Tyskland og at man ikke talte Dansk alle steder i landet. Man følte at landet var Kongens og da den nationalistiske følelse voksede, følte man også at man skulle være ét samlet land. Dette endte også med at man fik afskaffet enevælden! Og det Danske demokrati kunne vokse frem...


Man kan også tænke at nationalismen var et “plaster”. Danmark havde tabt mange krige, igen og igen. For eksempel: Slaget på Reden i 1801, statsbankerotten i 1813 og tabet af Norge i 1814. Man ønskede at stå sammen og værne om de danske værdier, historien og vores fælles sprog!

Man kunne igennem nationalismen flytte fokus fra alle Danmark daværende dårligdomme over til at det vi alle havde tilfælles. Heraf Romantikken!

Romantikken er en kultur-strømning fra 1800-1870'ernes Europa.

De romantiske værker fokuserer på de store følelser, kærligheden, fantasien, musikken og kunsten. Alle ting en måde at hjælpe med at finde den dybere mening med tilværelsen. Ofte bruger forfatteren naturen som inspiration.

Du kender sikkert selv tekster og billede fra romantikken!

Et eksempel kunne være Adam Oehlenschlägers digt "Guldhornene" fra 1803?:


"De higer og söger

i gamle Böger,

i oplukte Höie

med speidende Öie,

paa Sværd og Skiolde

i muldne Volde,

paa Runestene

blandt smuldnede Bene.."Og måske af samme forfatter "Der er et yndigt land" udgivet 1819 under navnet "Fædrelands sang".


Eller... H. C. Andersens "Danmark, mit Fædreland" fra 1851. Mange kender også dette digt fra sangen

"I Danmark er jeg født"Kunst: "Bøgeskov I Maj" af Peter Christian Skovgaard, 1857Så Nationalisme og Romantikken går hånd i hånd!


Jeg vil igennem de næste 90 minutter sende jer på en rundtur igennem Romantikken og nogle at de begivenheder nationalismen udsprang af.

God fornøjelse!- Myrna

Likes

Comments