Vad gäller för Copyright?

Hallå där ute i den berömda holken. Låt oss vara allvarliga i detta inlägg och gå igenom ett par saker gällande lagen om kopieringsskydd.

Jag har idag fått hem en bot på 2850 kr för att jag gått över gränsen för copyright. Det är därför jag läser på och hjälper er med vad man får publicera och vad man inte får publicera vad gäller upphovsrätten. Du kan läsa inlägget med min bot här.

Om man använder en bild som någon annan har upphovsrätten till så finns det risk för skadestånd och i värsta fall fängelse i upp till två år, vilket är maxstraffet för upphovsrättsbrott.

Skadestånden kan variera beroende på vem som är fotograf, vad som fotats och hur ni använt bilderna. Skadestånden behöver inte alltid vara skyhöga vilket framkommer av bland annat NJA 2010 s. 135. I det fallet ansåg Högsta domstolen att 1800 kronor var ett tillräckligt skadestånd för ett tämligen litet intrång gällande två bilder som spridits i begränsad utsträckning,

I de allra flesta fall är bilder skyddade av upphovsrättslagen. Det innebär att det är den personen (upphovsmannen) som tagit bilden som också äger bilden - oavsett vem som äger kameran. Oftast är det inte tillåtet att använda en bild som du hittar på nätet.

Det är inte tillåtet att använda bilder från internet i publika sammanhang om man inte bett om lov eller köpt bilder från en bildbyrå.

Copyright innebär att igen får publicera ett fotografi utan lov av fotografen. Skyddet gäller i 50 år från att bilden framställdes. Om fotot räknas som ett verk gäller den upphovsrättsliga skyddstiden 70 år efter upphovspersonens/fotografens dödsår.

Bilder du hittar på Google får du heller inte använda hur som helst, eftersom de inte tillhör Google. Vissa upphovsmän kan vilja ha betalt för att du använder deras verk, och då får du förhålla dig till det eller leta upp en annan bild att använda.

För att få använda någon annans bild krävs som huvudregel ett samtycke från den som skapat bilden, det vill säga upphovsmannen. Vidare måste den så kallade ideella rätten respekteras, vilket exempelvis betyder att upphovsmannen måste anges.

Det är lagligt att spara en bild som är kopieringsskyddad på din egen dator och inte sända den vidare eller ens ge bort den i någon form i en utskriven variant till någon annan även då utan betalning.

För att få använda en kopieringsskyddad bild måste du först avtala med fotografen kring de ekonomiska rättigheterna. På allmän plats är det fritt fram att fotografera och fotografen behöver inte fråga om lov först.

Man får ladda ner en kopieringsskyddad bild och retuschera hur mycket man vill, ha den i datorn eller skriva ut den och sätta upp den på väggen hemma för privat bruk.

Om du vill kopiera någon annans bilder från Facebook får du enbart använda de för privat bruk. Att lägga upp en "kopierad" bild på sin egen Facebook räknas inte som privat bruk utan ett intrång i upphovsrätten. Kontakta personen du vill kopiera bilder från och fråga om lov.

Om du lagligt vill använda bilder på en webbsida eller blogg bör du skaffa godkännande från fotografen som tagit bilden du vill använda. Om du får OK, skriv Foto: fotografens namn och länka eventuellt till personens sida.

Det är alltså såhär att om du vill publicera en bild på något fotografi eller konstverk som någon annan tagit, bör du ha fotografens och konstnärens tillstånd.

Upphovsrätten består av två delar; den ideella rätten och den ekonomiska. Den ideella rätten handlar om att du som fotograf har rätten till att bli erkänd som upphovsman av bilden. Du blir namngiven i samband med att bilden används. Någon annan person kan aldrig stå som upphovsman till din bild.

Upphovsrätt (också kallad auktorätt) bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas. Upphovsrätten kan skyddas genom bestämmelser om straff för den som utan upphovsmannens medgivande nyttjar verket. Lagstiftning eller praxis kan också medge skadestånd till upphovsmannen och förbud för annan att nyttja verket.

Enligt en EU-dom får man bädda in videos som ligger på YouTube i en blogg eller ett utbildningsmaterial, eftersom det inte är att betrakta som tillgängliggörande för en ny publik utan du länkar/hänvisar bara till något som redan är tillgängligt.

Att publicera en skärmdump från ett videoklipp på YouTube är inte heller lagligt. Där behöver du ha tillstånd. Det bästa du kan göra för att publicera ett videoklipp från YouTube är inte att direkt länka till hela klippet genom att bädda in det i texten du skriver, så att man ser klippet i inlägget. Lägg in en hyperlänk istället (klickbar länk) så att folk förstår att de ska klicka sig vidare.

Om du vill skriva en filmrecension som du publicerar på nätet och vill använda bilder från filmen kan du behöva ha tillstånd, Det kan då också vara så att filmbolaget som lanserat filmen lagt upp så kallade pressbilder på sin webbsida som får användas när media skriver om filmen. Du får då fråga om du får använda bilderna för din recension.

Att ta en bild på ett bokomslag eller en filmaffisch är inte tillåtet att använda sig av när man publicerar på nätet. Det behövs då tillstånd från illustratören eller fotografen som gjort bokomslaget om recensionen ska publiceras digitalt. Vänd dig i så fall till filmbolaget eller den som gjort bokomslaget för att fråga om tillstånd. Väljer du att lägga ut en hyperlänk (klickbar länk) där bokomslaget eller filmaffischen redan finns med behövs inget tillstånd. Det är heller inte tillåtet för dig att själv knäppa ett kort på den bok du tipsar om och sedan lägga ut, du behöver ändå ha tillstånd från illustratören eller fotografen.

Instagram får använda och sprida dina bilder utan ditt samtycke. Även om du inte har givit en licens till Instagram har du gett en viss typ av licens ändå. När du gick med i Instagram godkände användarvillkoren. En del av användarvillkoren är att ge en icke-exklusiv licens till Instagram att få använda dina bilder. En licens är ett samtyck och ett undantag från ensamrätten. Du äger fortfarande bilderna, men Instagram får använda bilderna. Ordet icke-exklusiv innebär att Instagram får licensiera ut dina bilder till företag eller personer, utan att behöva meddela dig eller ge dig ersättning.

Glöm för allt i världen inte att uppge källa till saker du publicerar digitalt med länkar till upphovspersoner osv, men även be om tillstånd från upphovspersoner.

Källa: bildupphovsratt.se, fotograferna.se, medarbetarportalen.gu.se, dialektikoner.se, kntnt.dr, fotosidan.se, lawline.se, influencersofsweden.se, wikipedia, legalahandboken.se, mobilestories.se

#upphovsrätt #lagenomupphovsrätt #copyright #bestofnouw #nouw_blogger #nyttinlägg #nyttinläggpåbloggen #nyttblogginlägg #personligblogg #personligt #personligblog #personligblogg #personligblogger #personligbloggare #bloggplatform #bloggtopplistan #blogg #inlägget #blogginlägg #ettbrablogginlägg #bloggareisverige #bloggare #cool #coolt #jaghardetganskabra #jagärdenbästa #bloggtips #bloggplatform #bloggtipsinlägg

Gillar

Kommentarer