Gifter i matens förpackningar

Klicka på bilden, för att se den större och kunna läsa texten!

Testfakta.se har hittat förbjudna eller utfasade ämnen i popcorn- och pommes frites-förpackningar. Det rör sig om hormonstörande perflourerade ämnen som PFOA.

Högfluorerade ämnen kan finnas i impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. Ämnena finns även i produkter som används i verkstads- och elektronikindustrin. De högfluorerade ämnena används eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De används i låga halter i många produkter.

Förpackningar för mikropopcorn och pommes frites innehåller utfasade och förbjudna miljögifter, visar Testfaktas test. Källan kan vara återvunnet papper.

– Det är märkligt att vi hittar PFOS och PFOA i förpackningarna. Kemikalier som kan ge upphov till de här ämnena ska ha fasats ut enligt tillverkarna. Och med tanke på de låga halterna har de antagligen inte stoppats i där medvetet. En trolig förklaring är att de kommer från gammalt återvunnet papper, säger forskaren Jonathan Benskin, som ansvarat för analyserna.

De halter som hittats utgör ingen direkt risk varken för pommes frites- eller popcornätare. Men Åke Bergman, professor i miljökemi och chef för Swetox, blir ändå beklämd av resultaten.

– Via förpackningarna får de här icke nedbrytbara kemikalierna ytterligare spridning. Ju mer av dessa ämnen som hamnar i miljön, desto mer kan vi få i oss på sikt, säger han.

Visar då Testfaktas test att förpackningsindustrin slutat använda fluorerade ämnen? Nej, menar Jonathan Benskin. Studien tyder snarare på att man övergett de gamla omstridda kemikalierna och gått över till andra – samtidigt som de gamla värstingarna alltså finns kvar i returpappret.

– Vi vet att fluorerade ämnen fortfarande används som beläggning i den här typen av förpackningar. Vi vet bara inte vilken sort eller vilken effekt de har.

Visar då Testfaktas test att förpackningsindustrin slutat använda fluorerade ämnen? Nej, menar Jonathan Benskin. Studien tyder snarare på att man övergett de gamla omstridda kemikalierna och gått över till andra – samtidigt som de gamla värstingarna alltså finns kvar i returpappret.

Detta bekräftar också en första analys av totalhalten fluor som Testfakta lät göra på några av förpackningarna. Nivåerna är så pass höga att det måste vara medvetet tillsatt, enligt Jonathan Benskin.

Idag finns det ingen särskild lagstiftning för fluorerade ämnen i matförpackningar. Danska livsmedelsverket har ett rekommenderat gränsvärde för fluor i förpackningar, men några sådana gränser finns varken i Sverige eller på EU-nivå. Det innebär att Livsmedelsverket inte gör några egna kontroller.

– Utan gränsvärden finns inga resurser till att undersöka vad den här typen av förpackningar innehåller för ämnen. Det skulle vi gärna göra annars, säger Anders Glynn, riskvärderare på Livsmedelsverket.

Professor Åke Bergman vill se en tydligare lagstiftning kring tillsatta kemikalier i livsmedelsförpackningar.

– Jag tycker det är självklart att tillverkarna ska tvingas deklarera vad förpackningarna innehåller, säger han.

Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES), Stockholms universitet har på uppdrag av Testfakta analyserat förekomsten av perfluorerade ämnen i pappersförpackningar. Totalt analyserades tre pommes frites-förpackningar och sex mikropopcornpåsar för förekomst av 36 vanligt förekommande perfluorerade ämnen, däribland PFOS och PFOA. Analysen utfördes med vätskekromatografi kopplat till tandem-masspektrometri, LC-MS/MS.

Fyra av förpackningarna har också screenats i en förstudie av UMP Analytical i USA för att mäta totalhalten fluor.

3 000 högfluorerade (perfluorerade) ämnen i omlopp.

 • Ämnena används bland annat för sina fett- och vattenavstötande funktioner.
 • Gemensamt för högfluorerade ämnen (PFAS) är att de inte kan brytas ner och att de lagras i människors och djurs kroppar under lång tid.
 • I dagsläget finns fler än 3 000 typer av högfluorerade ämnen i omlopp globalt.
 • Av dessa är PFOS och PFOA bevisligen fortplantningsstörande. PFOA är dessutom cancerframkallande och påverkar både ämnesomsättning och hormonsystem.
 • PFOS är förbjudet och PFOA kommer att begränsas inom EU. Ett antal närbesläktade ämnen är också på gång att förbjudas.

Specialregler saknas

 • Idag finns inga specialregler för matförpackningar av papp och kartong, dvs:
 • Inga gränsvärden för hur mycket av ett ämne de får innehålla.
 • Inga gränsvärden för hur mycket av ett ämne som får migrera till livsmedel.
 • Inte några regler för användning av returpapper i livsmedelsförpackningar.
 • Generellt inom EU gäller att material i kontakt med livsmedel inte får vara en fara för konsumenten eller får påverka livsmedlet på ett oacceptabelt sätt. Materialet får inte heller försämra lukt och smak.
 • Just nu utreder regeringen hur kontrollen för material i kontakt med livsmedel ska se ut.

Källa: Livsmedelsverket, kemikalieinspektionen, testfakta

Gillar