Dag 11 - Meningen bakom bloggnamnet

Jag tror att meningen bakom mitt bloggnamn är ganska lätt att förstå. My Deep Shit - Min "djupa" skit, för det är ju mest min skit som hamnar här. Anledningen till att det blev på engelska är för att det dels inte går att ha å, ä eller ö i domänen, men främst är det för att det låter mycket bättre lol. Jag tycker att namnet passar väldigt bra faktiskt, vad tycker ni?

Gillar