Happy moments - praise Him.
Difficult moments - seek Him.
Quiet moments - worship - Him.
Painful moments - trust Him.
Every moment - thank Him.
Him is God.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Islam is a way of life, try it. Islam is a gift, accept it. Islam is a journey, complete it. Islam is a struggle, fight for it. Islam is a goal, achieve it. Islam is an opportunity, take it. Islam is not for sinners, overcome it. Islam is not a game, don't play with it. Islam is not a mystery, behold it. Islam is not for cowards, face it. Islam is not for the dead, live it. Islam is a promise, fulfill it. Islam is a duty, perform it. Islam is a treasure (the Prayer), pray it.

Likes

Comments

Frågan här är inte vad du har hört andra säga om Islam, inte heller vad du har sett muslimer göra, därför att det är skillnad mellan Islam och muslimer. Skillnaden mellan en man och en fader; en man som har barn, han är en fader. Faderskap är ett ansvar, men om mannen inte bär upp det ansvaret, då är han inte en bra fader. Islam är regler och order. Om muslimer inte bär upp och fullföljer dessa order och regler, är hon eller han inte en bra muslim. Så vi kan inte jämföra Islam med muslimer.

Likes

Comments