Ovan är en för och efter bild på ett porträtt. Jag har använt mig av två ljuskällor för att få till de olika färgerna som lyser från båda hållen. Det högre ljuset är i ett mer diffust blått sken medan det röda ljuset är en större ljuskälla för att skapa kontrast med den svarta bakgrunden. Jag har inte redigerat bilden mer än att bara försöka få henne att se så "perfekt" som möjligt ut, och gjort bakgrunden helt svart.

Ovan är en före och efter bild på en produkt. Jag ville få en "drömmig" och fantasifull känsla över bilden och använde därför ett av de färgade plastarken vid fotograferingen som ett filter framför kameran för att få vattnet i koppen att skifta färg. Innan redigeringen var bilden väldigt brun och tråkig, så jag ville ändra känslan helt och höjde exponeringen och kontrast styrkan för att göra bilden ljusare. Jag ville över framhäva kontrasten mellan den vita koppen och det blåa vattnet via den skarpa kanten på koppen.

Ovan är en före och efter bild på ett försök till att skapa en känsla i en bild. Jag har lekt med perspektiv för att få fokuset att hamna på personen i bilden genom att göra henne större i jämförelse med bakgrunden. Jag har även lagt ett varmt filter på bilden för att göra den mer "välkomnande" trots att de mesta i bilden får tittaren att känna sig lite vaksam: personens blick och position är väldigt "hårda" på ett sätt, och det känns lite som att en kliver in i någon annans revir. Men ändå känns det hemtrevligt med en cykel i bakgrunden och med tanke på att vi verkar befinna oss på en gård i ett villa område med fin natur och vit snö. Jag ville leka med känslan av tvetydighet och osäkerheten på hur tittaren ska gå vidare i denna bild.

Ovan är en före och efter bild på ett försök till en hög horisont. Jag tyckte att ljuset vid hustaken och träden gav en fin kontrast mellan himmel och marken.

Ovan är en före och efter bild på träden utanför skolan. Jag ville leka med lutande linjer och färg i denna bild. Träden blir som en linje som ögonen automatiskt följer, medan den vita snön skapar en stor kontrast med det röda huset i bakgrunden.

Ovan är här också en för och efter bild på ett försök på att leka med perspektiv och linjer i en bild. Jag gillade hur taket på huset hamnade i parallella linjer med varandra, och hur personen blir i samma höjd som entrén till trädgården. Perspektivet att titta upp mot motivet skapar ett djup i bilden som inte skulle kännas av om bilden togs rakt framifrån.

Ovan är före och efter bilder på studio bilder. Jag har fokuserat på perspektiv, mönster och former i denna bild, specifikt hur ansikten kan formas olika och påverka hur en bild ser ut. Dessa ansikten anspelar på varandra för att skapa ett intressant mönster eller en form.

Ovan är en före och efter bild på ett försök att skapa en låg horisont i en bild. Jag ville även leka med linjer och perspektiv med brevlådorna i kanten av bilden. Här hamnar motivet (personen) i mitten av bilden vilket blir rätt tråkigt i foton, men jag tycker att brevlådorna skapar ett annat fokus och dynamik mellan allt som händer i bilden. Jag försökte få en låg horisont samtidigt som jag lekte med perspektiv och storlek på alla objekt, t.ex att personen är lika stor som brevlådorna, människorna i bakgrunden är väldigt små, träden är väldigt höga men horisonten låg osv.

Ovan är två exempel på före och efter bilder där jag försökt skapa känslan av rörelse och dynamik trots att det faktiskt inte är något motiv som verkar röra på sig särskilt mycket i själva bilden. Jag gillade mönstret på bakgrunden när jag rörde på kameran samtidigt som jag tog bilden och personen gick framåt. Det gav lite känslan av en film.

Ovan är en bildserie jag tagit där jag försökt återberätta en situation. Jag ville som alltid arbeta med perspektiv och linjer för att få fram mitt budskap med bilden. Jag vill inte skriva ner exakt vad jag tänker här för att tittaren själv ska kunna avgöra vad bilderna ger för känsla och meddelande.

Likes

Comments