💙 Influensan som aldrig går över.

ME är en förkortning av myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta. Encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. Sjukdomen är klassad som en kronisk neurologisk sjukdom. Många drabbade upplever att deras liv rinner dem ur händerna.

Många ME/CFS-sjuka beskriver sin sjukdom som en influensa. Förutom att den inte går över. De flesta insjuknar plötsligt efter en infektion och blir aldrig mer friska. I Sverige är vi omkring 40 000 kvinnor, män och barn som har denna kroniska, neurologiska sjukdom.

Ingen vet exakt varför man får ME/CFS men forskare har hittat ett stort antal avvikelser i bland annat hjärna, immunförsvar och muskelfunktion. Några möjliga behandlingar är på gång och det verkar som att två av tre blir bättre eller symptomfria av samma immunpåverkande mediciner som används vid MS och lymfcancer. Tyvärr går forskningen långsamt eftersom det saknas pengar.

ME/CFS-sjuka i Sverige står ofta utan både diagnos och behandling, trots att sjukdomen är vanligare än MS och räknas som en av de mest funktionsnedsättande. I genomsnitt har ME/CFS-patienter lägre fysisk funktion än hjärtpatienter, MS- och cancersjuka. Idag slussas patienterna runt i vården och behandlas av läkare som varken kan ställa rätt diagnos eller sätta in rätt behandling. Det är kostsamt, både för samhället och patienten som ofta blir sämre när de inte får rätt hjälp. Det är dags landstingspolitikerna uppmärksammar ME/CFS. Det är dags att vi får hjälp!
ME/CFS-sjuka slussas runt i vården och behandlas av läkare som varken kan ställa rätt diagnos eller sätta in rätt behandling.

Det hemskaste är att de flesta läkare och sjuksköterskor inte vet vad ME är!

Tidigare kallades ME för kroniskt trötthetssyndrom, en benämning som vi med ME bestämt avråder alla från att använda.
-Det är som att säga att en cancerpatient är sjuk i illamående. Kronisk trötthet är ett av mina symtom.

Man vet inte vad ME beror på och det finns ingen bot. Det som erbjuds är behandlingar som lindrar symtomen och råd för att hitta en bra balans mellan aktivitet och vila.
– Pacing är det viktigaste, att aldrig använda mer än 70 procent av sin energi.

💙 Satsa på forskning om ME/CFS!

Den 12 maj är det internationella ME/CFS-dagen. Världen över uppmärksammas en grupp svårt sjuka patienter som ofta står utan både korrekt diagnos och behandling.

ME/CFS är en neurologisk sjukdom och biomedicinsk forskning kring sjukdomen har bland annat funnit avvikelser i nervsystem, immunförsvar och hormonsystem. Sjukdomen är kronisk, men pågående forskning ger hopp om bättre och effektivare behandlingar i framtiden. Tyvärr går det långsamt eftersom det saknas forskningsmedel.

ME/CFS-sjuka i Sverige står ofta utan både diagnos och behandling, trots att sjukdomen är vanligare än MS och räknas som en av de mest funktionsnedsättande. I genomsnitt har ME/CFS-patienter lägre fysisk funktion än hjärtpatienter, MS- och cancersjuka.

Varför satsar inte Sverige på forskning om ME/CFS? Specialsatsningar i andra länder, som Norges satsning på studierna av rituximab mot ME, har gett goda resultat. Sverige har flera duktiga forskare som redan har hittat avvikelser i ryggmärgsvätska, tecken på autoimmunitet mot mitokondrier etcetera. Det är dags att inse hur mycket vår sjukdom kostar, både samhället och oss som är sjuka, och börja forska!

Ingen vet exakt varför man får ME/CFS, men forskare har hittat ett stort antal avvikelser i bland annat hjärna, immunförsvar och muskelfunktion. Några möjliga behandlingar är på gång och det verkar som att två av tre blir bättre eller symptomfria av samma immun- påverkande mediciner som används vid MS och lymfcancer. Tyvärr går forskningen långsamt eftersom det saknas pengar.

Många ME/CFS-sjuka beskriver sin sjukdom som en influensa. Förutom att den inte går över. De flesta insjuknar plötsligt efter en infektion och blir aldrig mer friska. I Sverige är vi omkring 40 000 kvinnor, män och barn som har denna kroniska, neurologiska sjukdom.


💙 Fakta om den neurologisk sjukdom ME/CFS

ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome) klassas som en neurologisk sjukdom.

ME är en förkortning av myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta. Encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. Sjukdomen är klassad som en kronisk neurologisk sjukdom.

ME drabbar både män, kvinnor och barn, men det finns en överrepresentation hos kvinnor i åldern 25–40 år. Bara tio procent tillfrisknar helt, men många blir lite bättre med tiden. Prognosen är bättre för barn och ungdomar.

ME-sjuka beskriver en extrem fysisk och mental utmattning, ofta i kombination med symtom som feber, muskelsmärta, återkommande infektioner, sömnstörningar och problem med koncentration och minne. Besvären försämras av ansträngning. Depressioner kan uppkomma till följd av isolering och försämrad livskvalitet.

💙 ME kan börja med en infektion

Ofta börjar myalgisk encefalomyelit, ME, med en kraftig bakterie- eller virusinfektion. En hypotes inom aktuell forskning är att vissa har ett medfött känsligt immunsystem och kan utveckla en autoimmun eller autoinflammatorisk process efter vissa infektionssjukdomar. Då angriper immunsystemet den egna kroppen.

Personer med extrem och oförklarlig trötthet i mer än sex månader kan bli utredda för ME. Diagnos ställs genom att vissa kriterier är uppfyllda och andra sjukdomar med liknande symtom uteslutits genom en noggrann utredning. Dock har få läkare kunskap om ME. På webbsidan viss.nu står vad primärvården förväntas göra i grundutredningen av en patient som misstänks ha ME.

💙 Patientorganisation

Riksföreningen för ME-patienter är en ideell förening med syfte att öka kunskapen om sjukdomen myalgisk encefalomyelit, ME. De ger även stöd och råd till drabbade och deras anhöriga. Föreningen har närmare 1 800 medlemmar. Läs mer på www.rme.nu.

💙 Forskare söker diagnosverktyg

I början av året startade ett nytt forskningssamarbete mellan Akademiska sjukhuset, Karolinska institutet och ME/CFS-mottagningen vid Neurologiska rehabiliteringskliniken Stora Sköndal. I gruppen ingår Uppsalaforskarna Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi och Jonas Blomberg, professor emeritus i klinisk virologi. De ska leta efter proteinförändringar i ryggmärgsvätska och antikroppar mot virus och bakterier, så kallade biomarkörer, i blodprover från ME-patienter. Syftet är att få fram verktyg för att ställa diagnosen ME (myalgisk encefalomyelit).

💙 Florence Nightingale kan ha haft ME

Den 12 maj är det internationella ME/CFS-dagen, på Florence Nightingales födelsedag. I 35-årsåldern blev Florence kroniskt sjuk i en sjukdom som liknar ME/CFS. Resten av sitt 90-åriga liv tillbringade hon i stort sett sängliggande.

Källa: rme.nu.

💙 Min berättelse

Svårt att förklara för någon som inte har en aning. Det är en daglig kamp att ha smärta eller illamående på insidan medan du ser bra ut på utsidan.

Det är ständigt en allmän sjukdomskänsla, Jag blir helt slut i kroppen, får yrsel och huvudvärk. I början försökte jag träna för att bli piggare, men jag blev bara sämre.

Jag insjuknade efter att haft en långvarig förkylnings influensa som övergick till maginfluensa och slutade med en övre luftvägs inflammation i halsen 2007.
Efter de återhämta jag mig aldrig. I början försökte jag arbeta som vanligt i ett skolbibliotek, men om de inte sluta med att jag fick feber så kräktes jag när jag kom hem pga överansträngning. Jag hade alltid huvudverk till att de slog ut i full migrän attack. Jag fick alltid ont i halsen av minsta lilla ansträngning och jag var mer sjukskriven en på arbetet. Efter arbetet eller en privat sak så slutade de med att jag däckade i sängen eller soffan med feber.
När till sist sommarlovet och semestern kom så va de som proppen gick helt, de fanns ingen energi till någonting. Den sommaren sov jag bort, i ett mörkt rum där jag hade stängt ute alla ljud och ljus med ögonbindel och hörselskydd, för nu började jag bli känslig för ljus och ljud.
De tog självklart på förhållandet då mannen bara trodde jag var lat.
Jag försökte komma tillbaka till arbetet på mindre tid efter sommaren.
Men efter ett tag vart jag sjukskriven för utmattningsdepression.
Nu var jag långt ner på skalan över ME patienters mående(men jag var ju endast utmattad).
När jag hade börjat återhämta mig igen, men ändå var jag inte tillbaka till mitt gamla jag, så försökte jag i omgångar att ta mig till arbetet, men bara att ta mig till arbetet kommunalt gjorde att jag vart helt slut fysiskt och psykiskt.

Jag tror de var runt 2008 som jag av en händelse råkade titta på programmet Sofias änglar och i det programmet tog de upp om en man som hade alla symtom som jag kände igen mig i och han fick sedan veta att han hade diagnosen ME/CFS.
Så nu började jag googla på den diagnosen och allt stämde in på mig.
Sen skulle jag bara få min husläkare att vilja göra en diagnos undersökning.

De tog nästan 4 år innan jag fått rätt diagnos, jag misstänkte redan 3 år innan att de var Me/Cfs jag hade. En läkare sa att inte diagnosen fanns, fast den den är godkänd av Who (Världshälsoorganisationen) och har en egen kod.
En sjukjumnast sa att jag behövde träning en gång i veckan, de slutade med att jag blev så dålig fysisk att jag blev liggandes till nästs vecka i influensa liknande symtom.
Min husläkare skickade mig till en intensiv utbildning inom GET på karolinska för smärt patienter på 100% för smärt rehabilitering, vid den tiden klarade jag inte ens av att arbeta 25%. Träningen för mig var att bara ta mig till till utbildningen. Dagarna gick ut på att träna på gym, varmvattenbad tills kroppen sa i från. Lära mig mindfullnes och massa annat dravel som bara gjorde mig sämre.
De slutar med att jag måste avsluta utbildningen 2 veckor tidigare, jag hade ju inte ens lyckats vara där alla dagar eller klara av hela dagen. För nu var jag sämre en innan jag kom till utbildningen, jag gick till och med på kryckor för att hålla upp kroppen, som har blivit helt trasig i muskler.
Efter de blev jag liggandes i sängen i 4 månader och sov i stort sätt hela tiden och hade då inte kvar något immunförsvar så jag åkte på alla vanliga sjukdomar, men blev sämre en vanligt, jag var så utmattad att jag inte ens hade energi att äta. Som minst vägde jag 43 kg på 1,76 cm.
Till sist gick läkaren med på att utreda mig för Me/cfs och 2011 fick jag diagnosen.

Jag vet att jag inte är ensam om denna behandling inom sjukvården. De gäller inte bara Me/Cfs patienter utan även andra kroniska smärt patienter.
I dag utbildas inte läkare inom kronisk smärta sjukdomar när de utbildar sig till läkare. Mellan fem och 7% av befolkningen lider av svår kronisk smärta. Det är över en halv miljon människor och dubbelt så många som exempelvis diabetiker.

Idag går dagarna ut på att försöka sova på rätt sida om dygnet, annars är de så lätt för mig att ställa om dygnet och vara vaken på natten och sova på dagen.

Idag är jag heltids sjukskriven och skulle egentligen ha blivit utskriven från FK för tredje gången i mars, men i februari i år tog politikerna beslutet att ta bort den bortre gränsen.

Nu har jag ansökt om sjukersättning (tidigare kallar sjukpensionär) på 50%. De skickades in i juni 2016, nu har jag fått reda på att FK vill göra sin försäkringsmedicinsk utredning (TMU) aktivitetsförmågeutredningar (AFU) och särskilda läkarutlåtanden (SLU). Jag har läst och hört så mycket om folk med ME som blivit 10 gånger sämre. Nu har jag väntat i ett år utan att fått höra något.
Resterande av tiden är min tanke att vara sjukskriven. Men då lär jag troligen bli av med jobbet.

Även om jag är heltid sjukskriven så har jag möjlighet att ta mig till min arbetsplats en dag i veckan beroende på hur jag mår och kan då hjälpa till i skolbiblioteket. Jag ska då vara på arbetet senast kl 11 och så får jag arbeta under 2 timmar och ta pauser som jag behöver. De ska inte räkna med mig. De är som social träning. Jag trivs väldigt bra att arbeta på skolbiblioteket, det en lugn arbetsplats och arbetsuppgifterna är olika. Chefen har sett till att fixa bättre belysning för mig, då jag inte tål lysrörs belysning, ett speciell data skrivbord, tangentbord och stol.
Jag har vart på samma arbete sen jag gick ut gymnasiet 96. Istället för att byta arbetsplats när jag har tröttnat eller behöver ombyte så har jag bara byt arbetsuppgifter eller avdelning på skolan där jag är anställd och nu är jag i skolbiblioteket.

Just nu tar jag en dag i taget och är inte sängbunden, men måste planera mitt energi konto för varje timme och dag.

💙 En bägare om dagen

Tänk dig att du varje dag har max en bägare du kan fylla med aktiviteter, ibland är bägaren stor som en temugg och ibland är den som en liten äggkopp. Du vet aldrig när du vaknar vilken sorts bägare du har idag.


Har du tur och får en ordentlig natts sömn så töms bägaren under natten men om du har otur och kroppen bråkar lite extra mycket så att du inte kan sova så kanske bara halva bägaren töms.


Det kan betyda att du när du vaknar bara har en halv äggkopp att fylla med aktiviteter den dagen. Och med aktivitet menar jag allt som att stiga upp ur sängen, klä på dig, äta mat, svara i telefon mm.


De dagar du bara har en halv äggkopp att använda dig av så fylls bägaren väldigt fort och om du gör minsta sak för mycket så rinner bägaren över. När bägaren rinner över så drabbas kroppen av något som vi sjuka ofta kallar krasch.


Då ökar alla symptom som värk, yrsel, hjärntrötthet, migrän, dimsyn, darrighet, domningar mm och dessutom så har du kanske bara en fingerborg att fylla med aktiviteter de närmsta dagarna.


När du då äntligen har en tom temugg att fylla en dag så är det väldigt svårt att inte helt plötsligt göra allt det där du saknar att göra dagarna då bägaren är liten som en äggkopp. Det behöver inte vara några avancerade saker utan en så enkel sak som att duscha eller plantera om en liten blomma men om du inte är försiktig så svämmar även temuggen snabbt över och det kan dröja flera månader innan bägaren blir större än en äggkopp igen.


Det är jättesvårt att veta från dag till dag vad du orkar eller inte orkar men ibland måste du faktiskt få offra flera dagars eller till och med flera veckors bägare för att kunna ta dig ut på stan och kanske ta en fika med en vän.


Tyvärr förstår inte alla i din omgivning hur mycket det kostar dig och de anklagar dig för att överdriva dina symptom eller att du söker uppmärksamhet eller till och med för att vara hypokondriker. Du försöker att strunta i alla dumma och elaka kommentarer fast de gör ont. Du vet ju själv att du absolut inte överdriver några som helst symptom, snarare brukar du försöka släta över och låtsas som att du mår bättre än du gör 💙

(Infon är tagen ifrån bloggen MittlivmedME)

Men vad kan då en vän, bekant eller familjemedlem göra?

Börja med att lita på mig och att min sjukdom finns. Läs och ta in information om sjukdomen för att få större förståelse💙💙💙
Här har jag delat upp mina olika symtom:

💙GENERELLA SYMPTOM

Fördröjda reaktioner på fysisk ansträngning eller stressande händelser
Svettningar
Feberkänsla
Kalla händer och fötter
Låg kroppstemperatur
Nedsatt immunfunktion
Lågt blodsocker
Lågt blodtryck
Kraftlöshet
Oförklarlig viktuppgång eller viktnedgång
Sug efter kolhydrater och choklad
Huvudvärk och migrän
Lätt till svår smärta som flyttar sig runt i kroppen
Stelhet (speciellt morgonstelhet är vanligt)
Muskelkramper/-spasmer
Diffus svullnad i kroppen (synlig svullnad el. en känsla av svullnad)
Ländryggssmärta

💙SÖMNRELATERADE SYMPTOM

Lätt eller avbruten sömn, icke välgörande
Insomnia
Trötthet/utmattning
Känsla av "fallande" vid insomnandet
Krampande muskler nattetid
Tandgnissling
Jag känner sig inte utvilad efter sömn
Störningar i antalet sömntimmar/störningar i dygnsrytmen.
Insomnia (svårigheter att somna)

💙MAG- OCH MATSMÄLTNINGSRELATERADE SYMPTOM

Uppblåsthet och illamående
Magkramper
Bäckensmärta

💙KOGNITIVA SYMPTOM (Fibromyalgi och ME dimma)

Svårigheter att hitta ord
Förvirring
Försämrat närminne
Koncentrationssvårigheter
Svårigheter med att prata högre en viskning
Stammar

💙SENSORISKA SYMPTOM

Känslighet för tryck, temperatur och fuktighet
Ljuskänslighet
Ljudkänslighet
Försämrat mörkerseende
Sensorisk överbelastning (när sinnena ger för mycket information)
Parestesi (onormala känsloupplevelser) – känslor av domningar, stickningar och sveda i armarna och ansikte.

💙NEUROLOGISKA SYMPTOM

överkänslighet för beröring
Yrsel
Dåligt balanssinne

💙KÄNSLOMÄSSIGA SYMPTOM

Panikattacker
Lätt för att falla i gråt
Odefinierad ångest (som inte har samband med en situation eller ett objekt)
Häftig ångest
Humörsvängningar
Oförklarlig irritation

💙HJÄRTRELATERADE SYMPTOM

Hög vilopuls
Snabb, orolig och ojämn hjärtrytm
Smärta som liknar den vid hjärtattack - (ofta beroende på inflammation mellan bröstben och revben)
Kommer lätt upp i för hög puls av vardagliga situvationer.
Försämring vid värme tillsammans med ansträngning som vid en duch

💙HUD-, HÅR OCH NAGELRELATERADE SYMPTOM

Lätt för att få blåmärken och skärsår
Tillfälligt håravfall
Brännande och stickande klåda över kroppen vid överansträngning
Eksem

💙ÖVRIGA SYMPTOM

Intolerans mot alkohol
Väderväxlingar
Regn, kyla och blåst inverkar ofta negativt på fibromyalgiker. De flesta, men inte alla, mår bättre i värme.
Ängslan och oro
Jag påverkas när något oväntat inträffar.

💙STRESS

Hos mig ökar både värk och trötthet om jag utsätts för någon typ av psykisk press.

💙 STATISK BELASTNING

Det kan vara oerhört tröttande att bära saker, även om de är lätta.
Repetitivt arbete
Att ofta upprepa en rörelse kan vara mycket svårt, till exempel hänga tvätt, skala potatis eller plocka ur diskmaskinen.
Fysisk aktivitet
Hård fysisk aktivitet inverkar mycket negativt på mig.
Utmattning oförlarlig ihållande eller ständigt återkommande utmattning, både fysisk och mental, som är avsevärt nedsättande för aktivitetsnivån.

💙 NEUROLOGISKA/KONNEKTIVA MANIFESTATIONER

Förvirring
Koncentrationssvårigheter
Försämrat korttidsminne
Svårigheter att processa information
Tappar ord
Överkänslighet mot ljud och ljus
Halsont
Ömma lymfkörtlar
Muskelvärk
Ledvärk, utan svullnad eller rodnad
Huvudvärk, av ny typ
Sömnproblem


💙Sjukdomskänsla/utmattning/symptomförvärring efter ansträngning onormal fysisk och mental uttröttbarhet, även efter liten ansträngning.
Snabb muskulär och kognitiv utmattning, tillsammans med en tendens att mina tillhörande symtom förvärras.
Onormalt lång återhämtningsperiod, ofta längre än 24 timmar.


💙Smärta i muskler och/eller leder, ofta utbredd, och/eller en signifikant huvudvärk av ny typ, nytt mönster eller ny svårighetsgrad.Jag skriver inte detta blogginlägg för att få sympati, utan för att att sprida mer kunskap och förståelse om denna osynliga kroniska sjukdomen ME.

Dela gärna blogginlägget på eran sida för att sprida informationen.

Vill ni läsa mera om min historia med ME så finns det inlägg i de vänstra fältet under namnet ME/CFS.

Man kan även hitta en massa information på riksföreningen för ME patienter på RMETagga med #meimaj & #beblueforme

Flytta din blogg till Nouw - nu kan du importera din gamla blogg - Klicka här

Likes

Comments

Jag älskar orkidéer när de blommar, mindre roliga att ha i framme när de endast består av blad.

Jag har testat alla olika metoder som finns, som försök med både växtnäring och byte av jord och plats. Utan att få de att blomma om oavsett vad och hur jag en gör. så många orkidéer har fått stå gömda bakom gardiner eller blivit slängda.

Sen fick jag tipset att testa vattenkultur alt semi - vattenkultur. Jag läste på om de olika sätten på denna sida. Här får man hjälp och stöd vid ev frågor.

Jag började med vattenkultur dock fungerade detta inte för mig, så jag gick över till semi vattenkultur. Som har fungerat jätte bra för mig och äntligen har jag fått orkidéerna att blomma om och om igen.

Blommorna ska stå i glaskrukor/vaser. Om man använt samma krukor/vaser sen innan med barkmetoden behöver dessa diskas ur ordentligt med diskmedel, gärna ställa i diskmaskin. De krukor jag bl.a. Använder är de frostade glaskrukorna nedan, inköpta på Ikea.

Fördelen med denna metod är att man alltid ser hur rötterna ser ut.
Ex så hade jag en orkidé som jag verkligen hade skött med nya barkmull för orkidéer, speciell mossa mm, men den blommade aldrig om.
Nu när jag tog upp den var alla rötter mjuka och slemmiga.

Jag började med att ta upp alla mina orkidéer ifrån all bark ur krukan, se till att all bark från alla rötter inkl annat som skumgummi som den verkar ha blivit planterad i måste bort. Därefter sköljde jag rötterna i ljummet vatten så att alla jord och bark rester försvinner.

Innan jag började klippa rötterna och mellan varje blomma har jag låtit saxen stå i ett glas med alkohol för att döda ev sjukdomar.

Jag började med att klippa bort alla rötter som var slemmiga och mjuka, på visa slutar det med att jag bara har en liten hård grön rot kvar.

Första bilden under denna text visar hur slemmiga och trådiga rötterna är innan klippning.

Andra bilden visar de ynka få rötter som var kvar.

Tredje bilden visar nya gröna färska rötter som är på väg ut efter drygt ett år den har även lyckats få en stängel, men där har de tagit för mycket energi för plantan, så stängeln har börjat torka.
Den orkidé som mådde bäst är den som ligger till vänster på bilden nedan, det kan man se på rötterna då de är hårda gröna rötter, plus att de har redan börjat att knoppa, den fick även i blom efter att jag fixat med plantan, själv trodde jag att knopparna skulle falla av pga chock, då man bör vara varsam att börja med denna metod om orkidén blommar. Men denna blommade jättefint.

Först hällde jag upp vatten som jag lärt stå ett dygn, för att vattnet ska bli mjukare och inte för varmt eller kallt.

När jag häller vatten i växtens kruka/vas tar jag först ut orkidén ur behållaren, här bör man vara försiktig så att rötterna inte fastnat i bottnen. Detta gör jag för att det inte ska stänka upp eller hamnar vatten i bladrosetten.

Växten får därefter stå med rötterna i 2-3 cm vatten och i mitt hem står de i ca 3-4 dagar i vatten, här ska man se till så att inte vattnet går upp till plantans hals, precis där blad och rötter möts, för då kan de bli rotblötta och plantan tappar då sina blad. Därefter häller jag ut vattnet och rötterna får torka resterande dagar av veckan.
Hur många dagar du väljer beror på låter dom stå så i 3-5 dagar beroende på hur varmt och fuktigt det är inomhus.

Efter en månad lätt jag plantorna få näring, då inte det inte ska bli för stor chock för växten. Hur ofta jag ger näring har jag inte hittat något mönster ännu, men inte mer en varannan månad.

Emellanåt blir bladen dammiga då tar jag en ny fuktig disktrasa alt en baby servet och torkar av lätt och försiktigt.En del av rötterna får sticka upp ovan vattnet, precis som de gör när de står i jord.

Jag är riktigt nöjd med resultatet och bara på ett år har en blomma, blommat tre gånger och av tre st orkidéer har två blommat, den ena är för liten fortfarande för att blomma.

Denna semi-vattenkultur har jag rekommenderar till vänner och familj och nu till dig som läser detta blogginlägg.

Att det fungerar är kanske inte så konstigt med tanke på att orkidéer växer naturligt i regnskogen med rötter ovan jord eftersom de vill ha mycket ljus. Men de hittas även på klippor där det finns fukt och näring och regnvatten rinner över rötterna.

Jag har fått stor hjälp ifrån facebookgruppen "orkidéer i vattenkultur".
https://www.facebook.com/groups/1206027922802573/

Likes

Comments

Nu är min trädgårdsdamm 5 månader gammal och jag och fiskarna stormtrivs.
När dammen gjordes iordning räknade jag på hur många kubik och stor dammen kunde bli med uträkning ifrån den filter och uve lamp pump jag har.
Däremot måste man räkna med antalet mängd fiskar och jag har på tok för mycket fisk. Sen har jag ännu inget skydd mot solen. Jag har väldigt mycket växter, men ändå fick jag svävaralger. Svävaralger är så små att det inte går att se dem. Men de kan växa till i sådant antal att vattnet färgas grönaktigt så att det inte går att se var sig fiskar eller dammbotten. Det är mycket vanligt att man får problem med grönt vatten - som det också brukar kallas - någon gång under säsongen.
Med ett dammfilter som har ett tillräckligt kraftigt UVC-ljus kan man garantera klart vatten fritt från svävalger. Man kan också delvis förebygga problemen genom att anlägga dammen där det är högst 6 timmar solljus per dag, gräva dammen ordentligt djup och plantera mycket vattenväxter samt skugga vattenytan med kraftiga näckrosor och flytväxter.
Det förekommer att svävaralger växer så fort att en behandlign med algmedel inte ser ut att ge någon effekt. Samma sak kan gälla för ett UVC-filter som kopplas in när dammen redan har grönt vatten. Om tillväxten av alger är lika stor som UVC-filtrets kapacitet att döda dem så märks ingen effekt. Lösningen är då att samtidigt behandla dammen med algmedel mot svävalger. Men man kan naturligtvis också tänka sig att välja ett UVC-filter med extra hög kapacitet. Nu ville jag försöka göra något åt svävaralgerna utan att använda kemikalier som algmedel och hade hört talas om förfilter, så jag läste på och tittade på olika Youtube klipp.

Innan jag kom igång med att göra förfiltret hade jag även börjat få trådalger i vattenfallet och det ville jag inte få ner i själva dammen.Då trådalger kan vara ett riktigt gissel i en trädgårdsdamm. Eftersom dessa alger trivs i relativt rent vatten kan de vara svåra att bli av med även om man har ett ordentligt dammfilter. Ofta ser man dem i bäckfåror där vattnet är grunt, strömmande och utsatt för mycket solljus.
Ibland fungerar det bra att mekaniskt ta bort trådalgerna med en en håv eller en pinne, men om de sitter fast på botten kan det vara svårare. Med en dammsugare för trädgårdsdammar går det att suga upp en hel del. Jag använde mig av en rotborste i mitt vattenfall som är gjort utav gjutna rabarberblad. Här kan ni läsa hur jag gjorde dessa.

När man gör ett förfilter behöver man främst ett kärl av något slag där ens pump får plats. Sen kan man köpa ett nytt filter alt ta saker hemifrån som är gjorda av polyester, det får inte innehålla bomull, har för mig att bomullen hjälpte till att öka alger eller så kläggades de ihop fortare. Man kan använda saker som polyester svampar, polyester kudden eller täcken. Själv köpte jag mitt på Hornbach.
Därefter tog jag en gammal förvaringskärl från Ikea och borrade hål i den med en hålsåg. Efter att gjort rent filtret och höljet runt uvelampan på pumpen ställde jag pumpen på ett filter, lindade in pumpen med filtret och såg till att vattnet måste först passera förfiltret innan de når filtret inuti pumpen. För att filtret ska sitta på plats kan man använda rör av plast, sten men jag använde mig av det jag hade hemma som var ett rostfri rör och därefter hjälptes vi åt att spänna kärlet med ett rep för att inte vattnet skulle sippra igenom ingångar utan att gå igenom förfiltret.

Därefter ställe jag ner kärlet försiktigt på ett par stenar på bottnen så att inte allt slam från bottnen hela tiden sögs in i pumpen.

Efter att jag bytt 10% av vattnet efter halva veckan som förfiltret vart i såg man ner i dammen på flera cm djup. Men jag såg redan skillnad på ytan efter 3 dygn. Efter ca 2 veckor ser jag ner till dammbottnen någorlunda så att jag åtminstone ser de kärl som näckrosorna står i.
Jag är grymt nöjd med resultatet och rekommenderar andra att testa innan man börjar använda medel.

Likes

Comments

Jag älskar MAX jordgubbs🍓 lyx milkshake, men man kan göra egna hemma lika goda.

Du behöver:

Färska jordgubbar🍓

Mjölk

Vaniljglass

Färdig sprej grädde

Till två glas behöver man 1 liter jordgubbar på bilden har jag två liter färska jordgubbar.

Mixa allt jordgubbar till en slätt smet och häll därefter i ca 5 dl mjölk eller mer berodde på smak och mixa blandningen.

Därefter tillsätter jag ca 4 skopor vaniljglass eller mera berodde på smak och mixar allt.

Och häller upp i stora glas och sprutar på sprejgrädde.

Avnjuts med hjälp av sugrör.

Hoppas de kommer kommer smaka sommar i munnen🍓

Likes

Comments

Jag har aldrig gjutit rabarber blad och har ingen större erfarenhet av att gjuta överhuvudtaget.

Så detta blir på försök.

Tanken är att jag ska ha dessa som vattenfall till trädgårdsdammen.

Idag har jag ett rabarber blad till vattenfallet som en vän till mig har gjort.

Det behövs bara en liten sandhög, ett rabarberblad och en säck finbetong. Betong är ett starkt material som tål vintern men vill man vara på säkra sidan kan man tömma rabarberfatet och lägga det upp och ner när hösten kommer.

Material

Ett vackert rabarberblad, utan skaft

Sand

Finbetong, finns på byggmarknaden

Plast eller stor plastpåse

Verktyg

Spade att blanda betongen med

Hink att blanda betongen i

Handskar

Kniv

BlomsprutaJag hämtade rabarberblad hos en granne som hade jättestora rabarber blad med jättefina och grova fiberådror på baksidan för de är dom man vill komma åt.

Jag la plast på bordet, som vaxduk eller en svart plastpåse för att sedan göra stora sandhögar,

Sen la jag rabarberbladet med ådringarna uppåt.

Till första bladet behövde jag i stort sätt hela säcken av betong.


Tänk på att ALLTID ha handskar på när man hanterar betong, då betongen kan vara frätande mot huden.

Här är måtten på den finbetong som jag använde.

3liter vatten till en hel säck

1.5 liter vatten till en halv säck

Dela säcken på fyra delar så behöver du ca 7.5 deciliter vatten.

Jag började med 1,5 liter blandning för de är ganska tungt att blanda om man inte har en borrmaskin med visp.

Jag använde en färgpinne och en mindre spade att röra om.

Gör så här:

1. Gör en flack kulle av sand, ungefär så stor som rabarberbladet. Det går att arbeta direkt på gräsmattan men det är bättre att ha en masonitskiva eller liknande under sanden eftersom det blir en del spill när man gjuter betong. Ju högre kullar av sand desto djupare grop i bladet blir det.
Jag märkte att när sanden var lätt fuktig var de lättare att forma högen.
Själv hade jag tidningspapper samt en gammal vaxduk eller svart plastsäck.

2. Lägg rabarberbladet över kullen med baksidan, den sida där nerverna är tydligast, uppåt. Ös upp några liter betongpulver i en hink. Använd ALLTID handskar när man hanterar betong, då betongen kan vara frätande mot huden. och undvik att andas in röken från den torra betongen. Häll i lite vatten i taget och rör om tills blandningen är som en tjock, trögflytande gröt.

Här är måtten på den finbetong som jag använde.

3liter vatten till en hel säck

1.5 liter vatten till en halv säck

Dela säcken på fyra delar så behöver du ca 7.5 deciliter vatten.

Jag började med 1,5 liter blandning för de är ganska tungt att blanda om man inte har en borrmaskin med visp.

Jag använde en färgpinne och en mindre spade att röra om.

3. Häll ett 3-4 cm tjockt betonglager över rabarberbladet. Räcker inte betongen är det bara att blanda till ny. Tänk på att lägga ett tjockare lager i bladets kanter där den är som svagast, mina är ca 5-6 cm.

4. Forma en liten, vågrät platå överst, så att rabarberfatet kan stå stadigt, när det är färdigt.

5. Täck kullen med plast och låt betongen bränna i två dygn, pga att de ska bränna långsamt och för att inte smuts ska fastna i betongen. Lyft på plasten och duscha eller vattna med vattenkanna ibland. Glöm inte att spola av hink och redskap innan betongen bränner fast.6. Ta bort plasten, vänd på fatet och dra loss rabarberbladet. De tjocka nerverna kan sitta fast i betongen men torkar efterhand och ramlar bort. Jämna eventuellt till fatets kanter med en kniv. Duscha eller vattna fatet, täck med plasten igen och låt det härda ytterligare ett par dygn.

Jag har även testat att sätta en bit slang så att de lättare blir att sätta ditt pumpslangen snyggt. Så jag satte betong runt slangen.

Färdiga resultat och jag är jätte nöjd.

Likes

Comments

Nu är vi i mål. Vi klarade det! Det har verkligen varit blod, svett och tårar.
Add, atypisk autism och dyslexi är inga direkta vip-biljetter i skolan.

Jag minns de dagen du skulle börja första skoldagen, båda gick vi där på skolgården, han som förväntansfull, nervös och glad, så som jag.
Jag kommer ihåg hur vi pratade om att alla barn var nog lika nervösa även nya fröken.
Innan sommaren hade vi fått möjligheten att själva möta fröken och se hur lokalerna såg ut, bara för att lugna alla dina tankar och undringar.

Det är så otroligt sorgligt när jag tänker på hur den känslan han bar på sakta men säkert rann ur honom.
Att möta motgångar och kämpa i motvind blev din vardag redan i tidig ålder.

Jag insåg så småningom att det här blir tufft, men jag är tuffare, för jag hade inget val.

Problemet med en sån här situation är att det handlar om honom, och han var inte lika tuff, helt utan teflon att handskas med en massa motgångar och kampen mot de mörker och elände som kan serveras i livet.

Han är mitt kryptonit, när det gör ont i honom gör det ont i mig.

Men jag har inte tappat bort mig under resan, han har inte tappat bort sig. Han har lärt sig den hårda vägen, han har blivit tuffare och teflonen har vuxit fram och skyddat honom. Det har vid några tillfällen varit helvetet på jorden men vi har brutit ihop och gått vidare.

Han har blivit äldre, jag har blivit äldre. Vi har lärt oss så otroligt mycket under den här tiden. Om oss själva men även om oss som team.

Jag tänker på alla de "mini föreläsningar", handledningar, 100tals mail, hot om skolverk och alla möten som funnits under åren. Jag har alla mail sparade och alla möten dokumenterade. Jag lärde mig den hårda vägen redan första halvåret, allt ska finnas på pränt annars har det aldrig hänt...

Nu står vi här idag. Han klarade grundskolan. Jag är så otroligt stolt över honom, över mig själv och över oss.

Jag vill tacka min älskade man som aldrig nånsin tvivlat på min kompetens och kraft och som alltid funnits för oss 100%.

Jag älskar er 💕 och till min son vill jag säga Grattis, du gjorde det, du klarade det -faan, va du duger! Jag älskar dig 💕 Alltid.

Efter sommaren är vi laddade och redo att ge oss in i gymnasiets värld och vi är taggade, tillsammans klarar vi även detta.

"Tigrinnan skyddar alltid sina barn oavsett konsekvenser. Om det så innebär hennes död"

Likes

Comments

Under några år har jag haft en mindre trädgårdsdamm som vart en färdig formgjuten damm på 250 liter, 1,3 meter lång, 1 meter bred och 45 meter djup med ett likadant vattenfall på 26 cm.

Bilden ovan visar hur jag hade det förra året.

Skålen som står i är en fisktorn som jag skapat av en guldfiskskål och en speciell ställning som min man gjort på jobbet. Se ställning här.

Nedan är en bild på hur stor plats dammen tar innan alla växterna tar sig runt omkring och den röda markeringen är ett ungefär hur jag vill ha den nya dammen.

Men har man en gång börjat med en liten damm, så vill man ha större damm.

Jag fick idén av min granne som också har damm att de skulle vara snyggt att flytta dammen närmare trallen, men då tänkte jag om jag ändå ska gräva upp den andra dammen, så kan jag ju göra den större...

Nu var de bara dags att övertala mannen...

Den 1 maj 2017 började min man och granne och gräva ut dammen, efter att jag räddat blommorna runt omkring den gammla dammen.

Men så fick jag den brite idé att om jag skulle göra djurhållet djupare genom att ta bort lite sprängsten, tyvärr blev de som en grotta och då blev de ju tyvärr så överdelen lätt kan ramla ner under dammduken och de vore väldigt dumt.

Troligtvis och förhoppningsvis har grannen lyckats lösa min tabbe.

Hon fixade de med hjälp av väckad takpapp och fyllde på med grus, sten, lerjord bakom som därefter vattnades på för att de skulle fästa bättre och därefter sand innanför och så la vi på remsor av en gammal matta över de hårdare och vassare kanterna och därefter la vi på mer sand utanför för att de skulle trycka till ordentligt och la ut resten av sanden över hela dammbottnen och vattnade med mist över sanden så de skulle fästa bättre.

Därefter la vi på skyddsduken och därefter dammduken.

De var inte de lättaste arbetet att fixa till dammduken då den för de första var väldigt stor och pga av den lilla yta vi hade att stå på, för vi ville stå så lite som möjligt på dammduken. Men de är bättre att ha för mycket dammduk en för lite.

Medan vi fixade dammdukens veck gjordes detta under tiden som vattnet fylldes på. Då är de lättare att fixa beroende på hur tyngden av vattnet trycker till duken.

Lite tips innan du ska bygga din damm.

De är bra att tänka på att inte ha för vassa svängar och för många, de blir svårare att få dammduken att ligga snyggt och de samlad mycket skräp. Så runda svängar är att föredra.
Sen är de bra att inte gräva dammen med för branta kanter utan med nivåer och ganska breda nivåer.
Sen är de bättre att göra den lite större en du tänkt dig från början för när man sedan döljer dammduken med sten och annat så krymper storleken på dammen.
Bygg inte heller dammen för långt ifrån huset eller din uteplats, du vill se den och ska du ha ett vattenfall bör du rikta den så man ser fallet.

Vi har byggt dammen, med 5 olika nivåer och den är 3 meter lång, 2 meter bred och där den är som djupast är de 60 cm.

Kolla in den snygga arbetsstilen...

Där de är ca 10 cm djup är de tänkt att bli en rotzons plats. 60 cm där ska fiskarna kunna både gömma sig samt vara under vintern, med hjälp av värmeslinga som går på om de blir mindre en 10 minus, samt ha ett frigolit tak över den delen och en luftpump en bit därifrån så att inte vattnet fryser helt, men inte för nära djuphållet för då stör man fiskarna i deras dvala. Jag ska nog även ha ett nät över så att inte så mycket löv faller ner i dammen.
Där det är ca 40 cm till höger har vi placerat pumpen på en sten platta så att inte så mycket slam från botten kommer in i pumpen hela tiden precis ovan har vi placerat vattenfallet. Pumpen är en Combiclear 2500 Dammfilter

Mellan 50 och 60 delen är de plats för näckrosorna och inte för nära pumpen då näckrosor sägs inte gilla rörligt vatten.

Dammen är 2 meter bred, 3 meter lång så den innehåller va 1800 liter vatten.


Bilden nedan är innan vi planterat en del blommor runt om samt gjort vattenfallet.

Där de är 10 cm är de som en rotzons plats för växter och här gillar fiskarna att ligga och chilla och sola i de varma vattnet, speciellt på vårkanten när resten av vattnet kan vara kallare.

Först la vi röda sten plattor som fanns till över, men var aldrig riktigt nöjd, sen gjorde grannen en trall av snygg lärktrall och de blev massa spilvirke över som jag kinde ta.

Första kvällen placerade jag ditt en ljusslinga som man kan ha i vatten och min lilla dimm maskin.

Nu ska jag fylla på med mer sten för att b l a dölja dammduken med även för att fiskarna ska kunna gömma sig och så behöver jag mer växter och framförallt fisk.

Men först har vi hällt i pond starter som stärka och stimulera det naturliga ekosystemet i dammen.
Nu måste vi vänta minst en vecka innan mina fiskar kan komma i.

Köpte till några blommor "Rosenbräck" & "Saxifraga" som är perenner och ska sprida sig, fick planeterna dom när de inte snöade(9 maj). Riktigt konstigt väder denna vår med sol och värme upp till 20 grader ena dagen, regn,snö och hagel och minusgrader under natten andra dagar.

Då jag gillar att ha vatten i trädgården och självklart ha lite ljud av de porlande ljudet har jag alltid haft någon installation av vatten i trädgården sen jag fick trädgård, den med den lila grodan hade jag för något år sen.

I år har jag skapat denna lilla vatten installation av en gammal Buddha som var en solcells lampa. Hit kommer alltid fåglarna och dricker och badar.
Är dock inte hel nöjd då de skummar så mycket.

Att ha vatten som porlar, forsar, rinner eller endast blänker i trädgården är så rogivande och bra för de små djuren.

Äntligen har även jag en Iron Fairies ~ Scarlet. Som nu får blicka ut över vattnet i dammen. De som är extra bra med den är att den har fjärilsvingar. 🦋

~ Fairy Scarlet I´m called, walls to roofs I climb,
My home is but a latter so fine!
Ivy´s to creepers, whatever spreads tall,
My garden playground is mine to call!
Mornings so cold, the winter so blue,
Pink and read leaves warm my view.
On the ground below and surrounding sky,
Step by step I climb so high!

Efter att hämtat lite mer runda stenar är jag nöjd med mitt vattenfall och jag tycker att de blir ett mysigt ljud utav att vattnet rinner ner från rabarberbladet, men de finns vissa som säger att de är för mycket ljud och att de bli kissnödiga, så nu har jag placerat lite mer sten under fallet så de inte låter för mycket.

De finns även några ställen för fiskarna att gömma sig på som i en gammal kruka, under några skiffer plattor, mellan de runda stenarna som ligger i dammen och så kan de gömma sig under den flytande ön och i undervattensväxten Vattencrassula.

Satte en spegel längst med kanten av dammen för att förlänga perspektivet av trädgården och dammen och som säkert kommer spegla sig fint i vattnet.

En vecka efter att vi starta upp dammen, så fick 6 små guldfiskar flytta in i dammen samt att jag fick hem fyra av mina äldre och större guldfiskar från grannens damm, där de har övervintrat.
Därefter fick fyra av mina äldre fiskar flytta tillbaka som var mycket större varav tre av dom är guldfiskar med slöjdsjärt.
Sen fick jag hämta 10 guldfiskar från en ur facebookgruppen: Trädgårdsdamm.
Jag rekommendera denna grupp om man själv har trädgårdsdamm eller är i funderingarna på att göra en egen.
Efter att haft igång dammen under 2 veckor, så besluta sig min granne som också har damm att gräva upp sin damm för att också göra om sin, så då fick jag ta hand om hennes fem fiskar, en stor näckros och lite undervattensväxter.
Så sammanlagt är det 25 guldfiskar i dammen i olika storlekar och färger.

Efter att de vart i dammen i två dygn fick de mat på morgonen, då fick jag passa på att filma i smyg, för en så länge är de skygga.

Under vår och sommar har jag njutit och påtat med dammen, fyllt på med nya växter och sätt näckrosor blomma. Jag har gjutit två extra blad till vattenfallet som jag visar här hur jag gått tillväga. Jag har lärt fiskarna att äta direkt ur handen på mig, de känner av när jag ska mata dom. och här om dagen såg jag att fiskarna hade ynglat av sig och nu senast har mannen min hjälpt mig bygga min efterlängtade "brygga",istället för de röda byggstenar som låg runt kanten.

Jag som många andra har även haft problem med svavelalger( vattnet är grönt som ärtsoppa)när de var högsommar och varm. Så jag tillverkade ett förfllter till pumpen som jag berättar mer om i detta blogginlägg .

Som ni ser på bilden nedan fick Buddha flytta ut i dammen och ger mer syre till vattnet med den lilla pumpen.

Lika mycket som jag gillar vatten i trädgården så gillar jag eld.
De är så mysigt att sitta ute sena ljumna sommarkvällar i belysningen av ljus och fryser vi så kan vi tända våran eld tipi. Då kan vi sitta i hammocken i timmar och bara stirra in i elden.

Så då har man en massa element i trädgården, vatten, sten, eld, metal, jord & vind.

Kvällsbelysning vid damm och trall.

Under tidigare år har jag haft ett fisketorn i dammen, som tidigare uppskattads av fiskar som åskådare.

Tidigare fisketorn kan ni se i första filmen.

I år blev de en ny typ av fisketorn eller fiskehiss som någon kalla de för.😊

Mannen arbetar med olika metal material så här har han svetsat ihop en ställning efter måttet på denna vas/skål.

Ställningen är så att den precis går under vattenytan. (Mät först från botten till ytan)
Därefter tar man skålen under vattnet och fyller den med vatten och fortsätter hålla den under vattenytan hela tiden och skjuter den på plats på ställningen, då blir det ett vattentryck som gör att vattnet stannar kvar i skålen.

Fiskarna gillar att simma upp där då vattnet är mycket varmare där uppe.

I filmen längre ner visar jag hur jag sätter ditt skålen.

Idag fick jag äran att hämta några äldre varianter av ljusgula liljor. Där originalet kommer i från Skåne som planterades i början av 1900 talet.

Nu har jag delat upp dom, några står i jord, några direkt i dammen i vatten och någon planta har jag tryckt ner i en korg med vattenväxter i mitt rotzons område. Där de är ca 10 cm vatten.
Så får vi se vilken som trivs bäst.
Jag får återkomma med resultatet.
Jag har tryckt ner vanliga gula svärd liljor direkt i vattnet och satte fast de i kokosmattan och de älskar de och frodas, de sägs att rötterna även ska rena vattnet.

Jag har även satt ner pil direkt i dammvattnet med rötterna fria och dessa ska också rena vattnet.

Jag har även köpt en till näckros, då fiskarna självklart skulle äta upp de ända och lilla blad jag hade på den pyttelilla näckros(vet ej sort).
Den nya är en Nymphaea Gonnère som är en helt fyllda snövita blomman. Blomman kan bli upp mot 20 cm stor och ger en fin kontrast till de gröna stora bladen som ibland nästan går mot bronsfärgat. Jag har nu planterat dessa två näckrosor i en jätte stor tygkasse ämnet för dammväxter. Den har dock inte blommat något alls under hela vår och sommaren.

Är de något som fiskar gillar är att ligga i de lite grundare vattnet och "sola" i de varma vattnet, de tog inte många dagar innan mina fiskar hittade upp till den lilla rotzonen där vattnet är ca 10 cm högt vatten.

Jag är så nöjd att jag flyttade dammen närmare trallen, nu ser man fiskarna på ett annat sätt.
Så ska ni välja plats för dammen så välj inte den för långt bort. Till exemplet så blir fiskarna mer vana med din närvaro och inte lika rädda för en.

Då jag än så länge inte har fixat någon belysning i dammen så kom jag på ett gammalt knep som Ernst gjort.
De var att ta en gummi ljusslinga och lägga bland stenarna. Här har jag lagt två slingor bland de runda stenarna. Jag har inte slingan i vattnet. Men den är ju till för att vara ute så de tål väta.

Filmen visar precis vid skymning och efter att solen gått ner.

Självklart har inte all växtlighet tagit sig ännu, men jag är så nöjd, de är en dröm som kommit i uppfyllelse och jag är så nöjd att dammen är precis i anslutning till uteplatsen, man får mer utav den.

Även om jag fixar och donar och ändrar titt som tätt så måste jag ändå säga att de blir ju mindre arbete i trädgården och man kan bara njuta och ta de lugnt.

Jag får återkomma när de växer mera i dammen och om de blir undervattens belysning.

Nedan kan man se hur den gula liljan blommar, jag har även satt böckveronica på olika ställen i dammen. Och växterna börjar ta sig. Så det blir mera lummigt och bättre för vattnet. Jag har fått lite tråd alger i vattenfallet, men har fångat upp det jag sätt och hällt i algmedel under två tillfällen och de har hållt efter att de blir mera.


Här har jag tagit en gammal Solcellslampan /Buddha och gjort om till en damm installation med hjälp av att ta ut den gammla lampan och sedan tagit en mindre pump som man använder till figurpumpar.

På så sätt blir de mer syre i dammen.

Denna video är tagen från sista augusti 2017 och jag älskar dammen som jag endast haft i 3 månader.

Jag har även under sommaren blivit ägare av en bambuvattenspel inköpt på "Ting ute och inne" .

Likes

Comments


En frisk människa har 100kr per dag i energi. Det kan använda alla energi pengar på en gång och till och med lite extra om det behövs. Det får en bra sömn och laddar upp till hundra igen nästa dag, även om du råka använda 150 kr dagen innan.

Om du har ME har du 10 kr på dag i energi. Och för varje kr energi du tar ut måste du vila en krona.

Ett energi uttag är till t.ex. äta frukost/det kostar 1kr/ och då ska det vila 1kr. Duscha 2kr. Att gå på promenad kostar 6kr då ska det vila 6kr. Och redan nu finns det bara 1kr energi kvar.

Men du har massa aktiviteter som måste göras äta lunch 2kr minst. För antingen lagar du den =1kr och äter = 1kr. Eller handlar ute är = 3-4kr. Äta kvällsmat 1kr.

Varje dag övertrasera du din energi konto. Dagen jag beskriver här ovan kostar alltså 13-14kr fast du bara hade 10 kr dessutom kanske du bara vilat för 7kr när du sedan sover kan du bara vila upp dig för 10 energi kr.

Vilket gör att nästa dag har du bara 6-7 energi kr kvar att använda. Oftast märker du inte redan dagen efter att man dagen innan använd för många kr utan reaktionen kommer någon dag senare.

Nästa dag äta frukost 1kr, hoppa duschen för trött 0kr, handla mat 4kr, äta lunch 2kr, läsa bok 1kr (tänker att man tar det lugnt) äta kvällsmat 1kr = 9kr. Då är du bak igen, för du hade bara 1kr denna dag.

Likes

Comments

Den 12 maj är det internationella ME/CFS-dagen 💙

ME/CFS är klassad som en neurologisk sjukdom och biomedicinsk forskning har bland annat funnit avvikelser i nervsystem, immunförsvar och hormonsystem. Sjukdomen är kronisk.
Sjukdomen, som ofta kallas ME, står för Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome, var de svårt att säga? Försök att leva med den.

Myalgi betyder muskelsmärta. Encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg.

ME/CFS är en svårt funktionsnedsättande sjukdom som är dubbelt så vanlig som MS. Den drabbar ca 0,4 % av befolkningen, vilket betyder att det kan finnas upp till 40.000 ME/CFS-sjuka i Sverige. Troligen har bara ett fåtal av dessa fått korrekt diagnos.
Ändå är det få svenskar som vet vad det är. Kunskapen inom vården är också låg vilket gör att det ofta tar flera år att få rätt diagnos, om man får det över huvud taget.

Under hela maj uppmärksammas denna sjukdom pga svårt sjuka patienter som ofta står utan både korrekt diagnos och behandling. Några möjliga behandlingar är på gång, men på grund av brist på forskningsmedel går det långsamt. men pågående forskning ger hopp om bättre och effektivare behandlingar i framtiden.

Många ME/CFS-sjuka beskriver sin sjukdom som en influensa. Förutom att den inte går över. De flesta insjuknar plötsligt efter en infektion och blir aldrig mer friska.

Tidigare kallades ME för kroniskt trötthetssyndrom, en benämning som vi med ME bestämt avråder alla från att använda.
-Det är som att säga att en cancerpatient är sjuk i illamående. Kronisk trötthet är ett av mina symtom.


Det har tyvärr funnits många myter runt sjukdomen, inte minst beroende på den tidigare benämningen ”kroniskt trötthetssyndrom”, som är mycket missvisande. Några av dem är att det skulle vara en ”modediagnos” som bara drabbar medelålders kvinnor, eller ett psykosocialt syndrom. Det har också funnits sammanblandningar mellan ME/CFS och symtomet allmän långvarig utmattning.

I själva verket är ME/CFS en neurologisk sjukdom som drabbar män, kvinnor och barn i alla folkgrupper och samhällsklasser i hela världen. ME/CFS skiljer sig markant från generell trötthet, stressproblematik och depression, och ska inte heller förväxlas med primära sömnproblem.
En ME/CFS-kunnig läkare kan enkelt skilja ut ME/CFS-sjuka från övriga patientgrupper med hjälp av Kanada-kriterierna, utredning/provtagning och patientens sjukdomshistoria.
Typiskt för ME/CFS är att de flesta insjuknar i samband med en infektion, att man har en stark sjukdomskänsla i kroppen och att man förvärras av aktivitet.

Miljoner människor saknas i sina liv på grund av sjukdomen ME/CFS. Bara i Sverige är det omkring 40 000 som försvunnit från arbeten och skolor, vänkretsar och familjer. De blir svårt sjuka, men får ingen hjälp i vården.

Typiskt för ME/CFS är att man försämras av ansträngning men eftersom vården saknar kunskap blandar man ofta ihop sjukdomen med utmattning och depression och ordinerar därför träning och psykoterapi. Den typen av behandling gör ME/CFS-sjuka sämre. I värsta fall blir försämringen permanent. Vägrar man den behandling som erbjuds får man ingen annan hjälp. Tusentals ME/CFS-sjuka svenskar blir sämre av felbehandling och ännu fler står helt utan vård.

Ingen vet exakt varför man får ME/CFS, men forskare har hittat ett stort antal avvikelser i bland annat hjärna, immunförsvar och muskelfunktion. Några möjliga behandlingar är på gång och det verkar som att två av tre blir bättre eller symptomfria av samma immunpåverkande mediciner som används vid MS och lymfcancer. Tyvärr går forskningen långsamt eftersom det saknas pengar.

Idag slussas patienterna runt i vården och behandlas av läkare som varken kan ställa rätt diagnos eller sätta in rätt behandling. Det är kostsamt, både för samhället och patienten som ofta blir sämre när de inte får rätt hjälp. Det är dags landstingspolitikerna uppmärksammar ME/CFS. Det är dags att vi får hjälp!

Det riktigt skrämmande är att de flesta läkare och sjuksköterskor inte vet vad ME är och visa av de läkare som hört talas om sjukdomen inte tror på den.

Vården behöver uppdatera sin kunskap om ME/CFS och ge patienterna den lindrande behandling som rekommenderas av internationella experter. Många av patienterna är så sjuka att de inte kan lämna sina hem eller sina sängar. De behöver hjälp nu!

Varför satsar inte Sverige på forskning om ME/CFS?

Specialsatsningar i andra länder, som Norges satsning på studierna av rituximab mot ME, har gett goda resultat. Sverige har flera duktiga forskare som redan har hittat avvikelser i ryggmärgsvätska, tecken på autoimmunitet mot mitokondrier etcetera. Det är dags att inse hur mycket vår sjukdom kostar, både samhället och oss som är sjuka, och börja forska!

Bara de att vi har 20 landsting, men bara med 3 mottagningar varav en vill politiker hela tiden lägga ner.

💙 Min berättelse 💙

Svårt att förklara för någon som inte har en aning. Det är en daglig kamp att ha smärta eller illamående på insidan medan du ser bra ut på utsidan.

Det är ständigt en allmän sjukdomskänsla, Jag blir helt slut i kroppen, får yrsel och huvudvärk. I början försökte jag träna för att bli piggare, men jag blev bara sämre.

Jag insjuknade efter att haft en långvarig förkylnings influensa som övergick till maginfluensa och slutade med en övre luftvägs inflammation i halsen 2007.
Efter de återhämta jag mig aldrig. I början försökte jag arbeta som vanligt i ett skolbibliotek, men om de inte sluta med att jag fick feber så jag kräktes när jag kom hem pga överansträngning. Jag hade alltid huvudverk till att de slog ut i full migrän attack. Jag fick alltid ont i halsen av minsta lilla ansträngning och jag var mer sjukskriven en på arbetet. Efter arbetet eller en privat sak så slutade de med att jag däckade i sängen eller soffan med feber.
När till sist sommarlovet och semestern kom så va de som proppen gick helt, de fanns ingen energi till någonting. Den sommaren sov jag bort, i ett mörkt rum där jag hade stängt ute alla ljud och ljus med ögonbindel och hörselskydd, för nu började jag bli känslig för ljus och ljud.
De tog självklart på förhållandet då mannen bara trodde jag var lat.
Jag försökte komma tillbaka till arbetet på mindre tid efter sommaren.
Men efter ett tag vart jag sjukskriven för utmattningsdepression.
Nu var jag långt ner på skalan över ME patienters mående(men jag var ju endast utmattad och deprimerad)
När jag hade börjat återhämta mig igen, men ändå var jag inte tillbaka till mitt gamla jag, så försökte jag i omgångar att ta mig till arbetet, men bara att ta mig till arbetet kommunalt gjorde att jag vart helt slut fysiskt och psykiskt.

Jag tror de var runt 2008 som jag av en händelse råkade titta på programmet Sofias änglar och i det programmet tog de upp om en man som hade alla symtom som jag kände igen mig i och han fick sedan veta att han hade diagnosen ME/CFS.
Så nu började jag googla på den diagnosen och allt stämde in på mig.
Sen skulle jag bara få min husläkare att vilja göra en diagnos undersökning.

De tog nästan 4 år innan jag fått rätt diagnos, jag misstänkte redan 3 år innan att de var Me/Cfs jag hade. En läkare sa att inte diagnosen fanns, fast den den är godkänd av Who (Världshälsoorganisationen) och har en egen kod.
En sjukjumnast sa att jag behövde träning en gång i veckan, de slutade med att jag blev så dålig fysisk att jag blev liggandes till nästs vecka i influensa liknande symtom.
Min husläkare skickade mig till en intensiv utbildning inom GET på karolinska för smärt patienter på 100% för smärt rehabilitering, vid den tiden klarade jag inte ens av att arbeta 25%. Träningen för mig var att bara ta mig till till utbildningen. Dagarna gick ut på att träna på gym, varmvattenbad tills kroppen sa i från. Lära mig mindfullnes och massa annat dravel som bara gjorde mig sämre.
De slutar med att jag måste avsluta utbildningen 2 veckor tidigare, jag hade ju inte ens lyckats vara där alla dagar eller klara av hela dagen. För nu var jag sämre en innan jag kom till utbildningen, jag gick till och med på kryckor för att hålla upp kroppen, som har blivit helt trasig i muskler.
Efter de blev jag liggandes i sängen i 4 månader och sov i stort sätt hela tiden och hade då inte kvar något immunförsvar så jag åkte på alla vanliga sjukdomar, men blev sämre en vanligt, jag var så utmattad att jag inte ens hade energi att äta. Som minst vägde jag 43 kg på 1,76 cm.
Till sist gick läkaren med på att utreda mig för Me/cfs och 2011 fick jag diagnosen.

Jag vet att jag inte är ensam om denna behandling inom sjukvården. De gäller inte bara Me/Cfs patienter utan även andra kroniska smärt patienter.
I dag utbildas inte läkare inom kronisk smärta sjukdomar när de utbildar sig till läkare. Mellan fem och 7% av befolkningen lider av svår kronisk smärta. Det är över en halv miljon människor och dubbelt så många som exempelvis diabetiker.

Idag går dagarna ut på att försöka sova på rätt sida om dygnet, annars är de så lätt för mig att ställa om dygnet och vara vaken på natten och sova på dagen.

Idag är jag heltids sjukskriven och skulle egentligen ha blivit utskriven från FK för tredje gången i mars, men i februari i år tog politikerna beslutet att ta bort den bortre gränsen.

Nu har jag ansökt om sjukersättning (tidigare kallar sjukpensionär) på 50%. De skickades in i juni 2016, nu har jag fått reda på att FK vill göra sin försäkringsmedicinsk utredning (TMU) aktivitetsförmågeutredningar (AFU) och särskilda läkarutlåtanden (SLU), de var för ett år sen och jag har fortfarande inte hört något. Jag har läst och hört så mycket om folk med ME som blivit 10 gånger sämre.
Resterande av tiden är min tanke att vara sjukskriven. Men då lär jag troligen bli av med jobbet.

Även om jag är heltid sjukskriven så har jag möjlighet att ta mig till min arbetsplats en dag i veckan med hjälp av färdtjänst beroende på hur jag mår och kan då hjälpa till i skolbiblioteket. Jag ska då vara på arbetet senast kl 11 och så får jag arbeta under 2 timmar och ta pauser som jag behöver. De ska inte räkna med mig. De är som social träning. Jag trivs väldigt bra att arbeta på skolbiblioteket, det en lugn arbetsplats och arbetsuppgifterna är olika. Chefen har sett till att fixa bättre belysning för mig, då jag inte tål lysrörs belysning, ett speciell data skrivbord, tangentbord och stol.
Jag har vart på samma arbete sen jag gick ut gymnasiet 96. Istället för att byta arbetsplats när jag har tröttnat eller behöver ombyte så har jag bara byt arbetsuppgifter eller avdelning på skolan där jag är anställd och nu är jag i skolbiblioteket.

Just nu tar jag en dag i taget och är inte sängbunden, men måste planera mitt energi konto för varje timme och dag.

Jag håller även på att utredas via kommunens sjukvårdsteam för att se vad jag kan göra inom arbetslivet och se om de finns något arbete inom kommunen jag är anställd på har något annan jag kan göra. Jag har kommit med förslag att jag kan arbeta hemifrån och har kunskap inom data, hemsidor och sociala medier.

Idag upplever att mitt liv rinner ur händerna & jag lever bara 10% av mitt liv.

Jag har delat några inlägg på mitt fb konto om att delta i enkla evenemang för att sprida kunskapen om ME.

Men som vanligt får man lite till ingen respons alla nära och kära. 😩 Men så fort de rör större saker som folk redan vet vad det är, som att bära olika sorters strumpor, göra armband, bära rosa band och swisha små summor till olika forskningar då görs de utan problem och de gillas och sprids. Jag säger nu inte att de inte ska göras, utan självklart ska man bidra på alla sätt man kan jag själv deltar aktivt i dessa olika satsningar för att sprida info.

Jag ber inte om mycket:

💙 Bär blått på något sätt den 12 maj och ta ett kort och tagga med beblueforme.


💙 Kan du avvara 12kr den 12 maj?
Skänk 12kr den 12 maj till någon som är sjuk 12 månader om året.

💙Tycker du att alla sjuka människor har rätt till vård? Att man bör satsa på forskning för att hitta botemedel åt svåra sjuka människor?

Likes

Comments

En av de hetaste nageltrenderna i år har vart att ha Crome nails, ju blankare desto bättre.
Fram till nu har de endast gått att få till de om man använt sig av en uve lampa.
Men nu har Isadora som jag vet är de första märket som tagit fram en metod som alla klarar av att göra på hemmaplan.

Med Isadoras klassiska Wonder Nails som bas, tillsammans med Crome Nail Powder och den speciella top coat så har jag nu lyckats fixa snygga Crome nails i rosé färgen.

Isadoras Crome Nail Powder finns endast i en färg, men du kan få olika effekter beroende på vilken färg du har på lacket under. Se färgerna i bilden ovan.

Jag började med att måla ett tunt lager av färgen "Pink lemond". Dock kändes de konstigt att inte använda sig av ett baslack, speciellt när färgen är så mörk.
Låter de torka i 3 min för att vara säker på att de är helt torrt.

Därefter hällde jag upp ytterst lite pulver i locket, för lite räcker långt. Sen tog jag fingret och med cirkulerade rörelser på nageln så att jag fick en spegelblank yta. Jag testade även att använda mig av en av de där fåniga ögonskuggs borstarna i skumgummi, men de gick inge bra.

Därefter avslutade jag med ett lager av Crome Nails Fixing Top Coat. Se till att skakat flaskan innan så de inte blir luftbubblor när du applicerar.
Låt torka och här behöver du ingen uve lampa utan de härdar i vanligt ljus.

Därefter sköljde jag av fingrarna med kallt vatten för att få bort resterna av Crome pulvret från huden.

Jag avslutade med att sätta på ett gel top lack. Man kan använda det eller ett vattenbaserad överlack för att inte Crome effekten ska försvinna.

Isadoras Crome Nails Powder kostar 79kr och Isadoras Crome Nails Fixing Top Coat kostar 89kr.
Men nu denna vecka hade HM en drive på detta sätt så de var ca 20kr billigare.

Nästa gång jag ska testa då ska jag ta en annan färg som jag har ifrån Isadora. Eller kanske ett annat märke och se om det fungerar.
Jag får väll återkomma med recension på de också.

Men detta är helt klart något jag rekommenderar för de som vill ha lite extra bling i vardagen.

Likes

Comments