Utifrån vår enkät har vi fått intrycket att de flesta tycker att minoritetsspråk är något positivt, men att de inte har bra koll på hur minoritetsspråken ser ut i Sverige. Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Vi anser att det är viktigt att värna om minoritetsspråken eftersom att det främjar mångkultur och skyddar människor som är av en etnisk minoritet i landet. Genom att värna om dessa fem minoritetsspråken stärker vi deras möjligheter till inflytande samt stödjer deras historiska minoritetsspråk och kultur. Om vi inte skyddar minoriteterna kommer de tillslut dö ut, likaså deras språk och kultur. Med tanke på att dessa minoriteter har blivit väldigt förtryckta genom tiderna, både i Sverige och internationellt, är det också viktigt att skydda samt uppmuntra minoriteterna, för att förhindra att det skulle bli så igen. Regeringens minoritetspolitik har även hjälpt den svenska befolkningen så att alla kan känna sig inkluderade inom ett kulturellt perspektiv, då de anvisar på att alla är lika mycket värda.

Det negativa med minoritetsspråk kan vara att det faktiskt inte är svenska språk, och om man vill värna om sverige och hålla det så svenskt som möjligt är minoritetsspråk inte ett bra alternativ. Isåfall skulle det enda minoritetsspråket vara Samiska, eftersom det är Sveriges ursprungsspråk och att värna om det kan hjälpa till att värna om den ursprungliga Svenska kulturen.

Vi tycker alltså att minoritetsspråken är en väldigt positiv aspekt då de innebär att vi inkluderar etniska minoriteter, vi tycker också att det är viktigt att beskydda dem. Ur ett nationalistiskt perspektiv kan det dock vara negativt då dessa etniska minoriteter inte har mycket gemensamt med den svenska kulturen.


Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Från resultaten på vår enkät har vi kommit till slutsatsen att de allra flesta tycker att minoritetsspråk är något bra. Dock har inte alla så bra koll på vad minoritetsspråk innebär och hur stora de faktiskt är. Enligt vår statistik hade endast 14,8% rätt på hur många som talar finska i Sverige, och 44,7% hade rätt på hur många som talar romani chib i Sverige. De flesta trodde att färre talade det.

Vad gäller vad de faktiskt tycker är ser statistiken bra ut för minoritetsspråkens framtid: 68,1% tyckte att minoritetsspråken är något bra, och 76% svarade att det var viktigt att skydda minoritetsspråken. ​Resultatet ifrån vår enkät där 47 personer deltog:

Vad tycker du om finska som ett språk i Sverige?

-Det är bra 31,9%

-Det är dåligt 0%

-Tycker inte att man ska prata finska i Sverige 12,77%

-Ingen åsikt 48,94%

-Annan åsikt 6,38%


Hur många tror du pratar Finska i Sverige idag?

-Färre än 50.000 personer 34,04%

-50.000-100.000 personer 31,91%

-100.000-200.000 personer 19,15%

-200.000-300.000 personer 8,51%

-Fler än 300.000 personer 6,35%


Vad tycker du om Romani Chib som ett språk i Sverige?

-Det är bra 17,02%

-Det är dåligt 2,13%

-Tycker inte att man ska prata Romani Chib i Sverige 14,89%

-Ingen åsikt 57,45%

-Annan åsikt 8,51%


Hur många tror du talar Romani Chib i Sverige idag?

-Färre än 10.000 personer 48,94%

-10.000-50.000personer 44,68%

-50.000-100.000 personer 4,26%

-Fler än 100.000 personer 2,13%


Är det bra att ha flera officiella språk i Sverige?

-Ja 68,09%

-Nej 31,91%


Är det viktigt att skydda minoritetsspråken?

-Ja jätteviktigt! 38,3%

-Bra men inte jätteviktigt 38,3%

-Ganska viktigt 12,77%

-Nej, det är inte viktigt 10,64%


Visste du att Finska och Romani Chib är officiella minoritetsspråk i Sverige?

-Ja 55,32%

-Visste att finska var det 14,89%

-Visste att Romani Chib var det 2,13%

-Nej 27,66%

Likes

Comments

mukka - vara fri / mukkipa - frihet

tjej = flicka

jycke(joklli) = hund

lattjo = bra,snäll

mukka = vara fri / mukkipa = frihet

paj = sönder

nobba=ignorera/säga nej

dabb = stryk

ball = cool

bast = år


pucko= dum

tjalla = skvallra

tji = nej/inte

tutte = bröst

trad = resrutt

sno = snurra

pjuck = sko

bira = öl

grej = sak (egentligen häst

gänga = gifta sig

macka = smör

Likes

Comments

Antalet talare uppskattas till mellan 14 och 17 miljoner personer i Europa.

Idag finns det 13 olika dialekter utifrån land:

(turkisk-grekiska, rumänska, ungerska, tjeckiska, tyska, 3, ryska, finska, skandinaviska, engelska, italienska, baskiska, spanska), Den viktigaste och mest kända dialekten är den turkisk-grekiska.

Romani chib är ett av Svergies officiella minoritetsspråk och har talats i Sverige sedan 1500-talet. Antalet talare i Sverige uppskattas vara ungefär 50 000.

Romani klassificeras ibland i den centrala/nordvästra zonen av indoariska språk i Indien så som hindi, urdu, bengali och marathi vilka alla är besläktade med sanskrit. Ibland betraktas Romani Chib även som en grupp för sig.

Det första intyget av Romani är från år 1542 i västeuropa. Den tidigare historien av romani är helt odokumenterat. Däremot finns det många olika teorier hur de tog sig från Indiens subkontinent till Europa och Sverige.

Den mongoliska invasionen av Europa under det trettonde århundradet utlöste en annan migration västerut. De tog sig till Europa och andra kontinenter. De stora avstånden mellan de spridda Romani grupperna ledde därmed till utvecklingen av nya och lokala samhällsdialekter. De olika lokala influenserna i 45 länder i Europa idag har i hög grad påverkat det moderna språket och andra språk har även tagit låneord från Romani, bland annat det svenska språket.

Likes

Comments

Finska är majoritetsspråket som talas i Finland. Den har cirka 5,4 miljoner infödda talare med 4,9 miljoner personer som bor i Finland, vilket är ca 90% av befolkningen.


Trots att Finland är ett nordiskt land med geografisk och historisk koppling till Skandinavien, är det finska språket inte ett germanskt språk. I själva verket är det inte ens ett Indoeuropeiskt språk. Det är en del av den östersjöfinska språk gruppen, som består av den uraliska språkfamiljen, då Finska, Estniska och Ungerska är de största språken. Det innebär att Sanskrit och Svenska har mer gemensamt än Svenska och Finska. Likheterna mellan Finska och andra germanska språk idag är faktiskt låneord på grund av den stora inverkan Sverige hade på Finland under tolvhundratalet till trettonhundratalet, då de båda länderna var ett oförändrat skick.

Det finska alfabetet härstammar också från den germanska språkfamiljen, eftersom språket inte blev ett skriftspråk förrän år 1500, när en finsk biskop vid namn Michael Agricola skapade det första skrivsystemet för språket.

Likes

Comments

jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli är de nationella minoritetsspråken i Sverige.

  • Meänkieli brukas av omkring 40.000 personer i Sverige. Norra Sverige, Gällivare, Haparanda,Kiruna etc.
  • Romani chib brukas av omkring 40.000 personer i Sverige.
  • Jiddisch brukas av endast omkring 4.000 personer i Sverige.
  • 20.000 talar språket, dock finns det cirka 70.000 samer i Sapmí (Sverige, Finland, Ryssland, Norge) - går inte att svara exakt hur många det finns i Sverige då de inte gjort en folkräkning.
  • ca 300 000 människor i Sverige som talar finska.

Likes

Comments

​Minoritetsspråk är det språk som talas av en språklig minoritet i ett land där majoriteten av befolkningen talar ett annat språk. Det är oftast även de språken som har en historisk stark geografisk tillhörighet och funnits till i ett land under en väldigt lång period. Yiddish som är en av minoritetsspråken i Sverige har blivit det på grund av all diskriminering de behövt genomgå under den Judiska diasporan.

Rättigheter

Man ska ha rätt att ta kontakt med myndigheter och staten på sitt minoritetsspråk, man har då också rätten att använda en tolk ifall det inte finns en språkkunnig på plats. Vissa minoritetsspråk har även rätt till barn- och äldreomsorg på deras språk.

Lagen om nationella minoritetsspråk gäller i hela Sverige och säger att minoritetsspråken ska skyddas och främjas. De nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter att ge dem inflytande i egna frågor.

Nationella minoriteter har även sedan 2000-talet kunnat användas i förvaltningsmyndigheter och i domstolar, dock inte i alla kommuner i Sverige.

Likes

Comments